Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

La creació és obra de l'Amor de Déu

Clica aquí damunt per veure que es pregunta aquest nen...

Quan veiem el mar, el sol, la lluna i les estrelles; quan admirem els arbres, les flors i els animals, ens preguntem sorpresos... Per què hi ha tanta vida? Qui l'ha fet?


Veim el treball que fan els homes. Coneixem grans invents que milloren la vida de tots i en preguntem... Qui ens ha donat tanta intel·ligència?


El món en que vivim i tot el que hi ha han estat creats per Déu. Els ho va crear tot del no-res, lliurement per AMOR. El més important és que Déu a creat a l'home i la dona, els va crear a imatge i semblança seva, capaços d'estimar els altres, lliures i iguals en dignitat.


Amb el treball, els homes i les dones som col·laboradors de Déu en l'obra de la Creació.

1

Mira el vídeo i
passa pantalla

2

¡Sort!

Anem a respondre
unes preguntes...

Comencem

PREGUNTA 1 de 5

7 dies

5 dies

8 dies

En quants dies Déu crea el món, la terra i el cel?

¡CORRECTE!

SeGüENT PREGUNTA

PREGUNTA 2 de 5

el 6è dia

enfadat

imatge

Completa la frase....

Déu va crear l'home i la dona a ................ d'Ell

¡Correcte!

següent PREGUNTA

PREGUNTA 3 de 5

fruits

màgia

fang

Completa la frase....
Quan Déu va crear a l'home i la dona ho va fer a partir del ...................... de la terra

¡correcte!

següent PREGUNTA

PREGUNTA 4 de 5

Menjar

Esperit Sant

Roba per vestir

Comleta la frase....
Després de crear a l'home i la dona, Déu els hi donar el seu.............

¡correcte!

següent PREGUNTA

PREGUNTA 5 de 5

Descansar

Anar un altre planeta

Ensenyar-ho a tothom

El setè dia de la creació, Deú, que va fer?

¡correcte!

següent Pantalla

nens i nenes

La creació és obra
de l'Amor de Déu

nens i nenes

La creació és obra
de l'Amor de Déu

nens i nenes

La creació és obra
de l'Amor de Déu

nens i nenes

A veure
si saps
fer aquest
trenca-
cloques.
Clicant
sota, a
la dreta
el pots
fer a
pantalla
completa

La creació és obra
de l'Amor de Déu

La creació és obra de l'Amor de Déu

Molt bé, has acabat l'activitat