Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

+info,Wirtualna Świetlica,SP 34 w Katowicach,Przejdź dalej, aby dowiedzieć się więcej o historii Polski.,Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy. ,102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ,Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). ,11 listopada,DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ,Kliknij tutaj i rozwiąż quizy, potańcz lub zobacz co możesz wykonać z papieru!,Co to jest niepodległość?,Polacy na 123 lata stracili wolność,Wiek XVIII był ciemną kartą w historii naszego kraju. Polska znalazła się wówczas pod zaborami. Terytorium Polski zostało podzielone między Rosję, Austrię i Prusy.,Państwa zaborcze narzuciły Polakom obce języki oraz kulturę. Robili wszystko aby Polacy zapomnieli o swojej tożsamości narodowej, dlatego też młodzi ludzie nie mogli uczyć się w szkole historii, języka polskiego oraz geografii. Wszelkie przejawy polskości były surowo tłumione.,Co to jest tożsamość narodowa?,Poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe, religię, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi, stosunek do dziedzictwa kulturowego, kultura, terytorium, charakter narodowy.,Powstanie listopadowe (1830–1831),Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości,Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).W rocznicę wybuchu powstania obchodzony jest Dzień Podchorążego. Po upadku powstania listopadowego car Mikołaj I Romanow wypowiedział słowa: Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków. ,Powstanie styczniowe (1863 –1864),Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości,Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym.Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet. Pamięć o powstaniu ożywiała w kolejnych dziesięcioleciach nastroje patriotyczne, co według części historyków przyczyniło się do odzyskania niepodległości pół wieku później. ,Co dalej?,Niestety odrodzone Państwo Polskie musiało zmierzyć się z wieloma problemami. Były to chociażby: zniszczenia wojenne, niejednolity system administracyjny i finansowy, problemy gospodarcze oraz nieregulowana kwestia granic.,Aby odzyskać część utraconych ziem, Polska musiała stoczyć walkę o granice. W 1918 roku doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego przeciwko Niemcom. Było to jedyne powstanie w naszej historii, które zakończyło się całkowitym zwycięstwem Polski. Tym sposobem praktycznie cała Wielkopolska została przyłączona do naszej ojczyzny.Aby odzyskać część utraconych ziem, Polska musiała stoczyć walkę o granice. W 1918 roku doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego przeciwko Niemcom. Było to jedyne powstanie w naszej historii, które zakończyło się całkowitym zwycięstwem Polski. Tym sposobem praktycznie cała Wielkopolska została przyłączona do naszej ojczyzny.,Polityk, działacz niepodległościowy, twórca I Brygady Legionów Polskich. Miał swojego konia- Kasztankę, z którą chętnie się fotografował. Cieszył się dużą sympatią dzieci i z tego względu otrzymał przydomek "dziadek",Światowej sławy pianista i polityk, wspólnie z R. Dmowskim reprezentował Polskę w Wersalu.,Ignacy Jan Paderewski,Polityk, mąż stanu, reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem.,Roman Dmowski,Józef Piłsudski,OJCOWIE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI,11 listopada,11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, które zostało ustanowione w 1937 roku. Po zakończeniu II wojny światowej zostało zniesione przz komunistów. Przywrócono je dopiero w 1989 roku.,Trochę zabawy :),01,Odpowiedź na pytania o 11 listopada!,Koło Fortuny,05,Kotylion z papieru,08,Zrób to sam!,Biało-czerwone kwiaty,02,Ile wiesz o Polsce?,Quiz Niepodległa,06,Orzełek z dłoni,09,Posłuchaj legendy,Lech, Czech i Rus,03,Zrób flagę Polski,07,Orzełek z talerzyka,10,Bajka Polska o Złotej Kaczce,Złota Kaczka,Zrób to sam!,Zrób to sam!,Zrób to sam!,Zrób to sam!,DO ZOBACZENIA! :)