Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

הזכותלהליך הוגן

START

שאלת עמדה:בימים אלה מתנהל ויכוח בחברה הישראלית בשאלה האם יש לאפשר לאמצעי התקשורת להעביר את הדיונים המתנהלים באולמות בית המשפט בשידור ישיר אל כלל האזרחים במדינה. יש התומכים בהצעה זאת, ויש המתנגדים לה.הבע את עמדתך בעניין זה. הצג שני נימוקים המתבססים על מושגים מתחום האזרחות - נימוק אחד לעמדתך ונימוק אחד (אחר) לעמדה המנוגדת לשלך.בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה:טענה - הבע את עמדתך בעניין בבירור.הנמקת עמדתך - הצג נימוק לעמדתך המבוסס על מושגים וידע מלימודי האזרחות.הנמקת העמדה המנוגדת - הצג נימוק לעמדתה המנוגדת לעמדתך, המבוסס על מושגי וידע מלימודי האזרחות.

זכותו הטבעית של כל אדם שמרגע חקירתו במשטרה דרך מהלך העמדתולדין, זכויותיו הטבעיות ייפגעו באופן מינימלי, ויתר זכויותיו יישמרו. המטרה של זכות זו היא להבטיח שבמסגרת הליך העמדה לדין- הפגיעה בזכויותיו של החשוד תהיה מוצדקת.

הכלליםהמבטיחים את קיומה של זכות זו הם:כל נאשם זכאי לייצוג משפטי ואם אין באפשרותו לממן עורך דין אז המדינה תעמיד לרשותו עורך דין. (גם מחבל או רוצח ילדים)אין להעניש אדם (במאסר או בקנס) ללא משפט.אין לעצור אדם ליותר מ- 24 שעות אלא אם המעצר אושר בידי שופט.אין לחפש בביתו של אדם, אלא בצו של שופט.כל אדם זכאי לדעת במה מאשימים אותו וחומר הראיות צריך להיות מוגש ומוצג בפני הנאשם טרם תחילת המשפט. (יוצא מן הכלל: בשיקולים של הגנה על ביטחון המדינה ואזרחיה, אז נשארות הראיות חסויות).כל אדם זכאי למשפט פומבי. כלומר, תהליך המשפט צריך להיות חשוף בפני הציבור.המשפט צריך להתנהל בפני שופטים לא תלויים, כלומר, הנאשם יכול לבקש מהשופט שיפסול את עצמו מלדון בנושא שלו.זכותו של אדם לערער על פסק-הדין ועל גזר-הדין בפני בית-משפט גבוה יותר.החוק מנחה את השופטים בעבודתם.כולם שווים בפני החוק.חומרת העונש צריכה להתאים לחומרת העבירה.זכותו של אדם לשמור על שתיקה כדי שלא להפליל את עצמו.

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג"ץ ובה דרשו, כי נוכח שלושת כתבי האישום שהוגשו נגד ראש הממשלה בעבירות חמורות והמשפט שעומד להיערך לו, על בג"ץ להורות לו להתפטר מתפקידו. סנגוריו של רוה"מ טענו בכתב ההגנה, כי נעשה לרוה"מ משפט שדה בתקשורת, וכי עד שלא יערך משפט צדק על-פי החוק, ועד שלא תהיה הכרעת דין בעניינו, הוא יכול להמשיך ולכהן כראש ממשלה בישראל.בעקבות העתירה התעורר דיון ציבורי בסוגיה. קבוצת מרצים מהאקדמיה טענה, כי כאשר המדינה עומדת בפני מערכת בחירות, הציבור יכול לבחור באדם גם אם הוא נאשם בפלילים, כדי להנהיג את המדינה. עוד נטען, כי ציבור שפועל כך, עושה זאת מתוך מודעות לכל הפרטים המרכזיים הרלוונטיים, לוקח חלק משמעותי ופעיל בהכרעה הציבורית. ציין והצג מהי הזכותבשמה טענו סנגוריו של ראש הממשלה. הסבר כיצד זכות זאת באה לידי ביטוי בקטע.

