Want to make creations as awesome as this one?

Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama. (mini projekt)daleko iz

More creations to inspire you

GNU AGED 10!

Interactive Image

NIAGARA FALLS

Interactive Image

STONEHENGE

Interactive Image

MARS

Interactive Image

THANKSGIVING GENIALLY

Interactive Image

COUNTING SHEEP

Interactive Image

BANFF NATIONAL PARK

Interactive Image

Transcript

Analiza provedenoga mini projekta Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama, tijekom Svjetskoga svemirskoga tjedna od 5. do 9. listopada 2020.U projekt su bili uključeni svi učenici prvih i drugih razreda, maturantski razredi 4. a i 4. e, skupine učenika Dodatne nastave matematike( prvih i drugih razreda), Mladi povjesničari i Glagoljaši.Projekt je uspješno ostvaren kroz planirane aktivnosti na satima povijesti, kemije, fizike, hrvatskoga i engleskoga jezika te na dodatnoj iz matematike i hrvatskoga jezika pod vodstvom mentorica profesorica Lenđer, Sesar, Savić, Nuhanović Tadijan i Karaban.Zajednički ishod kojega su učenici ostvari je da učenik iznosi kritičko mišljenje i donosi zaključaka o posebnosti svake osobe i sličnosti ljudi sa zvijezdama.Istražujući smo otkrili da čovjek ima u sebi zvjezdanu građu, ali da je ona dio tla i u manjoj mjeri atmosfere. Zapravo usudili bismo se reći da smo svemir u malom, a zvijezde naši daleki rođaci.organizatorica projekta, Anita Karaban, prof. matematike i fizike, prof. savjetnica. Analiza ostvarenoga projekta Tijekom Svjetskoga svemirskoga tjedna ostvaren je veoma uspješan mini projekt Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u namau kojemu su učenici ostvarili zajedničke ishode na satima: povijesti, kemije, matematike, fizike, hrvatskoga i engleskoga jezika pod vodstvom svojih mentorica, prof. Lenđer, prof. Savić, prof. Nuhanović - Tadijan, prof. Sesar i prof.Karaban.Zajednički ishodi:Učenik:- iznosi kritičko mišljenje i donosi zaključak o posebnosti svake osobe i sličnosti ljudi sa zvijezdama- povezuje supernove i nastanak atoma teških metala na primjeru željeza i njegove uloge u ljudskom organizmu- otkriva kemijske elemente koji grade i čovjeka i zvijezdeUčenici su tijekom projekta došli do zaključka da je čovjek Svemir u malom. Organizatorica projekta Anita Karaban, prof. matematike i fizike, prof.savjetnica. Svjetski tjedan svemira od 4. do 10. listopada 2020. Hrvatski jezik, Gordana Savićvrijeme: od 4. do 8. listopadaskupina: učenici literarne skupine Glagoljašiaktivnost: napisati vezani tekst na temu Pogled u zvjezdano neboishodi: istražuje različite izvore informacija i primjenjuje ih pri oblikovanju teksta: prikuplja, razvrstava i povezuje informacije i ideje u skladu s temom i svrho primjenjuje pravopisna i jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika i obilježja funkcionalnoga stila teksta koji oblikuje kritički promišlja i iznosi svoje mišljenje o utjecaju zvijezda na čovjekov život Učenici literarne skupine Glagoljašipovodom obilježavanja Svjetskog tjedna svemira od 4. do 8. listopada 2020. promišljali su o značenju zvijezda i njihovu utjecaju na ljudski život te inspirirani zvjezdanim nebom pisali literarne uratke na temu Pogled u zvjezdano nebo. Pri oblikovanju svojih radova učenici su istraživali različite vrste informacija i oblikovali tekst u skladu s temom i svrhom pisanja primjenjujući pravopisna i jezična pravila hrvatskoga standardnoga jezika.. https://wke.lt/w/s/QWkUJdPogled u zvjezdano nebo - WakeletLiterarni...Wakelet. Svjetski svemirski tjedan od 5. do 9. listopada 2020.Povijest, Ružica Lenđervrijeme: od 5. ­do 9. listopada u trajanju dva školska satarazredi: 1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 1. f, 2. a, 2. b, 2. eskupina: Mladi povjesničari.ishodi:analizira povijesni razvoj ljudskog poimanja zvijezda i njihove građeobjašnjava važnost zvijezda kroz razvoj civilizacijeaktivnost: Povijest istraživanja zvijezdaOpis aktivnosti:Radionica je održana na način da su učenici upućivani na poveznicu Wakeleta na kojoj su trebali pogledati i proučiti objavljene nastavne sadržaje te za provjeru svog znanja zaigrati kviz u Wordwallu.. https://wke.lt/w/s/kvph89Povijest istraživanja zvijezda - WakeletSvjetski svemirski...Wakelet. Svjetski svemirski tjedan od 5. do 9. listopada 2020. Matematika i fizika, Anita Karabanvrijeme:od 5. do 9. listopadarazredi: 1.a, 1.b, 1e, 1.j, 2.a,2.b, 2.e (66 učenika)aktivnost 1:Kviz u MS Formsu: Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FvJamzTGgEurAgyaPQKQkc9heYbaMzdMvm8NCOiE96JUN0xINkFCRDBLR1NLQjg2OVExMlhVMUZUQi4uIshodiUčenici: opisuju osnovnu građu zvijezde uspoređuju kemijski sastav zvijezde i čovjeka uspoređuju kemijski sastav zvijezde, čovjeka, tla i atmosfere zaključuju da čovjek i zvijezda imaju nekoliko istih elemenata u različitim postotcima. Grupiranje i prikazivanje podataka dobivenih kvizom u MS Formsu: Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u namavrijeme: od 12. do 23. listopadaskupina: učenici dodatne