Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Start

1

2

3

4

5

6

7

Wartość przyjaźni

O dwóch braciach i snopkach. Na górze Moria mieszkało niegdyś dwóch braci: młodszy miał żonę i dzieci, starszy był kawalerem. Bracia prowadzili wspólnie całą gospodarkę, więc żniwo dzielili na dwie równe części. Kiedy przyszła noc, bracia poszli spać, każdy do swoich snopków. Starszy nie mógł jednak zasnąć, mówił sobie w duchu: "Mój brat ma rodzinę, ja jestem sam, a mimo to wziąłem taką samą część. To nie jest sprawiedliwe!" Więc wstał cichutko, wziął parę snopków i przerzucił je dyskretnie do stogu brata. Wówczas obudził się młodszy brat. I ten pomyślał o swoim bracie, i powiedział w duchu: "Mój brat jest samotny, nie ma potomstwa. Kto zatroszczy się o niego na stare lata?" Także i on wstał, wziął parę snopków i naniósł cicho do stogu brata. Kiedy nastał dzień, dziwili się obaj, że stogi są takie same jak wczoraj wieczorem. Żaden nie pisnął jednak ani słówkiem o nocnej wyprawie. Następnej nocy jeden chciał być sprytniejszy od drugiego. Spotkali się w połowie drogi, każdy ze snopkami na plecach. Z radości rzucili się sobie w ramiona. Cieszyli się, że chcą dobrze dla siebie, że tak dobrze jeden o drugim myśli. Bóg w niebie widział również tę scenę i rzekł: "Zaprawdę, święte jest to miejsce. Tutaj chcę zamieszkać!". Przyjaźń pozwala wyczuć świat niewidzialny. Jest ona najbardziej doczesnym obliczem Boga na ziemi. Roger Schutz Jedynym dowodem na to, że Chrystus żyje w nas w całej pełni, jest płomienna miłość do wszystkich naszych braci. Agusie Quartier Kazimierz Wójtowicz CR, Glosarium, wydawnictwo Alleluja, Kraków 2007, s.224-225

Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej płci bądź różnych płci stanowi wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do wspólnoty duchowej. KKK 2347 (fragment)

Praca w grupach  Grupa I – Podaj swoimi słowami definicję słowa przyjaźń  Grupa II – Napisz do kogoś krótki e-mail o wielkim znaczeniu przyjaźni  Grupa III – Ułóż przysłowie o przyjaźni  Grupa IV – Wymyśl hasło reklamowe na temat przyjaźni  Grupa V – Napisz przykazanie o przyjaźni  Grupa VI – Ułóż krótki wiersz o przyjaźni Jeśli pracujesz sam możesz sobie wybrać jedno zadanie z powyższych