"אזהרת מירנדה"אזהרה הניתנת בעת מעצר או חקירה על ידי שוטרים בארצות הברית. לפי החוק, חובה להשתמש באזהרה זו כלפי חשודים לפני שהם נשאלים שאלות הקשורות לביצוע מעשה פשע. האזהרה נועדה ליידע את החשוד בדבר זכות השתיקה וזכותו להימנע מהפללה עצמית.השמעת הזכויות לחשוד קיבלה מעמד מחייב בשנת 1966 לאחר החלטת בית המשפט העליון של ארצות הברית בפסק דין מירנדה נגד אריזונה. ההחלטה נועדה לשמור על זכויות החשוד בהתאם לתיקון החמישי לחוקת ארצות הברית, ומהווה דוגמה קלאסית לחקיקה שיפוטית.הנוסח המקובל של אזהרת מירנדה בתרגום לעברית הוא:יש לך זכות לשמור על שתיקה. כל דבר שתאמר עלול לשמש ואף ישמש נגדך בבית המשפט. יש לך זכות לשכור עורך דין שיהיה נוכח בעת החקירה. אם לא תוכל להרשות לעצמך לשכור עורך דין, ימונה עבורך עורך דין.אין חובה בארצות הברית להקריא את אזהרת מירנדה בנוסח זה בדיוק, אך מוטלת על השוטרים החובה להעביר לחשוד את כל פרטיה ולוודא שהוא הבין את זכויותיו. אזהרת מירנדה חייבת להינתן לחשודים רק לפני חקירה שבה הם נשאלים שאלות הקשורות לחשד לגבי ביצוע מעשה פשע, ואינה חייבת להישמע בכל מעצר. כלומר, בעת מעצר שאינו מלווה בחקירה שהחשוד עלול להפליל בה את עצמו, אין חובה להקריא את האזהרה.אזהרת מירנדה, שנעשה בה שימוש בארצות הברית בלבד, התפרסמה בעולם עקב השימוש התכוף בה בסדרות טלוויזיה ובסרטי קולנוע בארצות הברית. במדינות דמוקרטיות אחרות נעשה בדרך כלל שימוש באמצעים אחרים על מנת לאפשר לחשודים את זכות השתיקה.הזכויות המוקראות באזהרת מירנדה מכונות זכויות מירנדה - ע"ש ארנסטו מירנדה, שנעצר בשנת 1963 בחשד למספר עבירות של חטיפה, שוד ואונס. מירנדה לא ידע על זכותו לשמור על שתיקה, ובכך למנוע הפללה עצמית, וזכויות אלו לא הוקראו בפניו. לאחר חקירה קצרה הוא הודה בעבירות שיוחסו לו. מירנדה הורשע בעבירות של אונס וחטיפה במשפט שנערך באותה שנה. בשנת 1966 ערער מירנדה על ההחלטה בפני בית המשפט העליון של ארצות הברית. בית המשפט העליון, שבראשו עמד ארל וורן, ניצל את ההזדמנות על מנת להבהיר את הצורך לאפשר לחשודים את זכות השתיקה בהתאם לתיקון החמישי לחוקת ארצות הברית ואת הזכות למשפט הוגן בהתאם לתיקון השישי לחוקת ארצות הברית. בעקבות ההחלטה בוטל אישום האונס במשפטו של מירנדה. לארנסטו מירנדה נערך משפט חוזר שבו הוא הורשע שוב באשמת האונס, הפעם בעזרת עדויות אחרות, ולא באמצעות הודאתו. מירנדה נידון ל-11 שנות מאסר. מירנדה מצא את מותו בשנת 1976 כאשר נקלע לתגרה אלימה ומת כתוצאה מדקירת סכין.

"עד כמה אנחנו יכולים להרחיק בהגנה הצודקת על הערכים המערביים שלנו,בלי לזנוח אותם, תוך כדי כך" (הסופר ג'ון לה קארה)

?חשבו מדוע העיניים שלה מכוסות

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג"ץ ובה דרשו, כי נוכח שלושת כתבי האישום שהוגשו נגד ראש הממשלה בעבירות חמורות והמשפט שעומד להיערך לו, על בג"ץ להורות לו להתפטר מתפקידו. סנגוריו של רוה"מ טענו בכתב ההגנה, כי נעשה לרוה"מ משפט שדה בתקשורת, וכי עד שלא יערך משפט צדק על-פי החוק, ועד שלא תהיה הכרעת דין בעניינו, הוא יכול להמשיך ולכהן כראש ממשלה בישראל.בעקבות העתירה התעורר דיון ציבורי בסוגיה. קבוצת מרצים מהאקדמיה טענה, כי כאשר המדינה עומדת בפני מערכת בחירות, הציבור יכול לבחור באדם גם אם הוא נאשם בפלילים, כדי להנהיג את המדינה. עוד נטען, כי ציבור שפועל כך, עושה זאת מתוך מודעות לכל הפרטים המרכזיים הרלוונטיים, לוקח חלק משמעותי ופעיל בהכרעה הציבורית. ציין והצג מהי הזכותבשמה טענו סנגוריו של ראש הממשלה. הסבר כיצד זכות זאת באה לידי ביטוי בקטע.