Want to make creations as awesome as this one?

Descripció de com fer un portafoli

Transcript

Com fer un portafolis?

Un portafoli és un recull de tot un seguitd’evidències d’aprenentatges, així com dereflexions, sobre un tema concret.En el nostre cas sobre les diferentsdinàmiques que tracten les habilitats per a la vida

Què és un potafolis?

Utilitza la teva imaginació, la teva creativitat, i dissenya una portada que t’identifiqui! Molt important!! En ella ha de sortir el nom de la matèria (Cultura i valors ètics) i les teves dades persones (nom, curs i classe), tal com es veu en la portada d’aquest manual.

Pas 1: Dissenya la teva portada

Hauràs d’ajuntar com a mínim aquests punts:

  • Les diferents activitats que heu realitzat.
  • Els apunts i notes que hagueu pogut agafar a les sessions d'allò que us ha semblat important
  • A més, podràs adjuntar totes aquelles reflexions i informació complementaria que creguis convenient, com vídeos, pel·lícules, notícies, jocs, etc.

Pas 2: Aprenentages

Hauràs de realitzar una reflexió final en la qual valoris el conjunt del projecte, per fer-la podràs utilitzar diferents formes d’expressió com un comentari escrit, un dibuix, una infografia, etc.Pots fer servir l'escala de metacognició que et dóna el professorat

Pas 3: Avaluació final

SOM-HI!!!

Recorda compartir el teu portafoli amb els teus professors/es en el termini de lliurament.....