Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA

Temat lekcji:

PAMIĘTAJ, ABY KLIKAĆ WSZYSTKIE RUCHOME ELEMENTY!

Ala Krawczyk

WYPOWIEDŹARGUMENTACYJNA

- wiedzieć, co to jest wypowiedź argumentacyjna,- umieć określić, jaka jest kompozycja takiej wypowiedzi,- wymienić rodzaje argumentów,- poprawnie zbudować wstęp,argumenty i wniosek.

Po dzisiejszej lekcji powinieneś:

Jak budować wypowiedź argumentacyjną?

1. Wstęp - wprowadzenie do tematu - teza2. Rozwiniecie - argumenty - dowody do argumentów3. Zakończenie - sformułowanie wniosków

1. Wstęp - wprowadzenie do tematu - teza2. Rozwinięcie - argumenty - dowody do argumentów3. Zakończenie - sformułowanie wniosków

Wstęp

PRZECZYTAJ

PRZECZYTAJ

TEZA

to krótkie, konkretne zdanie twierdzące,prezentujące określony sąd,który można udowodnić argumentamii poprzeć je dowodami.

PRZECZYTAJ

WARTO WIEDZIEĆ!

Redagując tezę, w pierwszej kolejności bierzesz pod uwagęzałączony fragment – wszak po coś on tam jest!Aby pokazać, że potrafisz czytać ze zrozumieniem,redagujesz tezę tak, by była zgodna z załączonym tekstem.Jeśli osobiście jesteś innego zdaniai chcesz podyskutować ze zdaniem zawartym we wskazanym tekście,(oczywiście powołując się na inne teksty kultury)możesz to zrobić, pisząc na przykład: Inaczej ten problem widzi .................... w tekście ......................

ARGUMENT

to wypowiedźpotwierdzająca lub obalającaczyjś sąd o czymś;jego zadaniem jest udowodnić tezę.

RODZAJE ARGUMENTÓW:- logiczne - polegają na formułowaniu ogólnego wniosku na podstawie szczegółowych informacji, czyli przesłanek,- rzeczowe - opierają sie na konkretnych informacjach: faktach, danych liczbowych, cytatach, opiniach autorytetów,- odwołujące się do emocji - wywołujące u odbiorcy uczucia pozytywne lub negatywne.

Każdy argument powinien być poparty

DOWODAMI (PRZYKŁADAMI)

ZOBACZ

Wypowiedź argumentacyjnama swój temat,w którym postawiony jest problem.Do problemuczęsto dodany jest tekst źródłowy.

Zakończeniepowinno być podsumowaniem rozważańczyli przyjać formę

PRZECZYTAJ

WNIOSKÓW

To już jest koniec, możemy iść...