Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA CZ. 2

Temat lekcji:

Ala Krawczyk

BUDOWA AKAPITU

- umieć zdefiniować terminy: akapit, interlinia,- wiedzieć, jak należy budować podstawowy rodzaj akapitu czyli analityczny,- byłoby pięknie, gdybyś zapamiętał także rodzaje akapitów i różnice w ich budowie.

Po dzisiejszej lekcji powinieneś:

Akapitto wydzielony graficznie fragment tekstustanowiący podstawowąsamodzielną, jednostkę znaczeniowąw rozprawce, eseju, felietonie, reportażu, recencji i wielu innych gatunkach.

Ale uwaga!

W tekstach współczesnychpisanych nie ręcznie, lecz w etydorze tekstuspotkać możemy takżeinne zaznaczenie akapitu- bez wciecia,za to robi się przerwęmiędzy akapitamitzw.interlinię

Porównajcie zapisy akapitów 1i2 z zapisem akpitów 3i4.

Piszac tekst ręczniestosuj zasadę pierwszą - z wcieciem,pisząc w edytorze tekstu- możesz stosować każdy ze sposobów, ale ważne jest,abyś utrzymał jednolitość typuakapitu w całym tekście.

Pamiętaj!

Każdy akapitpowinien zawierać jedną zasadniczą myśl. Dlatego za niedopuszalną manieręnależy uznaćzawieranie w akapicie więcej niż jednej myśli.

BUDOWA AKAPITU ANALITYCZNEGO

Przedstawiasz myśl główną - minitezę zwanąteż wypowiedzeniem tematowym.

WSTĘP

ROZWINIĘCIE

PODSUMOWANIE

Wspierasz minitezę dowodami (tu mogą znaleźć się np. opisy, definicje, objaśnienia, opinie, racje, analizy, fakty, porównania).

Posumowujesz - podajesz wniosek cząstowy,(czyli najprościej mówiąc, dajesz odpowiedźna pytania: Jakie są tego konsekwencje?Co z tego wynika?) albo piszesz puentę .

PRZECZYTAJ

W tekście zbudowanym z takich akapitów wystarczy przeczytać pierwsze zdania każdego akapitu,aby wyrobić sobie ogólne pojęcie o treści wywodu.

PRZECZYTAJKONIECZNIE!

Zwróć uwagę na pierwsze zdanie akapitu. To króciutkie wprowadzenie. Często jest również wyznacznikiem spójności pracy, dlatego to, co w nim się zawiera musi mieć swoje uzasadnienie w dalszej części akapitu. Powinno także nawiązywać do poprzedniego akapitu, do tematu, tezy, głównego problemu.

Na następnej lekcji dowiesz się,jak zadbać o spójność między akapitami. Tymczasem sprawdź,czy rozumiałeś dzisiejsze treści,wykonując zaproponowane Ci zadanie.

Dziękuję Ci za wspólną lekcję.Posłuchaj piosenki i odpocznij.