Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ABDEST - VJERSKO PRANJE

1

3

2

4

6

7

8

5

9

KAKO SE UZIMA ABDEST?

KOJE SU KORISTI ABDESTA?

SA AHMEDOM VJEŽBAMO ABDEST!

UZMI SVOJ POKLON

1. OPRATI ŠAKE

2. ISPRATI USTA

5. OPRATI DESNU PA LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKATA

4. UMITI LICE

3. ISPRATI NOS

6. MOKROM RUKOM POTRATI DIO GLAVE

7. OPRATI UŠI

8. OPRATI VRAT

9. OPRATI DESNU PA LIJEVU NOGU DO ČLANAKA