Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ELS ECOSISTEMES

MEDI NATURAL

COMENÇAR

5. L'ÉSSER HUMÀ EN ELS ECOSISTEMES

4. LES ADAPTACIONS

3. CADENES I XARXES TRÒFIQUES

2. RELACIONS I EQUILIBRI D'UN ECOSISTEMA

1. ELEMENTS D'UN ECOSISTEMA

ECOSISTEMA

Conjunt format per:

- Un lloc i les seves condicions físiques.

- Una comunitat de diversos éssers vius.

- Les RELACIONS que es donen entre tots aquests elements.

1

ELEMENTS D'UN ECOSISTEMA

Veure

BIÒTOP

BIOCENOSI

És el conjunt format pels components no vius d'un lloc (roques, sòl, aire, clima, aigua, llum...).

És el conjunt d'éssers vius que formen un ecosistema.

POBLACIÓ: Conjunt d'éssers vius d'una mateixa espècie que viuen en un ecosistema.

En tots els ecosistemes hi ha relacions entre els seus elements.

Un ecosistema està en equilibri quan les relacions entre els seus elements són estables i els éssers vius poden viure en ell.

Les relacions alimentàries o tròfiques, són les més importantes que es donen en els ecosistemes. Es donen quan els éssers vius busquen els nudrients que necessiten.

RELACIONS i EQUILIBRI D'UN ECOSISTEMA

2

VeUrE

ELS ÉSSERS VIUS D'UN ECOSISTEMA PODEN SER:

1. PRODUCTORS


- Éssers vius amb nutrició autòtrofa (plantes, algues o algunes bactèries).
- Fabriquen els seus nudrients a partir d'aigua, diòxid de carboni i minerals que prenen del biòtop.


2. CONSUMIDORS


- Éssers vius amb nutrició heteròtrofa (animals, alguns protozoos...
- Necessiten alimentar-se d'altres éssers vius o de les seves parts per obtenir nudrients.


3. DESCOMPONEDORS


- Són bactèries i fongs capaços d'obtenir nudrients i energia descomposant les restes d'éssers vius en aigua, gassos..., que retornen al medi2

CADENeS i xarxes TRòFIqueS

3

Són esquemes amb fletxes, en les que s'indica com circula l'aliment entre els éssers vius d'un ecosistema.

Les fletxes apunten cap a l'ésser viu que obté l'aliment.

CADENA TRÒFICA

Representa una relació lineal d'éssers vius que obtenen el seu aliment uns dels altres.

ACTIVITAT INTERACTIVA

XARXES TRÒFIQUES

Representen diverses cadenes tròfiques relacionades.

ACTIVITAT INTERACTIVA

LES ADAPTACIONS DELS ÉSSERS VIUS PERMETEN:

EJEMPLOS DE ADAPTACIONES

LeS ADAPTACIONS

4

Soportar les condicions del biòtop (del medi): obtenir oxígen, aconseguir aigua, desplaçar-se, ressistir el clima...

1

Relacionar-se amb altres éssers vius: alimentar-se, defensar-se, associar-se, aparellar-se...

2

L'ESSER HUMÀ EN ELS ECOSISTEMES

5

Les persones formem part dels ecosistemes.

Soms consumidors (prenem com aliments altres éssers vius) i obtenim materials, aigua... dels ecosistemes .

Les persones ens hem estès per tot el planeta amb gran èxit.

Principal Adaptació de les Persones: La Nostra Intel·ligència,
ens fa que poguem integrar-nos en tots els ecosistemes del planeta.

Inconvenient: La presència de les persones estè produïnt "Danys i Desequilibris en molts ecosistemes".

PRINCIPALES DAÑOS Y DESEQUILIBRIOS EN LOS ECOSISTEMAS

1. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS

Las personas consumimos más recursos de los que se producen de forma natural.

Estamos agotando recursos como:

  • Petróleo
  • Minerales
  • Agua Dulce

Estamos poniendo en "peligro de extinción" a muchos seres vivos, por sus capturas y recolección en exceso.

2. ALTERACIÓ i DESTRUCCIÓ DELS ECOSISTEMeS

Les causes de la destrucció d'ecosistemes són:

CONTAMINACIÓ: De l'aire, aigua, sòl... amb substàncies perjudicials.

ACUMULACIÓ DE RESIDUS: En el sòl i en l'aigua.

OCUPACIÓ DEL TERRITORI: Amb cultius, instal·lacions, construccions....

INTRODUCCIÓ D'ESPÈCIES: Aquestes espècies no pertanyen a altres ecosistemes y produeixen greus desequilibris.

¡¡¡CUIDAR DE LA NATURA ÉS...

CUIDAR DE NOSALTRES!!!