Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

XXVII Bieg Niepodległości

Wirtualny kilometr dla Niepodległej

The solution will appear in 20 seconds

TWOJA Karta zawodnika


Z kart naszej
małej wielkiej
historii

100m

200m

600m

900m

500m

700m

800m

300m

400m

Start

Kliknij Kartę Zawodnika, wpisz swoje dane i rozpocznij bieg. Fotografie odsyłają do kolejnych pytań. Udzielenie odpowiedzi umożliwia Ci przebycie dystansu 100 metrów.

Powodzenia!

META

Jesteś na mecie. Prześlij swoją Kartę Zawodnika. Gratulacje ukończyłeś XXVII Bieg Niepodległości pod hasłem "Wirtualny kilometr dla Niepodległej".


W podziemiach Kościoła Białego spoczął Filip Wacław Hauman - generał major Wojska Polskiego. Podaj w jakim powstaniu walczył.

Kościół Czerwony w Podedwórzu powstał, kiedy po nieudanej interpelacji w sprawie odzyskania kaplicy Szlubowskich, miejscowi katolicy dostali w zamian pozwolenie od władz carskich na wybudowanie nowej świątyni. Podaj w jakich latach wzniesiono świątynię.

Jedną z postaci widocznych na fotografii jest Piotr Słyszko. Podaj kiedy i w jakiej miejscowości się urodził.

Murowana kapliczka stojąca na środku ronda w Podedwórzu ma we wnętrzu rzeźbę. Podaj jej nazwę.

Zdjęcie przedstawia Alicję Rudniewską, dziedziczkę rodu Zaleskich właścicieli majątku Antopol. W czasie wojny walczyła jako żołnierz AK i oficer Wojska Polskiego. Podaj w jakim ważnym wydarzeniu historycznym brała udział i jakim pseudonimem się posługiwała.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odsłonięto dwie pamiątkowe tablice. Jedna z nich znajduje się na pomniku przy szkole, a druga na szkolnym korytarzu. Podaj co znajduje się na tych tablicach.

Fotografia przedstawia mjr pil. inż. Ludwika Kraszewskiego, urodzonego we wsi Zaliszcze. Jako pilot brał udział w II wojnie światowej. Po Kampanii Wrześniowej przedostał się do Anglii, gdzie otrzymał przydział do najsłynniejszej jednostki lotniczej w historii polskich skrzydeł. Podaj nazwę tej jednostki i wydarzenie w którym brał udział.

Obok Urzędu Gminy znajduje się pomnik upamiętniający czterech mieszkańców gminy (Piotr Słyszko, Antoni Kisiel, Franciszek Laskowski, Grzegorz Samczuk), którzy zginęli w czasie pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Napisz, kto jest fundatorem tego pomnika.

Obok jednego z Kościołów zlokalizowanych na terenie Parafii Opole-Podedwórze wzniesiono kamienny monument, który przetrwał do czasów współczesnych. Wyryto na nim napis: „..Podkomorstwu Ziemi Łukowskiej, Fundatorom Kościoła, ukochanym Rodzicom, miłość synowska w hołdzie wdzięczności i przywiązaniu ten pomnik poświęca…”. Podaj, kto był fundatorem tego Kościoła.