Want to make creations as awesome as this one?

Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama. (mini projekt)daleko iz

Transcript

Analiza provedenoga mini projekta Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama, tijekom Svjetskoga svemirskoga tjedna od 5. do 9. listopada 2020.U projekt su bili uključeni svi učenici prvih i drugih razreda, maturantski razredi 4. a i 4. e, skupine učenika Dodatne nastave matematike( prvih i drugih razreda), Mladi povjesničari i Glagoljaši.Projekt je uspješno ostvaren kroz planirane aktivnosti na satima povijesti, kemije, fizike, hrvatskoga i engleskoga jezika te na dodatnoj iz matematike i hrvatskoga jezika pod vodstvom mentorica profesorica Lenđer, Sesar, Savić, Nuhanović Tadijan i Karaban.Zajednički ishod kojega su učenici ostvari je da učenik iznosi kritičko mišljenje i donosi zaključaka o posebnosti svake osobe i sličnosti ljudi sa zvijezdama.Istražujući smo otkrili da čovjek ima u sebi zvjezdanu građu, ali da je ona dio tla i u manjoj mjeri atmosfere. Zapravo usudili bismo se reći da smo svemir u malom, a zvijezde naši daleki rođaci.organizatorica projekta, Anita Karaban, prof. matematike i fizike, prof. savjetnica

Analiza ostvarenoga projekta Tijekom Svjetskoga svemirskoga tjedna ostvaren je veoma uspješan mini projekt Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u namau kojemu su učenici ostvarili zajedničke ishode na satima: povijesti, kemije, matematike, fizike, hrvatskoga i engleskoga jezika pod vodstvom svojih mentorica, prof. Lenđer, prof. Savić, prof. Nuhanović - Tadijan, prof. Sesar i prof.Karaban.Zajednički ishodi:Učenik:- iznosi kritičko mišljenje i donosi zaključak o posebnosti svake osobe i sličnosti ljudi sa zvijezdama- povezuje supernove i nastanak atoma teških metala na primjeru željeza i njegove uloge u ljudskom organizmu- otkriva kemijske elemente koji grade i čovjeka i zvijezdeUčenici su tijekom projekta došli do zaključka da je čovjek Svemir u malom. Organizatorica projekta Anita Karaban, prof. matematike i fizike, prof.savjetnica

Svjetski tjedan svemira od 4. do 10. listopada 2020. Hrvatski jezik, Gordana Savićvrijeme: od 4. do 8. listopadaskupina: učenici literarne skupine Glagoljašiaktivnost: napisati vezani tekst na temu Pogled u zvjezdano neboishodi: istražuje različite izvore informacija i primjenjuje ih pri oblikovanju teksta: prikuplja, razvrstava i povezuje informacije i ideje u skladu s temom i svrho primjenjuje pravopisna i jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika i obilježja funkcionalnoga stila teksta koji oblikuje kritički promišlja i iznosi svoje mišljenje o utjecaju zvijezda na čovjekov život Učenici literarne skupine Glagoljašipovodom obilježavanja Svjetskog tjedna svemira od 4. do 8. listopada 2020. promišljali su o značenju zvijezda i njihovu utjecaju na ljudski život te inspirirani zvjezdanim nebom pisali literarne uratke na temu Pogled u zvjezdano nebo. Pri oblikovanju svojih radova učenici su istraživali različite vrste informacija i oblikovali tekst u skladu s temom i svrhom pisanja primjenjujući pravopisna i jezična pravila hrvatskoga standardnoga jezika.

https://wke.lt/w/s/QWkUJdPogled u zvjezdano nebo - WakeletLiterarni...Wakelet

Svjetski svemirski tjedan od 5. do 9. listopada 2020.Povijest, Ružica Lenđervrijeme: od 5. ­do 9. listopada u trajanju dva školska satarazredi: 1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 1. f, 2. a, 2. b, 2. eskupina: Mladi povjesničari.ishodi:analizira povijesni razvoj ljudskog poimanja zvijezda i njihove građeobjašnjava važnost zvijezda kroz razvoj civilizacijeaktivnost: Povijest istraživanja zvijezdaOpis aktivnosti:Radionica je održana na način da su učenici upućivani na poveznicu Wakeleta na kojoj su trebali pogledati i proučiti objavljene nastavne sadržaje te za provjeru svog znanja zaigrati kviz u Wordwallu.

https://wke.lt/w/s/kvph89Povijest istraživanja zvijezda - WakeletSvjetski svemirski...Wakelet

Svjetski svemirski tjedan od 5. do 9. listopada 2020. Matematika i fizika, Anita Karabanvrijeme:od 5. do 9. listopadarazredi: 1.a, 1.b, 1e, 1.j, 2.a,2.b, 2.e (66 učenika)aktivnost 1:Kviz u MS Formsu: Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama.https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FvJamzTGgEurAgyaPQKQkc9heYbaMzdMvm8NCOiE96JUN0xINkFCRDBLR1NLQjg2OVExMlhVMUZUQi4uIshodiUčenici: opisuju osnovnu građu zvijezde uspoređuju kemijski sastav zvijezde i čovjeka uspoređuju kemijski sastav zvijezde, čovjeka, tla i atmosfere zaključuju da čovjek i zvijezda imaju nekoliko istih elemenata u različitim postotcima

Grupiranje i prikazivanje podataka dobivenih kvizom u MS Formsu: Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u namavrijeme: od 12. do 23. listopadaskupina: učenici dodatne nastave matematike prvih i drugih razredaaktivnost 2: grupiranje i prikazivanje podataka dobivenih pomoću kviza u MS Formsuishodi aktivnosti: E.2.1. Barata podatcima prikazanima na različite načinerazrada ishoda:- prepoznaje obilježja skupa objekata- prikuplja podatke o njima- organizira ih tablično- određuje frekvenciju i relativnu frekvenciju podatak

