Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ACTIC

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació

ACTIC

És la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Centres col.laboradors

Evolució

Any 2020

vs

DIGCOMP

MercadoLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci nonummy nibh euismod

CompetenciaLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

ACTIC

CompetenciaLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

GRÀCIES!lmunozb@gencat.cat