Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

CHRIST THE REDEEMER

Interactive Image

JUDO

Interactive Image

ALZOLA BASQUE WATER

Interactive Image

MACHU PICCHU

Interactive Image

KING KONG VFX

Interactive Image

EXPEDITIE ROBINSON

Interactive Image

Transcript

Psalmy

Czym są psalmy?

2

Psalm(stgr. ψαλμός – psalmós, pochodzi od psallein i oznacza śpiew przy akompaniamencie instrumentu strunowego zwanego psałterion) – liryczny utwór modlitewny, rodzaj pieśni religijnej o podniosłym charakterze, którego adresatem jest Bóg.

Król Dawid był najmłodszym synem Jessego Betlejemity. Choć był tylko pasterzem, Bóg posłał do niego Samuela, aby namaścił go na przyszłego króla. W trudnym czasie walk narodu wybranego z Filistynami Dawid pokonał potężnego Goliata, używając jedynie procy i kamienia. Po śmierci króla Saula, Dawid został królem Izraela.Król Dawid był również autorem wielu pieśni, w których chwalił Boga. Pieśni te nazywamy PSALMAMI, a księgę, w której zostały spisane - Księgą Psalmów. W Biblii jest ich 150.

3

Każdy z nas w życiu przeżywa różne chwile. Czasem są one radosne, a czasem smutne, pełne bólu i cierpienia. Ważne, by dzielić się swoimi przeżyciami z Panem Bogiem. Tak też robił król Dawid. Dzięki temu powstały pieśni pełne radości, chwalące wielkość Boga, ale i pełne skruchy, żalu i błagania o wybaczenie grzechów.Gdy trudno jest znaleźć słowa, które by wyraziły to, co czujemy, możemy sięgnąć do Księgi Psalmów.

uwielbienie

smutek

błaganie

radość

prośba

dziękczynienie

5

PSALM 143 (fragment)Wysłuchaj, o Jahwe, modlitwy mojej,na moje błaganie nakłoń ucha —dla Twej wierności i sprawiedliwościracz mnie wysłuchać.

PSALM 9 (fragment)Chwalę Cię, Panie, całym sercem,opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.Cieszyć się będę i radować Tobą,psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.

PSALM 31 (fragment)Panie, do Ciebie się uciekam,niech nigdy nie doznam zawodu;wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!Skłoń ku mnie ucho,pośpiesz, aby mnie ocalić.Bądź dla mnie skałą mocną,warownią, aby mnie ocalić.Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą;przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie!Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie,bo Ty jesteś moją ucieczką.

PSALM 38 (fragment)Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony,przez cały dzień chodzę smutny.Bo ogień trawi moje lędźwiei w moim ciele nie ma nic zdrowego.Jestem nad miarę wyczerpany i złamany;skowyczę, bo jęczy moje serce.Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnieniei moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte.

PSALM 104 (fragment)Błogosław, duszo moja, Pana!O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki!Odziany we wspaniałość i majestat,światłem okryty jak płaszczem.Rozpostarłeś niebo jak namiot,wzniosłeś swe komnaty nad wodami.Za rydwan masz obłoki,przechadzasz się na skrzydłach wiatru.Jako swych posłów używasz wichry,jako sługi - ogień i płomienie.Umocniłeś ziemię w jej podstawach:na wieki wieków się nie zachwieje.Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią,stanęły wody ponad górami.

SALM 95 (fragment)Pójdźcie, śpiewajmy radośnie na cześć Jahwe,wykrzykujmy na cześć Opoki, skąd zbawienie nasze!Stańmy przed Jego obliczem z dziękczynieniem,śpiewajmy radośnie pieśni na Jego cześć!Bo wielkim Bogiem jest Jahwei Królem wielkim ponad wszystkich bogów.W ręku Jego są głębokości ziemi,a szczyty gór są Jego własnością.Jego jest morze — to On je uczynił,Jego jest ziemia, którą Jego ręce ukształtowały.Pójdźcie, padnijmy na twarz i pokłońmy się,klęknijmy przed Jahwe, Stworzycielem naszym!Bo On jest Bogiem naszym,a my jesteśmy ludem Jego pastwiskai owcami w Jego ręku.

6

Pieśniom często towarzyszyła gra na instrumentach

CYTRA

LIRA

HARFA

Do zeszytu:

Dawid układał i śpiewał pieśni religijne, nazywane psalmami. Na ich podstawie powstało wiele pieśni i piosenek reliijnych, którymi możemy modlić się, uwielbiając Boga, dziękując Mu, przepraszając Go i prosząc o przebaczenie. W czasie każdej Mszy św. podczas liturgii słowa jest śpiewany lub recytowany psalm.

7

DODATEK : )

8