Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BÓG Powołuje Mojżesza

START

Katecheza 23

Głoś Boga

Filmoteka

ćwiczenia

Ćwiczenia II

Słowo Boże

Index

Powołanie

Bibliografia

Modlitwa

Modlitwa

Modlitwa

Panie Boże pragnę spotkać się z Tobą.Chcę Cię słuchaći wypełniać Twoje Słowo.Proszę, napełnij moje serceradością i pokojem.Pomóż mi je otworzyć,aby było czułena Twoje natchnieniai na tych,którzy potrzebują pomocy,lub mojej uwagi.

Gienek mówio Imieniu Boga

Zastanów się

Słowo Boże

https://www.biblijni.pl/czytania/9831_czytanie_z_ksiegi_wyjscia.htmlCzytanie z Księgi Wyjścia | Wj 3, 1-6. 9-12 Bóg objawia się Mojżeszowihttps://www.biblijni.pl/czytania/9831_czytanie_z_ksiegi_wyjscia.html Wj 3, 1-6. 9-12 Bóg objawia się Mojżeszowi Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia,...BIBLIJNI.pl

Czy słucham Słów Boga?Czy szanuję Jego Imię?Do czego jestem powołany?

#1

#2

#3

POWOŁANIE

Zostałem powołany,by być kimś lub robić cośdo czego nie został powołany nikt inny.Mam swoje miejsce w Bożym planie,w Bożym świecie,jakiego nikt inny nie otrzymał.Nie ma znaczenia,czy jestem bogaty, czy biedny,czy ludzie mnie szanują,czy mnie lekceważą,Bóg mnie zna i woła po imieniu.John Henry Neman

Człowiek chwali Boga przez to,że idzie w życiu za głosem swego powołania.Pan Bóg powołuje każdego człowieka,a Jego głos daje o sobie znać już w duszy dziecka:powołuje do życia w małżeństwieczy też do kapłaństwa;powołuje do życia zakonnego,a może do pracy na misjach...Kto wie?Módlcie się, drodzy chłopcy i dziewczęta,abyście rozpoznali, jakie jest wasze powołanie,i abyście mogli późniejiść wielkodusznieza jego głosem.

głos Boga

Powołanie Mojżesza uczy nasnajprostszej z prawd.Tej mianowicie,że kto z Bogiemzwiązał swoje życie,ma Go zawszeza towarzyszaswojej życiowej drogi.Że Bóg zawsze jest w niej obecny.I na tym właśnie polega wymowai piękno tego powołania.Mojżesz zawierzył Panu,przyjął tę obecnośćwbrew wszystkiemu, wbrew logice.Zawierzył całą swoją przyszłość Temu,który zapewnił go, że z nim będzie.

To Ja będę z tobą.A to będzie ci znakiem, że Ja cię powołałem,że wyprowadzisz ten lud z Egiptui przyprowadzisz ich do tej Bożej góry,którą ci ukazałem.

Przybliżę się i zobaczę,co to za zjawisko...Dlaczego krzew płonie?

Ja jestem Bogiem twoich ojcówBogiem Abrahama,Bogiem Izaakai Bogiem Jakuba

Mojżeszu, Mojżeszu!hineni - oto jestemZdejmij swoje sandały ze swoich nógbo miejsce, na którym stoisz,jest ziemią świętąI zakrył Mojżesz swoją twarz,ponieważ lękał się patrzeć,spojrzeć na Boga.

I powiedział Pan:Wiele napatrzyłem się na ucisk mojego ludu,który jest w EgipcieSłuchałem ich narzekania z powodu ucisku.Bo widziałem ich biedę, ich nędzę.

Oto cię posyłam do faraona,i wyprowadź mój lud,synów Izraela, z Egiptu

Możesz ogladnąć Filmo Powołaniu Mojżesza

Filmoteka

Długi film

Krótka historiapowołania Mojżesza

ćwiczenia

Wykonaj ćwiczenia ze str. 48 i 49

ćwiczenia II

JestemKtóryJestem

Użyj pisaka

Modlitwa

Jak Odkrywam powołanie

Zaśpiewaj Piosenkę

Kto śpiewadwa razy się modli!

Słuchaj Bożego wezwania!Idź dobrą drogą!We wspólnocie siła!Bądźradosny :)

Pomódl się o dobre rozpoznanie swojego powołania,Niech Mojżeszbędzie Ci wzorem posłuszeństwaw wypełnianiu Bożej woli.

Zawsze z szacunkiemwymawiajImię Boga

https://www.youtube.com/watch?v=ruvAPYjZIF0https://www.biblijni.pl/czytania/9831_czytanie_z_ksiegi_wyjscia.htmlhttps://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_dzieci.htmlhttps://wordwall.net/pl/resource/716043/moj%c5%bcesz-wybrany-aby-prowadzi%c4%87http://www.kopcie.pl/pics/m_1301167421.jpghttp://www.powolania.paulini.pl/foto/static/PDFy/obrazy_powolania.pdf

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia, Wydawictwo Pallottinum, Poznań 2007.Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002.abendowicz S. (red.), Bóg poszukuje człowieka. Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii w klasie V szkoły podstaowej, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2020.Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1994.Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Jedność, Kielce 2025 r.YOUCAT dla dzieci, Edycja Święty Paweł, Częstochowa 2019 r.Słownik wiedzy biblijnejPrymasowska Seria Biblijna, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2004 r.

NetoGrafia