Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Dan laboratorijske dijagnostike

održava se 5.11.

-najproširenija vrsta laboratorija je medicinsko biokemijski laboratorij

70%

-važan je dio zdravstvenog sustava jer su rezultati pretraga jedan od ključnih čimbenika za postavljanje dijagnoze, sprječavanje razvoja bolesti i praćenje uspješnosti terapije.

HDMBLM

6. studenog 1951. godine održan je prvi sastanakmedicinskih biokemičara u Domagojevoj ulici u Zagrebušto je bio poticaj za osnivanje Hrvatskog društva zamedicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.

Specijalisti medicinske biokemije nositelji su timova ivoditelji odjela u medicinsko-biokemijskim laboratorijima,gdje uz njih u timu rade laboratorijski tehničari iprvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Svrha laboratorijske dijagnostike je bolje razumjevanje stanja pojedinca, te pronalaženje nepravilnosti ufunkcioniranju organizma.

Medicinska biokemija obuhvaća biološku analizu krv,mokraće i ostalih fizioloških uzoraka ispitanika u svrhuprosudbe i razumijevanja ljudskog zdravlja i bolesti.

Magistri medicinske biokemije upravljaju radom laboratorija. Oni su visokoobrazovani zdravstveni stručnjaci koji nakon završenog petogodišnjeg studija medicinske biokemije nastavljaju svoje školovanje u vidu specijalističkog usavršavanja.

Laboratoriji provode opće i specijalističke pretrage izpodručja biokemije, hematologije, koagulacije,imunologije, analitičke toksikologije, molekularnedijagnostike i još mnoge druge pretrage.

Specijalisti medicinske biokemije nositelji su timova ivoditelji odjela u medicinsko-biokemijskim laboratorijima,gdje uz njih u timu rade laboratorijski tehničari iprvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Smatra se kako je više od 70 % svih liječničkih odluka doneseno temeljem rezultata laboratorijskih pretraga.