Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wirtualna Świetlica

SP 34 w Katowicach

102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).

11 listopada

Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

Przejdź dalej, aby dowiedzieć się więcej o historii Polski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kliknij tutaj i rozwiąż quizy, potańcz lub zobacz co możesz wykonać z papieru!

Co to jest niepodległość?

Polacy na 123 lata stracili wolność

Wiek XVIII był ciemną kartą w historii naszego kraju. Polska znalazła się wówczas pod zaborami. Terytorium Polski zostało podzielone między Rosję, Austrię i Prusy.

Państwa zaborcze narzuciły Polakom obce języki oraz kulturę. Robili wszystko aby Polacy zapomnieli o swojej tożsamości narodowej, dlatego też młodzi ludzie nie mogli uczyć się w szkole historii, języka polskiego oraz geografii. Wszelkie przejawy polskości były surowo tłumione.

Co to jest tożsamość narodowa?

Poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe, religię, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi, stosunek do dziedzictwa kulturowego, kultura, terytorium, charakter narodowy.

Powstanie listopadowe (1830–1831)

Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).W rocznicę wybuchu powstania obchodzony jest Dzień Podchorążego. Po upadku powstania listopadowego car Mikołaj I Romanow wypowiedział słowa: Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków.

Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości

Powstanie styczniowe (1863 –1864)

Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym.Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet. Pamięć o powstaniu ożywiała w kolejnych dziesięcioleciach nastroje patriotyczne, co według części historyków przyczyniło się do odzyskania niepodległości pół wieku później.

Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości

Co dalej?

Niestety odrodzone Państwo Polskie musiało zmierzyć się z wieloma problemami. Były to chociażby: zniszczenia wojenne, niejednolity system administracyjny i finansowy, problemy gospodarcze oraz nieregulowana kwestia granic.

Aby odzyskać część utraconych ziem, Polska musiała stoczyć walkę o granice. W 1918 roku doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego przeciwko Niemcom. Było to jedyne powstanie w naszej historii, które zakończyło się całkowitym zwycięstwem Polski. Tym sposobem praktycznie cała Wielkopolska została przyłączona do naszej ojczyzny.Aby odzyskać część utraconych ziem, Polska musiała stoczyć walkę o granice. W 1918 roku doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego przeciwko Niemcom. Było to jedyne powstanie w naszej historii, które zakończyło się całkowitym zwycięstwem Polski. Tym sposobem praktycznie cała Wielkopolska została przyłączona do naszej ojczyzny.

Józef Piłsudski

Roman Dmowski

Ignacy Jan Paderewski

Polityk, działacz niepodległościowy, twórca I Brygady Legionów Polskich. Miał swojego konia- Kasztankę, z którą chętnie się fotografował. Cieszył się dużą sympatią dzieci i z tego względu otrzymał przydomek "dziadek"

Polityk, mąż stanu, reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem.

Światowej sławy pianista i polityk, wspólnie z R. Dmowskim reprezentował Polskę w Wersalu.

OJCOWIE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, które zostało ustanowione w 1937 roku. Po zakończeniu II wojny światowej zostało zniesione przz komunistów. Przywrócono je dopiero w 1989 roku.

Trochę zabawy :)

01

Odpowiedź na pytania o 11 listopada!

Koło Fortuny

05

Kotylion z papieru

08

Zrób to sam!

Biało-czerwone kwiaty

02

Ile wiesz o Polsce?

Quiz Niepodległa

06

Orzełek z dłoni

09

Posłuchaj legendy

Lech, Czech i Rus

03

Zrób flagę Polski

07

Orzełek z talerzyka

10

Bajka Polska o Złotej Kaczce

Złota Kaczka

Zrób to sam!

Zrób to sam!

Zrób to sam!

Zrób to sam!

DO ZOBACZENIA! :)