Want to make creations as awesome as this one?

Inspiracje

Transcript

Z prądem..
czy pod prąd..

w krainie prądu elektrycznego

 • jak powstaje prąd
 • skąd się bierze w naszym gniazdku
 • histroria prądu - wynalazki
 • od łuczywa do żarówki elektrycznej
 • czy prąd mieszka w ziemniaku

 • jak to się dzieje że żarówka świeci
 • czy możliwe jest życie bez elektryczności
 • jak to działa - prosta maszyna ucząca
 • elektryzowanie (się)
 • odnawialne źrodła energii

Prąd? A co to?

Eko Lab - Laboratorium Nauki i Zabawy

Jak powstaje prąd..

uporządkowany ruch ładunków elektrycznych..

Prąd zmienny:

Prąd elektryczny, dla którego wartość natężenia (i/lub kierunek ruchu nośników ładunków elektrycznych) zmienia się
w czasie w dowolny sposób.

PRĄD z definicji..

Prąd stały:

Prąd elektryczny, który charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych. Źródłami prądu stałego są: ogniwa, baterie, akumulatory.
Prąd stały występuje w latarkach na baterie, kalkulatorach, urządzeniach zasilanych akumulatorami, obwodach telefonów komórkowych itp.


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

https://www.youtube.com/watch?v=rTkPZ67GePw&t=10s

Gdzie powstaje prąd?

W każdym większym polskim mieście jest elektrownia, czyli zakład,
w którym wytwarza się prąd elektryczny. W Polsce najwięcej energii uzyskujemy dzięki elektrowniom węglowym. Prąd jest w nich wytwarzany dzięki energii cieplnej uzyskanej podczas spalania węgla kamiennego lub brunatnego. Niestety, w procesie tym powstają również szkodliwe dla środowiska gazy i pyły. Obok węgla w tradycyjnych elektrowniach spala się też gaz ziemny – powstaje wówczas kilkakrotnie mniej zanieczyszczeń niż w przypadku spalania węgla. Są to nieodnawialne źródła energii, co oznacza, że za jakiś czas ich zabraknie.

Jak działa tradycyjna elektrociepłownia?

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

energia
słoneczna

energia
wodna

energia
wiatru

energia
Ziemi

elektrownia słoneczna, panele słoneczne, ogniwa, baterie, kolektory słoneczne

elektrownie wodne,
młyny wodne

elektrownie wiatrowe

elektrownie geotermalne,
pompy glębinowe,
wymienniki ciepła

https://www.youtube.com/watch?v=wpC-dKReRlw

https://www.youtube.com/watch?v=8I9gIUfO0SU

https://www.youtube.com/watch?v=FVLPSUow86o

https://www.youtube.com/watch?v=Qa39sEY5fTg

Trochę historii... odkrycia i wynalazki.

Title here

Starożytność
Grecja
Bursztyn
Coś się dzieje..

XVII wiek
Wiliam Gilbert
Elektryczność

1729 r.
Stephen Gray
Przewodniki
i izolatory

XVIII/XIX w.
Alessandro Volta
Kondensator

1752r.
Benjamin Franklin
Piorunochron

XIX w.
Michael Faraday
Silnik elektromagnetyczny

1827r.
Geogr Ohm
Napięcie i natężenie

1837r.
Samuel Morse
Telegraf

1888r.
Nikola Tesla
Silnik elektryczny

od 1879r.
Thomas Edison
Żarówka, fonograf
i elektrownia

OD PRZYCIĄGAJĄCEGO DROBINKI BURSZTYNU DO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO..

10

2

4

13

9

8

1

11

14

6

7

12

5

3

15

OD ŁUCZYWA DO ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNEJ..

Ognisko

Łuczywo

Kaganek

Świeca

Lampa naftowa

Lampa łukowa

Lampa gazowa

Żarówka

Lampa fluorescencyjna

Świetlówka

Neonówka

Lampa LED

Rtęciówka

Lampa halogenowa

Lampa sodowa

ZADANIA..