nastave matematike prvih i drugih razredaaktivnost 2: grupiranje i prikazivanje podataka dobivenih pomoću kviza u MS Formsuishodi aktivnosti: E.2.1. Barata podatcima prikazanima na različite načinerazrada ishoda:- prepoznaje obilježja skupa objekata- prikuplja podatke o njima- organizira ih tablično- određuje frekvenciju i relativnu frekvenciju podatak. Učenici Dodatne nastave matematike ( prvih i drugih razreda)nakon analize i grupiranja podataka iz kviza u MS Formsu prikazali su podatke Površinskim dijagramima. U površinskim dijagramimaprikazana je frekvencijaučeničkih odgovora koja je proporcionalna s površinama geometrijskih likova (pravokutnik, krug). Na slici 1. prikazani su primjeri razdijeljenoga stupčastoga i kružnoga dijagrama kojima su učenici grupirali i grafički prikazali odgovore učenika na osmo pitanje.. https://wke.lt/w/s/OUQXbDSvjetski svemirski tjedan: Zvijezde nisu negdje daleko, izvan nas, one su u nama. Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci - Wakelet5.10.-9.10....Wakelet. Svjetski svemirski tjedan od 5. do 9. listopada 2020.KEMIJA,Vedrana SesarDatum provođenja aktivnosti: od 5. do 9. listopada 2020.Trajanje aktivnosti: 30 minRazredi u kojima je aktivnost provedena: 1. i 2. razredi (1. a, 1. j, 1. e, 2. a, 2. e) , smjer Poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut i Agrotehničar. International Space Week – 2020.Engleski jezik, Rejhana Nuhanović Tadijanaktivnost: Starsvrijeme: 7. i 8. listopada 2020. dva školska satarazredi: 4. a i 4. e razredishodi:uočavanje pojavnosti motiva zvijezda u različitim vrstama umjetnostiprimjena riječi „zvijezda“ u jezičnim konstrukcijama u različitim jezicimaiznošenje kritičkog mišljenje i donošenje zaključaka o posebnosti svake osobe i sličnosti ljudi sa zvijezdamaOpis aktivnosti:Učenici su provodili niz kraćih aktivnosti kojima je zajednička poveznica bila zvijezde – što su zvijezde općenito, jezična upotreba riječi „zvijezde“, korištenje teme zvijezda u umjetnosti i na koncu su uspoređivali ljude i zvijezde prema predlošku.Prvo su analizirali informacije o sastavu i veličini zvijezda. U području jezika učenici su primjenjivali idiome na engleskome jeziku koji sadrže riječ „star“, te pronalazili njihove ekvivalente u hrvatskome jeziku.Iz područja umjetnosti osvrnuli su se na dvije vrste umjetnosti – slikarstvo i glazbu. U slikarstvu su proučavali sliku Starry Night Vincenta Van Gogha i saznali 10 tajni o slici, te uživali u 3D projekciji slike.U glazbi su samostalno pronalazili popularne pjesme na engleskome jeziku koje i svojem naslovu ili kao temu imaju zvijezde.Pogledali su TED Talk snimak govora sedamnaestogodišnje djevojke u kojemu iznosi svoje razmišljanja o povezanosti zvijezda i ljudi, nakon čega su iznijeli svoje mišljenje tome i koja je glavna poruka govora.. https://wke.lt/w/s/Mkz7p9Stars - WakeletWe built Wakelet using the latest technologies to make it faster and easier to use. Unfortunately, your browser doesn't support those...Wakelet. . Način provođenja aktivnosti:Aktivnost je napravljena u obliku Wakelet kolekcije i radionice pod naslovom „Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama“. Učenici su dobili poveznicu za pristup kolekciji te su samostalno pročitali kratki uvod o kemijskim elementima i kemijskom sastavu zvijezda, te su pogledali video o životnim fazama zvijezda i nastanku kemijskih elemenata u zvijezdama. Učenici su upoznali pojam teških metala i povezali supernove i nastanak atoma teških metala. Na primjeru željeza i njegove uloge u ljudskom organizmu, uočili su vezu između ljudi i zvijezda. Na kraju, učenici su odigrali Kahoot! kviz, te su svoje dojmove poslali nastavnici u Teams-u.Ishodi:Učenik:- istražuje i opisuje životni tijek zvijezda- opisuje kako nastaju atomi kemijskih elemenata u zvijezdama- navodi primjere teških metala- istražuje ulogu željeza u ljudskom organizmu. . . . https://wke.lt/w/s/bakl3FZvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama - WakeletUpoznat ćemo se s pojmom teških metala, njihovim nastankom, te njihovom ulogom u...Wakelet. Analiza mini projekta U projekt su bili uključeni svi učenici prvih i drugih razreda, maturantski razredi 4. a i 4. e, skupine učenika Dodatne nastave matematike(prvih i drugih razreda), Mladi povjesničari i Glagoljaši. Projekt je uspješno ostvaren kroz planirane aktivnosti na satima povijesti, kemije, fizike, hrvatskoga i engleskoga jezika te na dodatnoj iz matematike i hrvatskoga jezika pod vodstvom mentorica profesorica Lenđer, Sesar, Savić, Nuhanović Tadijan i Karaban.Zajednički ishod koji su učenici ostvarili je taj da učenik iznosi kritičko mišljenje i donosi zaključak o posebnosti svake osobe i sličnosti ljudi sa zvijezdama.Istražujući smo otkrili da čovjek ima u sebi zvjezdanu građu, ali da je ona dio tla i u manjoj mjeri atmosfere. Zapravo usudili bismo se reći da smo svemir u malom, a zvijezde naši daleki rođaci.organizatorica projekta, Anita Karaban, prof. matematike i fizike, prof. savjetnica