Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Grzech odrzuceniem miłości

Temat:

klasa 8

start

podręcznik str. 34ćwiczenia str. 20

Jak walczyć z pokusami i grzechem?

Jak dzielimy grzechy?

Czym się różni grzech śmiertelny od powszedniego?

Jakie to grzechy główne oraz wołające o pomstę do nieba?

Jakie to grzechy cudze?

Jakie to grzechy przeciw Duchowi Świętemu?

Jakie są skutki grzechu pierworodnego?

Czym jest grzech?

Zadania w ćwiczeniu str. 20

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2. Ze skarbca mądrości Dwudziestopięcioletni mężczyzna podczas napadu na bank zastrzelił strażnikai został za to skazany na śmierć. Bezpośrednio przed wykonaniem wyrokuzapytano go, jakie jest jego ostatnie życzenie i co chciałby powiedzieć? Wtedyłamiącym się głosem powiedział: „Wszystko zaczęło się od tego, że ukradłem 5centów z torebki mojej matki. Później zacząłem kraść w szkole, w sklepach i wdomach. Potem zacząłem kraść wspólnie z kilkoma kolegami. Kradzieże testawały się coraz poważniejsze. Zdecydowaliśmy wreszcie, że obrabujemybank. I właśnie w czasie tego napadu na bank postrzeliłem śmiertelniestrażnika. Za chwilę poniosę za to karę, umierając na krześle elektrycznym. Wtej ostatniej chwili mojego życia chciałbym ostrzec innych młodych ludzi, abynie popełniali w swoim życiu podobnych błędów. W moim przypadku wszystko zaczęło się od drobnej kwoty,którą ukradłem własnej matce”.(por. M. Bendyk, Żyć Ewangelią. Rok A, Kraków 1995, s. 51)

Historia z życia...

Jakie są skutki grzechu pierworodnego?

A wszystko zaczęło się od grzechuAdama i Ewy..

Wszyscy ludzie są uwikłaniw grzech AdamaWszyscy ludzie utracili stan pierwotnej świętościKażdy człowiek jest skłonny do złaKażdy człowiek podlega śmierci

+ ino

Nie buduj murów...

Każdy grzech jest jak budowanie muru, który oddziela nas od Boga i od innych ludzi.

Czym jest grzech?

Grzech jest świadomym i dobrowolnym odrzuceniem Boga i Jego miłości.Przejawiasię to w lekceważeniu przykazań.Człowiek, który grzeszy, nie tylko odwraca się od Boga,gardzi Jego miłością, sprzeciwia się Jego woli, ale także boleśnie rani drugiego człowieka,zadaje ranę Kościołowi i krzywdzi samego siebie .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Jak dzielimy grzechy?

Grzech lekki jest popełniamy wtedy, kiedy dotyczy rzeczy mniej ważnej lub rzeczy ważnej, ale nie mieliśmy świadomości (czyli nie wiedzieliśmy, że to grzech) popełnienia grzechu, lub działaliśmy pod przymusem .

Grzech ciężki popełnia ten kto w rzeczy ważnej całkowicie świadomie(wiedzieliśmy, że to jest złe, że to grzech) i dobrowolnie( czyli chcieliśmy popełnić grzech) przekracza przykazania Bożei kościelne. Popełniając grzech ciężki tracimy łaskę uświęcającą.

Grzechy ciężkie(śmiertelne)

Grzech powszedni polega na nie w pełni świadomym lub niezupełnie dobrowolnym przekroczeniu Bożego prawa albo dotyczy rzeczy mniej istotnych. Taki grzech oddala od Boga, ale nie zrywa z Nim więzi. Nazywany jest grzechem lekkim

Grzechy lekkie (powszednie)

Grzech śmiertelny popełnia człowiek wówczas, gdy w pełni świadomie i w pełni dobrowolnie sprzeciwia się Bogu w ważnej rzeczy. Taki grzech zrywa więź człowieka z Bogiem i jest nazywany grzechem ciężkim.

Czym się różni grzech śmiertelny od powszedniego?

Grzech śmiertelny popełnia człowiek wówczas, gdy w pełni świadomie i w pełni dobrowolnie sprzeciwia się Bogu w ważnej rzeczy. Taki grzech zrywa więź człowieka z Bogiem i jest nazywany grzechem ciężkim.Grzech powszedni polega na nie w pełni świadomym lub niezupełnie dobrowolnym przekroczeni Bożego prawa albo dotyczy rzeczy mniej istotnych. Taki grzech oddala od Boga, ale nie zrywa z Nim więzi. Nazywany jest grzechem lekkim

Jak rozpoznać?

świadomiedobrowolniew rzeczy ważnej

Grzechy lekkie gładzi Komunia Święta oraz sakrament pokuty i pojednania.Grzech lekki nie zrywa przyjaźni z Bogiem, ale osłabia naszą miłość i utrudnia czynienie dobra.

Grzech ciężki może zostać odpuszczonytylkow sakramencie pokuty i pojednania.

Jakie to grzechygłówne oraz wołające o pomstę do nieba?

1.pycha2.chciwość3.nieczystość4.zazdrość5.nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu6.gniew7.lenistwo.

1.zabójstwo2.zatrzymanie zapłatypracownikom3.krzywdzeniewdów i sierot4.grzech sodomski (aktywny homoseksualizm).

Jakie to grzechy cudze?

1. Namawiać kogoś do grzechu. 2. Nakazywać grzech. 3. Zezwalać na grzech. 4. Pobudzać do grzechu. 5. Pochwalać grzech drugiego. 6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy. 7. Nie karać za grzech. 8. Pomagać do grzechu. 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Jakie to grzechy przeciw Duchowi Świętemu?

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże. 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże. 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień. 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Zadania w ćwiczeniu str. 20

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Jak walczyć z pokusami i grzechem?

7 sposobów

Jak walczyć z pokusami i grzechem?

7 sposobów