Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Do podstawowych zadań policji należy ochrona porządkupublicznego, wykrywaniei walkaz przestępczością, ściganieosób poszukiwanych oraz poszukiwanie osób zaginionych.W zakresiezadań znajduje się również ochrona osóbi mienia,działalność antykryzysowa w przypadku katastrof i klęskżywiołowych, działalność antyterrorystycznaoraz wszelkiedziałania prewencyjne.

Praca wymaga logicznej oceny sytuacji i umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i presją czasu, a także samodzielności i umiejętności analitycznych.Bardzo ważna jest też wytrzymałość i dobra kondycja fizyczna. Bycie policjantem oznacza częstą pracę w dni wolne, a także nienormowane godziny pracy.

policjant

NASTĘPNA

posiadać polskie obywatelstwo,posiadać nieposzlakowaną opinię,nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,korzystać z pełni praw publicznych,posiadać co najmniej średnie wykształcenie,posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisacho ochronie informacji niejawnych,osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać regulowany stosunek do służby wojskowej

Żeby zostać policjantem należy spełnić określone warunki:

KLIKNIJ

ZAPROSZENIE

DO KONKURSU