Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Som una gran família

5

4

3

1

2

Repassem el senyal de la creu...

I ara una mica més difícil....

T'has fixat amb el títol del tema?

Sí. La nostra família no és tan gran, no?

Anem a veure aquesta gran famíla

Cada un de nosaltres hem nascut en un família.Els cristians som una gran família,l'Església,on hi ha infants, joves, adults, ancians, homes i dones de totes les races, pobles i cultures.L'Església ens ensenya aseguir a Jesús,aestimaraDéuielsaltres,iresaramb el Parenostre.Pelbaptismeentrem a formar part del'Església,que és la nostra mare i ensenya la Fe.Pelbaptismeens sentimgermansde Jesúsi fillsdel nostre Pare, el Déu del cel.Cada diumengela nostra família del cristians en trobem per celebrarl'Eucaristia,on Jesús se'ns dóna comalimentpel nostre cor perquè visquem en la nostra vidal'Amor de Déu.

1

4

Som una gran família

Mira el vídeo i aprèn a fer els gestos

4

3

2

T'agrada cantar? a mi no gaire

Sí. Amb el vídeo és molt fàcil, i amb gestos

Escolta la cançósencera i fes els gestos

Som una gran família

Som una gran família

¡Sort!

Anem a respondreunes preguntes sobrequè és l'església...

Comencem

PREGUNTA 1 de 2

gran família

gran ciutat

un grup "guai"

L'Església és una...

¡CORRECTE!

SeGüENT PREGUNTA

PREGUNTA2de 2

No, perquè no els coneixem

Depèn, si són o no del nostre poble

Sí, perquè estan batejats

També són de la nostra família els cristians que no coneixem de res?

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

4

Som una gran família

2

1

Què és el Baptisme?

Mira com va ser el bateig de Jesús

Clica damunt les fletxes per veure els simbols del bateig

Com am Jesús, l'Esperit Sant és present quan en el moment del nostre bateig

Rebem els olis de la benedicció i dels Fills de Déu

Per l'aigua beneïda rebem l'Esperit Sant i ens fem fills de Déu i germans de Jesús

La pica que ens recorda al riu Jordà on va ser batejat Jesús

El Ciri Pasqual, ens recorda que com Jesús, pel baptisme, la nova vida que naixem, és eterna

El vestit dels cristians és el de color blanc, que simbolitza puresa, la de l'Amor de Déu en el nostre cor.

¡Sort!

Anem a respondreunes preguntes sobreel bapstisme...

Comencem

PREGUNTA 1 de 5

Quan resem el Parenostre

Quan anem a l'església

Quan ens bategem

Per quin acte de la vida passem a ser cristians?

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 2 de 5

Al parc per jugar

A l'esglèsia de la nostra parròquia

En quaselvol plaça o carrer

En quin lloc normalment els diumenges ens trobem els cristians?

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 3 de 5

que no cal anar al cole

l'Eucaristia

que és diumenge

Cada diumenge la nostra família del cristians en trobem per celebrar...

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 4 de 5

tothom

Jesús

qualsevol

Pel baptisme ens sentim germans de...

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 5 de 5

aliment

missatge

una bona idea

En l'Eucaristia Jesús se'ns dóna com ............ pel nostre cor per estimar.

¡CORRECTO!

VER RESULTADOS

Som una gran família

Som una gran família

Som una gran família