Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ КВАДРАТА

Аутор: Бранислава Цуцић Топалов

Уџбеник за 4. разред

Софија Зарупски

Израчунајмо површину квадрата чија је страница дужине 7 cm.

Задатак се налази у уџбенику на 43. страни.

Израчунај површину квадрата ако је његова страница дужине а = 6 cm.

Задатак се налази у уџбенику на 43. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

Израчунај површину квадрата ако је његова страница дужине а = 9 cm.

Задатак се налази у уџбенику на 43. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

Израчунај површину квадрата ако је његова страница дужине а = 10 cm.

Задатак се налази у уџбенику на 43. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

Израчунајмо страницу квадрата ако је његова површина 25 cm2.

Задатак се налази у уџбенику на 43. страни.

Под кухиње има облик квадрата чија је површина 16 m2. Израчунај дужину једне странице пода те кухиње.

Задатак се налази у уџбенику на 43. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

На слици је приказано огледало облика квадрата.Дужина његовог обима је 32 dm.Колика је површина тог огледала ?.

Задатак се налази у уџбенику на 43. страни.

Сада израчунај површину огледала.

Задатак се налази у уџбенику на 43. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

а = 8 dmP = ?