"Światłe" Memory - na tekturowych kartonikach tej samej wielkości, stwórzcie pary rysunków (np. wynalazki, źródła energii, źródła światła, naukowcy-wynalazcy), grę można również stworzyć w aplikacji LearningApps.org online (jak to zrobić?).

Zasady gry:

Wymieszaj karty. Rozłóż je na stole obrazkami do spodu. Poproś jedno dziecko, aby odkryło dwie

dowolne karty tak, aby wszyscy widzieli, co jest na nich narysowane. Jeżeli jest to para przedstawiająca

ten sam przedmiot, gracz zabiera ją ze stołu. Jeżeli nie, kładzie karty tak jak leżały z powrotem na tych

samych miejscach. Wszystkie dzieci po kolei przystępują do odkrywania kart. Gra trwa dopóty, dopóki

wszystkie pary kart nie zostaną zabrane ze stołu. Wygrywa to dziecko, które zbierze najwięcej par.

Narysuj w jaki sposób prąd przesyłany jest z elektrowni do domów/biur/urzędów itp. Możesz wykonać rysunek na kartce lub wykorzystać do wykonania tego projektu aplikację padlet.com.

Wykonaj/cie z różnych materiałów i tworzyw (tkaniny, gazety, fotografie, papier marszczony) na papierze techniką kolażu pocztówki zachęcające do oszczędzania energii. Na pocztówce umieść, cytat, rymowankę. Pocztówkę możesz/możecie wysłać do różnych instytucji i przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Twojego/waszego miasta z okazji Dnia Oszczędzania Energii (15 lutego). Możesz/możecie stworzyć wersję e-pocztówki, także w różnych wersjach językowych i wysłać ją do rówieśników z innych krajów.

Korzystając z Formularza Google ułóż krótki (1 pytań) test wiedzy o prądzie i elektryczności.

Napisz artykuł, narysuj ilustracje do tekstu, wymyśl hasła albo rymowankę, narysuj komiks dotyczące zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi.

Policz, ile żarówek jest w Twoim domu. Jakiego typu są te żarówki? Podziel je na grupy.

Jak to działa - blok doświadczeń..

Czy w ziemniaku mieszka prąd?

 • 4 ziemniaki
 • 5 drucików miedzianych
 • 4 monety (1pln)
 • 3 kolorowe diody
 • 4 gwoździe

Co będzie potrzebne?

1. Wbij po jednym gwoździu w każdego ziemniaka. Ustaw ziemniaki w rzędzie (jeden obok drugiego)

2. Przymocuj po jednym druciku do każdej monety i wbij ją do ziemniaka
3. Przymocuj drugi koniec drucika do gwoździa w ziemniaku obok
(z pierwszego w drugim, z drugiego w trzecim, z trzeciego w czwartym, moneta w czwartym druciku ma przymocowany drucik
i nie jest połączona z gwoździem).
4. Przymocuj drucik do gwoździa w pierwszym ziemniaku.
5. Wolne druciki z pierwszego i ostatniego ziemniaka przyłóż delikatnie do diody.
6. Obserwuj co się dzieje z diodą.

Instrukcja:

Twoje notatki i obserwacje:

Podsumowanie:


Ziemniak nadaje się nie tylko do jedzenia, jak sądzi większość osób. Za jego pomocą możesz oświetlić pokój. Ziemniak sam w sobie nie produkuje prądu elektrycznego.
Zawiera jednak kwas askorbinowy. Składnik ten, w połączeniu z miedzianą elektrodą
i cynkiem wywołuje ruch elektronów, które zaczynają poruszać się w tę i z powrotem wykorzystując ten naturalnym produkt jako moc napędową.

Zjawisko to nosi nazwę „reakcji redoks” i pozwala na uruchomienie i zasilanie różnorodnych urządzeń elektrycznych.

Ciekawostka: Według badań, jeden ziemniak wystarcza na oświetlenie pokoju
przez około 40 dni.


Jak to się dzieje, że żarówka świeci..?

