Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Изводљивост сабирања, односно одузимања у скупу N

Аутор:Бранислава Цуцић Топалов

Уџбеник за 4. разред

Софија Зарупски

Подсетник

Скуп природних бројева означавамо великим словом N.

Словом n oбично означавамо било који природни број.

Запис А = { 1, 3, 5 } читамо: скуп А сачињавају бројеви 1, 3 и 5.

Подсетник

Запис 0 ∉ N читамо: нула не припада скупу N.

Најмањи природни број је 1. Он једини нема свог претходника.

Скуп природних бројева има бесконачно много бројева.

Ако саберемо било која два природна броја уверићемо се да њихов збир припада скупу природних бројева.

Закључујемо:

Ако било која два природна броја означимо словима а и b, онда изводљивост операције сабирања у скупу природних бројева можемо да запишемо овако:

Реши дату једначину и увери се да ли решење припада скупу N.

Задатак се налази у уџбенику на 46. страни. Израчунај у свесци и кликни на одговор да провериш решење.

x – 369 = 358

727 ∈ N

727 ∉ N

Реши дату једначину и увери се да ли решење припада скупу N.

Задатак се налази у уџбенику на 46. страни. Израчунај у свесци и кликни на одговор да провериш решење.

x – 195 = 624

819 ∈ N

819 ∉ N

Реши дату једначину и увери се да ли решење припада скупу N.

Задатак се налази у уџбенику на 46. страни. Израчунај у свесци и кликни на одговор да провериш решење.

x – 554 = 286

840 ∈ N

840 ∉ N

Попуњавањем таблице утврђујемо да разлика било која два природна броја не припада увек скупу N, што у табели означавамо ознаком

Реши дату једначину и увери се да ли решење припада скупу N.

Задатак се налази у уџбенику на 47. страни. Израчунај у свесци и кликни на одговор да провериш решење.

x + 350 = 500

150 ∈ N

150 ∉ N

Реши дату једначину и увери се да ли решење припада скупу N.

Задатак се налази у уџбенику на 47. страни. Израчунај у свесци и кликни на одговор да провериш решење.

765 – x = 350

415 ∈ N

415 ∉ N

Реши дату једначину и увери се да ли решење припада скупу N.

Задатак се налази у уџбенику на 47. страни. Израчунај у свесци и кликни на одговор да провериш решење.

400 + x = 400

0 ∈ N

0 ∉ N

Реши дату једначину и увери се да ли решење припада скупу N.

Задатак се налази у уџбенику на 47. страни. Израчунај у свесци и кликни на одговор да провериш решење.

x + 300 = 460

160 ∈ N

160 ∉ N