Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

11 listopada 1918r.Znowu wolni!

Jeszcze Polska nie zginęła,Kiedy my żyjemy.Co nam obca przemoc wzięła,Szablą odbierzemy.Marsz, marsz Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodemZłączym się z narodem.

HYMN POLSKI

Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze

Już tam ojciec do swej BasiMówi zapłakany- Słuchaj jeno, pono nasiBiją w tarabany

11.11.1918r.

Polska znowu wolna!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,Będziem Polakami.Dał nam przykład BonaparteJak zwyciężać mamy.Marsz, marsz Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodemZłączym się z narodem.

Wydarzyło się to za czasów panowania ostatniego króla elekcyjnego Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Kto wtedy rządził?

W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego robioru Polski. Nasz kraj zniknął z mapy Europy.

Jak to się zaczęło?

Polacy wielkie nadzieje na odzyskanie niepodległości wiązali z przywódcą Francuzów - Napoleonem Bonaparte.

Kto może pomóc?

Polski generał Jan Henryk Dąbrowski zaproponował rządowi francuskiemu powołanie polskich oddziałów walczących po stronie Francji.

Jan Henryk Dąbrowski

W 1797r. we Włoszech powstały Legiony Polskie, których dowódcą został J. H. Dąbrowski.W celu umacniania ducha walki w 1797 r. Józef Wybicki napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”. To właśnie ta pieśń już pod tytułem „Mazurek Dąbrowskiego” w 1927r. stała się hymnem narodowym.

Legiony Polskie i "Mazurek Dąbrowskiego"

Jeszcze Polska nie umarłaKiedy my żyjemy.Co nam obca moc wydarłaSzablą odbijemy.Marsz, marsz DąbrowskiDo Polski z ziemi włoskiZa twoim przewodemZłączem się z narodem.Jak Czarnecki do PoznaniaWracał się przez morzeDla ojczyzny ratowaniaPo szwedzkim rozbiorze. Marsz, marsz Dąbrowski...

W 1807r. Bonaparte z części zaboru pruskiego utworzył Księstwo Warszawskie. Polacy wiązali wielkie nadzieje z tym „małym państwem”. Niestety, wódz Francuzów został pokonany w 1812r. przez Rosjan, w kolejnych bitwach ponosił klęski, w konsekwencji zrzekł się władzy. Księstwo Warszawskie przestało istnieć.

Księstwo Warszawskie

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kongres wiedeński

Po upadku Napoleona w Wiedniu odbył się kongres.Podczas jego obrad zdecydowano, że część obszarów Księstwa Warszawskiego zostanie wcielona do Królestwa Polskiego. Na jego tronie zasiadł car Rosji, który nadał konstytucję nowo utworzonemu państwu.

Powstanie listopadowe

Zapisy tej konstytucji były jednak łamane. Polacy postanowili zorganizować zbrojne wystąpienie przeciw zaborcy. 29 listopada 1830r. wybuchło powstanie listopadowe. Jego przywódcą był Piotr Wysocki. Mimo bohaterstwa żołnierzy, powstanie upadło.

Po powstaniu wielu Polaków wyemigrowało. Ze względu na dużą liczbę opuszczających określa się to wydarzenie jako Wielką Emigrację. Wyjechało wielu wybitnych twórców i działaczy politycznych. Wśród nich należy wymienić takie osoby jak:

Adam Mickiewicz - poeta

Juliusz Słowacki - poeta

Fryderyk Chopin - pianista, kompozytor

Paweł Edmund Strzelecki – podróżnik, geograf

Ernest Malinowski – inżynier

Joachim Lelewel – działacz polityczny, historyk

Powstanie styczniowe

Polacy nadal walczyli o niepodległość, w 1863r. wybuchło kolejne powstanie – powstanie styczniowe. Był to jeden z największych zrywów niepodległościowych. Największym problemem powstańców był brak wyposażenia. Wiosną 1864 r. powstanie upadło.

Polacy nie pozostali jednak obojętni wobec tej polityki. Jednym z najgłośniejszych aktów oporu był strajk szkolny dzieci we Wrześni,

Strajk we Wrześni

który wybuchł w 1901r. jako sprzeciw wobec wprowadzenia języka niemieckiego w nauczaniu religii.

Po tych zbrojnych wystąpieniach nasiliły się represje ze strony zaborców. Takie działania w zaborze rosyjskim nazywa się rusyfikacją, a w zaborze pruskim - germanizacją.

Metody walki zaborców z Polakami wiązały się z ograniczeniem użcia języka polskiego oraz wprowadzeniem cenzury.

Rusyfikacja i germanizacja

W 1914r. wybuchła I wojna światowa, Polacy wykorzystali wojnę między zaborcami i podjęli kolejną próbę odbudowy niepodległej Polski. Pod koniec wojny nasi rodacy zaczęli przejmować kontrolę nad ziemiami polskimi. W listopadzie 1918r. w rękach Polaków znajdowała się większość obszarów Królestwa Polskiego i część Galicji.

Wybuch I wojny światowej

Józef Piłsudski

11 listopada 1918r. dowództwo nad powstającym wojskiem polskim objął Józef Piłsudski, później stanął na czele państwa.11 listopada 1918r. został uznany za datę odzyskania niepodległości przez Polskę.