Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Съединението и Независимостта на България

ТЕСТ

ЧО 4. клас

начало

by R. Bachvarova

Тест

Въпрос 1

1. През коя година е провъзгласено Съединението?

1879 г.

1908 г.

1885 г.

by R. Bachvarova

Правилно!

следващ

by R. Bachvarova

Тест

Въпрос 2

2. На коя дата е провъзгласено Съединението?

3. март

6. септември

22. септември

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 3

3. В кой град е провъзгласено Съединението?

Пловдив

София

Търново

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 4

4. Кой стоял начело на комитета по подготовка и организиране въоръжени действия довели до Съединението?

Христо Ботев

Васил Левски

Захари Стоянов

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 5

5. На кой ред събитията са подредени хронологично като е започнато от най-далечното?

Търновска конституцияСъединениеОбявяване на НезависимосттаБерлински договор

Берлински договорТърновска конституцияСъединениеОбявяване на Независимостта

Търновска конституцияСъединениеОбявявяне на НезависимосттаБерлински договор

by R. Bachvarova

Правилно!

следващ

by R. Bachvarova

Тест

Въпрос 6

6. В началото на ХХ век България изпреварва останалите Балкански държави в своето:

политическо развитие

културно развитие

стопанско развитие

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 7

7. Независимостта на България е обявена през:

1885 г.

1908 г.

1878 г.

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 8

8. На коя дата е обявена Независимостта на България?

22. септември

6. септември

3. март

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 9

9. В кой град е обявена Независимостта на България?

Пловдив

София

Търново

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 10

10. След обявяването на Независимостта България става:

република

царство

княжество

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 11

11. Защо за българите било важно обявяването на Независимостта?

Защото плащали данък на султана и не можели да водят самостоятелна външна политика.

За да се прочуят по света.

Защото било модерно по онова време така.

by R. Bachvarova

Правилно!

by R. Bachvarova

следващ

Тест

Въпрос 12

12. По времето на кой владетел е обявена Независимостта?

Борис

Батенберг

Фердинанд

by R. Bachvarova

Правилно!

следващ

Тест

Въпрос 13

13. Какви промени настъпват в България в стопанско отношение в края на XIX и началото на XX век?

Създават се пъртвите светски училища.

Строят се пътища, фабрики, ж.п. линии, университет и др.

Създава се българската азбука и се превеждат много книги на български.

by R. Bachvarova

Ти завърши теста!

резултати

Тест

Резултати

0-4 верни отговова

5-8 ведни отговора

9- 12 верни отговора

13 верни отговора

Каква стана тя? Май въобще не си внимавал!

Прочети си урока няколко пъти, научи го и тогава отново опитай теста.

Доста грешки си допуснал. Защо така?

Върни се на урока и внимателно го прочети още няколко пъти. Чак тогава отново направи теста.

Ти владееш материала, но има някои неща , които си пропуснал.

Върни се на сгрешените въпрои и прочети още веднъж урока.

Ти владееш отлично материала по темата. Поздравления!

Можеш само да се радваш и да продължаваш в този дух!