 • żarówka energooszczędna 6V
 • bateria płaska 4,5 V
 • przewody elektryczne
  (dowolny cienki przewód)
 • ewentualnie wyłącznik

Co będzie potrzebne?

Instrukcja:

Zbuduj prosty obwód elktryczny zamknięty (według schematu) z przygotowanych materiałów.

Twoje notatki i obserwacje:

Podsumowanie:

– Czy wiesz, dlaczego żarówka świeci?
– Czym jest prąd elektryczny?
– Skąd się wziął prąd elektryczny?
– Gdzie jest źródło tego prądu?

Prosta maszyna ucząca - zrób to sam!

 • tekturka z tabelką na 4 pytania i 4 odpowiedzi
 • rolka drutu miedzianego
 • nożyczki
 • żarówka w oprawce
 • bateria R20
 • taśma izolacyjna
 • pisaki
 • 8 pinezek

Co będzie potrzebne?

1. Na kartce papieru w dwóch kolumnach wypiszcie cztery pytania i cztery odpowiedzi na nie.
Mogą to być np. państwa i ich stolice, imiona i nazwiska znanych osób.
Ważne, aby pytania i odpowiedzi były wymieszane.

Przykład: Stolica Austrii - Paryż, Stolica Kanady - Praga, Stolica Francji - Wiedeń, Stolica Czech - Ottawa.
2. Przy każdym pytaniu i każdej odpowiedzi umieśćcie pinezkę, tak aby ostrze pinezki przebiło tekturkę i wystawało po drugiej stronie.
3. Na drugiej stronie tekturki połączcie miedzianym drucikiem końcówkę pinezki z pytaniami
z końcówką pinezki właściwej odpowiedzi. W ten sposób powstaną cztery połączenia pytań
z odpowiedziami.
4. Za pomocą taśmy izolacyjnej połączcie dwa druciki z dwoma biegunami baterii, koniec jednego drucika połączcie z żarówką, a z niej wyprowadźcie kolejny drucik, tak jak na wyświetlonej ilustracji.Instrukcja cz.1:

TEST działania maszyny uczącej:
1. Połącz pinezkę pytania z pinezką odpowiedzi dwoma drucikami obwodu baterii i żarówki.

2. Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa, to żarówka się zapali, jeśli odpowiedź jest błędna, żarówka nie zapali się.

Instrukcjacz.2:

Twoje notatki i obserwacje:

Text-Image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Czy możliwe jest
życie bez elektryczności..?

Projekty
praca w grupach

Wstajesz rano i dowiadujesz się, że przez cały dzień nie będzie prądu w okolicy, gdzie mieszkasz. Przedstaw w wybranej formie cały swój dzień, w domu i w szkole (mapa myśli, notatka wizualna, gałązka logiczna, rysunek, opis).

W jaki sposób wynalezienie elektryczności zmieniło życie ludzi?
(przygotujcie scenariusz i nagrajcie krótki film edukacyjny na ten temat).

Opowiedzcie na pytania:

Z których urządzeń elektrycznych korzystacie codziennie?

Czego najbardziej będzie Wam brakowało w dniu bez prądu?

Jak sobie poradzicie bez tych urządzeń?

Przygotuj prezentację i omów możliwe przyczyny braku dostawy energii elektrycznej..
(canva.com)

W formie komiksu przedstawcie wizję świata bez prądu..
(co by było gdyby nigdy nie wynaleziono prądu?)

Przeprowadźcie naradę obywatelską na temat: racjonalne korzystanie z energii a dobro moje i przyrody.
Pytania pomocnicze:

-czy można zrezygnować z używania urządzeń elektrycznych?

-jak codzienne zużycie prądu każdego z nas wpływa na świat przyrody?

-jak przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii?

-co robić, aby zmniejszyć zużycie energii w Twoim pokoju?

-co robić, aby zmniejszyć zużycie energii w naszych domach?

-co robić, aby zmniejszyć zużycie energii w naszej szkole?

-co robić, aby zmniejszyć zużycie energii w naszej miejscowości?

Z prądem czy pod prąd?