Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Zapraszam na wycieczkę szlakiem starych miast Polski

Kazimierz Dolny

Kościół Farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła.

Najstarsza ze świątyń w Kazimierzu Dolnym (parafia istniała tu już w 1325r.), początkowo gotycka, potem rozbudowana w stylu „renesansu lubelskiego” (1586-91; 1610-13 pod kierunkiem włoskiego arch. Jakuba Balina). Przy kościele renesansowe kaplice: Górskich, Borkowskich i Różańcowa. Wyjątkowo okazale prezentują się szczyty świątyni ozdobione sterczynami, pilastrami, spływami wolutowymi i ornamentem okuciowym. Sklepienie świątyni pokrywa geometryczna, manierystyczna dekoracja sztukatorska w kształcie kół, kwadratów, serc, gwiazd i rozet. We wnętrzu z bogatego wyposażenia kościoła na uwagę zasługują przede wszystkim: późnogotycki portal główny, organy z 1620r.

Zbudowana w latach 80. XVIIw. przez budowniczego Zilcherta na pozostałościach średniowiecznej wieży mieszkalnej. Spłonęła w 1853r. Odbudowana i rozbudowana na budynek mieszkalny w 1886r. Przywrócona do pierwotnej formy w latach 80. XX wieku. Obecnie mieści się w niej Muzeum Sztuki Złotniczej (jedyne tego rodzaju w Polsce) z bogatymi zbiorami m.in. judaików, sreber ceremonialnych katolickich, sreber stołowych, kolekcją biżuterii.

Dzwonnica

W miejscu obecnego kościoła istniał wcześniejszy budynek (być może kościół / kaplica św. Ducha?), wzmiankowany już w 1530r. Świątynia wpisuje się w nurt tzw. renesansu lubelskiego. Kościół jest murowany, wybudowany w latach 1649-1670, konsekrowany w 1671r.. Budynek jednonawowy, wzorowany częściowo na kościele farnym, z ozdobnymi szczytami, z węższym od nawy prezbiterium. Sklepienie świątyni pokryto prostą siatką sztukaterii. Pod prezbiterium znajdują się krypty z trumnami i ludzkimi szczątkami. W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Annę Samotrzeć. Drewniane ołtarze boczne pochodzą z XVII wieku. Uwagę zwraca renesansowa polichromia na łuku tęczowym. Kościół posiadał kiedyś bibliotekę (przeniesioną później do fary), która mieściła się w kościelnym skarbcu. Kościół gruntownie wyremontowany w latach 2011-2012.

Kościół szpitalny pw. św. Anny

Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.

Synagoga

Kaplica grobowa Jana Oleśnickiego w Bochotnicy (w ruinie).

Zespół zamkowy (zamek i wieża strażnicza).

Zamek w Bochotnicy i wzgórze zamkowe

Łaźnia - nazywana również Starą Łaźnią

Jadła

Kamienice Przybyłowskie - pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem

Studnia miejska

Spichlerze zbożowe

Jedno z ważniejszych wielkopolskich miast, siedziba prymasa Polski, miejsce związane z legendą o Lechu - pełne zabytków Gniezno z całą pewnością ma sporo do zaoferowania turystom zainteresowanym historią. Gniezno - nazwa W księdze pierwszej "Kroniki polskiej" Galla Anonima czytamy: "Był mianowicie w mieście Gnieźnie, które po słowiańsku znaczy tyle co "gniazdo", książę imieniem Popiel". Tę interpretację przejęli kolejni kronikarze, powtarzając ją między innymi wraz z legendą o Lechu, Czechu i Rusie. Część językoznawców wątpi jednak w taką proweniencję, wskazując na to, że miasto swoja nazwę wzięło od nieistniejącego już dziś jeziora.

Gniezno

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego - Gniezno

Bazylika prymasowska (katedra) - Gniezno

Ekspozycja w Muzeum Początków Państwa Polskiego - Gniezno

Wnętrze Katedry - Gniezno

Dzwonnica Bazyliki Prymasowskie(Katedry) - Gniezno

Konfesja św. Wojciecha - Wnętrze Katedry, Gniezno

Drzwi Gnieźnieńskie w Katedrze Gnieźnieńskiej

Wnętrze Katedry -Gniezno

Gniezno - Rynek

Sandomierz

Poznań

Kalisz