Učenici Dodatne nastave matematike ( prvih i drugih razreda)nakon analize i grupiranja podataka iz kviza u MS Formsu prikazali su podatke Površinskim dijagramima. U površinskim dijagramimaprikazana je frekvencijaučeničkih odgovora koja je proporcionalna s površinama geometrijskih likova (pravokutnik, krug). Na slici 1. prikazani su primjeri razdijeljenoga stupčastoga i kružnoga dijagrama kojima su učenici grupirali i grafički prikazali odgovore učenika na osmo pitanje.

https://wke.lt/w/s/OUQXbDSvjetski svemirski tjedan: Zvijezde nisu negdje daleko, izvan nas, one su u nama. Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci - Wakelet5.10.-9.10....Wakelet

Svjetski svemirski tjedan od 5. do 9. listopada 2020.KEMIJA,Vedrana SesarDatum provođenja aktivnosti: od 5. do 9. listopada 2020.Trajanje aktivnosti: 30 minRazredi u kojima je aktivnost provedena: 1. i 2. razredi (1. a, 1. j, 1. e, 2. a, 2. e) , smjer Poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut i Agrotehničar

International Space Week – 2020.Engleski jezik, Rejhana Nuhanović Tadijanaktivnost: Starsvrijeme: 7. i 8. listopada 2020. dva školska satarazredi: 4. a i 4. e razredishodi:uočavanje pojavnosti motiva zvijezda u različitim vrstama umjetnostiprimjena riječi „zvijezda“ u jezičnim konstrukcijama u različitim jezicimaiznošenje kritičkog mišljenje i donošenje zaključaka o posebnosti svake osobe i sličnosti ljudi sa zvijezdamaOpis aktivnosti:Učenici su provodili niz kraćih aktivnosti kojima je zajednička poveznica bila zvijezde – što su zvijezde općenito, jezična upotreba riječi „zvijezde“, korištenje teme zvijezda u umjetnosti i na koncu su uspoređivali ljude i zvijezde prema predlošku.Prvo su analizirali informacije o sastavu i veličini zvijezda. U području jezika učenici su primjenjivali idiome na engleskome jeziku koji sadrže riječ „star“, te pronalazili njihove ekvivalente u hrvatskome jeziku.Iz područja umjetnosti osvrnuli su se na dvije vrste umjetnosti – slikarstvo i glazbu. U slikarstvu su proučavali sliku Starry Night Vincenta Van Gogha i saznali 10 tajni o slici, te uživali u 3D projekciji slike.U glazbi su samostalno pronalazili popularne pjesme na engleskome jeziku koje i svojem naslovu ili kao temu imaju zvijezde.Pogledali su TED Talk snimak govora sedamnaestogodišnje djevojke u kojemu iznosi svoje razmišljanja o povezanosti zvijezda i ljudi, nakon čega su iznijeli svoje mišljenje tome i koja je glavna poruka govora.

https://wke.lt/w/s/Mkz7p9Stars - WakeletWe built Wakelet using the latest technologies to make it faster and easier to use. Unfortunately, your browser doesn't support those...Wakelet

Način provođenja aktivnosti:Aktivnost je napravljena u obliku Wakelet kolekcije i radionice pod naslovom „Zvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama“. Učenici su dobili poveznicu za pristup kolekciji te su samostalno pročitali kratki uvod o kemijskim elementima i kemijskom sastavu zvijezda, te su pogledali video o životnim fazama zvijezda i nastanku kemijskih elemenata u zvijezdama. Učenici su upoznali pojam teških metala i povezali supernove i nastanak atoma teških metala. Na primjeru željeza i njegove uloge u ljudskom organizmu, uočili su vezu između ljudi i zvijezda. Na kraju, učenici su odigrali Kahoot! kviz, te su svoje dojmove poslali nastavnici u Teams-u.Ishodi:Učenik:- istražuje i opisuje životni tijek zvijezda- opisuje kako nastaju atomi kemijskih elemenata u zvijezdama- navodi primjere teških metala- istražuje ulogu željeza u ljudskom organizmu

https://wke.lt/w/s/bakl3FZvijezde nisu negdje daleko izvan nas, one su u nama - WakeletUpoznat ćemo se s pojmom teških metala, njihovim nastankom, te njihovom ulogom u...Wakelet

Analiza mini projekta U projekt su bili uključeni svi učenici prvih i drugih razreda, maturantski razredi 4. a i 4. e, skupine učenika Dodatne nastave matematike(prvih i drugih razreda), Mladi povjesničari i Glagoljaši. Projekt je uspješno ostvaren kroz planirane aktivnosti na satima povijesti, kemije, fizike, hrvatskoga i engleskoga jezika te na dodatnoj iz matematike i hrvatskoga jezika pod vodstvom mentorica profesorica Lenđer, Sesar, Savić, Nuhanović Tadijan i Karaban.Zajednički ishod koji su učenici ostvarili je taj da učenik iznosi kritičko mišljenje i donosi zaključak o posebnosti svake osobe i sličnosti ljudi sa zvijezdama.Istražujući smo otkrili da čovjek ima u sebi zvjezdanu građu, ali da je ona dio tla i u manjoj mjeri atmosfere. Zapravo usudili bismo se reći da smo svemir u malom, a zvijezde naši daleki rođaci.organizatorica projekta, Anita Karaban, prof. matematike i fizike, prof. savjetnica