Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMEZA AQUÍ

2

Instrucións

CRÉDITOS E AUTORÍA

Para realizar este exercicio:


1.Comezase dende o primeiro cadrado da esquerda cara a dereita2. Tedes que arrastrar as tarxetas á súa posición

Escoita aquí

INICIO

COMEZA AQUÍ

IR AL INICIO

OBXECTIVO XERAL:

- Desenvolver a semántica.

OBXECTIVO ESPECÍFICO:

- Establecer relacións entre diferentes unidades léxicas.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE:

Inicia a actividade cunha primeira imaxe colocada na parte superior, e o resto das imaxes estarán debaixo para que o neno/a as arrastre e as vaia colocando no seu lugar. O traballo consiste en ir formando a cadea de palabras , asociando unhas a outras por ter algunha característica en común ou porque comparten algún aspecto. Por exemplo, se a cadea comeza por “amorodo” a seguinte imaxe sería “limón” xa que ambas son foitas, a limón continuaríalle “amarelo” (comparten a cor) e así se seguiría formando a cadea. Importante, cada cadea de palabras finalizará cando todas as palabras estean colocadas adecuadamente, o que fará aparecer un botón que dará paso á seguinte actividade.
Recomiendase que, previo a realizar a actividade, se repase cos nenos/as o vocabulario das tarxetas xa que algunhos pictogramas poden levar a confusión.
Para facer a actividade con maior complexidade pódese pedir ós alumnos que vaian explicando as relacións que hai entre as palabras, ou cal é o criterio para realizar esa asociación.

Cada cadea está composta por oito palabras.

VARIANTES:

Formar unha frase coa palabra.
Dicir máis palabras da mesma categoría.
Propoñer outras palabras que comencen coa mesma sílaba.
Pragmática: que é, para que serve.

PALABRAS EMPREGADAS

1. Sol - amarelo - laranxa - cenoura - coello - ovella - leite - queixo.
2. Patinar- patíns - roda- moto- barco- mar - auga - vaso.
3. Pinzas- madeira - tronco- árbore - limón- amarelo - sol- praia.
4. Verde- mazá- bocado/moder- boca- cara- máscara- disfrace- entroido.<nombre>8</nombre> <script></script>

<nombre>8</nombre> <script></script>

<nombre>8</nombre> <script></script>

<nombre>8</nombre> <script></script>

IR AL INICIO

¡¡ Fixéchelo xenial !!

IR Ó INICIO