Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

DESMOND TUTU

Interactive Image

VANDANA SHIVA

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

VIRTUAL LIBRARY

Interactive Image

TRAIN

Interactive Image

CLC MALL MAP

Interactive Image

Transcript

Start

Kościół chwalebny – świętych obcowanie

O biedaku i świętym Mikołaju Żył sobie kiedyś pewien wyjątkowy biedak. Wierzył jednak mocno w świętego Mikołaja i żarliwie się do niego modlił. Aż pewnego dnia Święty zstąpił na ziemię, aby się z nim spotkać. Kiedy przybył do jego domu i zobaczył jego nędzę, postanowił mu pomóc. Dotknął palcem leżącego przed progiem kamienia, który natychmiast przemienił się w lśniące złoto. - Czy potrzebne ci jest złoto? - zapytał Święty biedaka. Ten skłonił się głęboko i odpowiedział: - Nie, panie, czegoś takiego nie potrzebuję. Mikołaj spojrzał na niego radosnym wzrokiem i powiedział: - Mój synu, jak wielką jesteś dla mnie pociechą. Teraz już wiem na pewno, że idziesz drogą zmierzającą do doskonałości. Człowiek odpowiedział: - Tak naprawdę, to chciałem cię tylko zobaczyć. Niech triumfuje Świętych Obcowanie, Oczyszczający ogień, tu i wszędzie, I co dzień wspólne z martwych powstawanie Ku Niemu, który jest i był i będzie. Czesław Miłosz Błogosławiony ten, kto żyje w życiu doczesnym szczęściem życia wiecznego. Mikołaj Gogol Jest znamieniem doskonałości, że usposobiony tak człowiek przeżywa dzień każdy jako ostatni i ani niczym się nie trwoży, ani w działaniu nie słabnie, ani nie jest obłudny. Marek Aureliusz na podstawie: Kazimierz Wójtowicz CR, Glosarium, wyd. Alleluja, Kraków 2007, s.1163

Rozwiąż rebus:

Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Ef 5,25-27

Jak zostać świętym i co to jest świętych obcowanie?https://www.youtube.com/watch?v=RsbqxyN65VY&ab_channel=MocniwDuchu

Kościół już od początku swego istnienia czcił tych, którzy w całkowity sposób oddali swoje życie Bogu, wypełniając Jego wolę. Pierwszymi świętymi, których wspólnota chrześcijańska otaczała czcią, byli męczennicy. Ci, którzy swe życie oddali za wiarę w Jezusa Chrystusa, nie tylko byli podziwiani za miłość do Boga, ale stawali się wzorem do naśladowania. Z czasem Kościół zaczął czcić tych chrześcijan, których życie było doskonałym wypełnieniem Ewangelii Jezusa. Podczas sprawowania Eucharystii, wierni gromadzili się przy grobach męczenników, a później innych świętych. Chciano w ten sposób zaakcentować fakt, że życie chrześcijan ma ścisły związek z ofiarą Chrystusa, ofiara ich życia łączy się z ofiarą złożoną przez Niego.

Święty Jan Apostoł w danym mu objawieniu ujrzał nieprzeliczone tłumy zbawionych, a więc świętych. Stąd w Kościele 1 listopada czcimy wszystkich świętych, a więc również tych nieznanych nam z imienia, a którzy na pewno są już w niebie wraz z aniołami. Ludzie przebywający w niebie cieszą się pełnią szczęścia i radości. Ich szczęście wypływa z przebywania razem z Bogiem. To Bóg jest dla nich źródłem niekończącej się radości i szczęścia.

Fragment Konstytucji o Liturgii (KL 104). (...) Kościół rozmieścił w ciągu roku wspomnienia Męczenników oraz innych Świętych, którzy dzięki wielorakiej łasce Bożej doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie, wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami. W te uroczystości Kościół głosi misterium paschalne w Świętych, którzy współcierpieli i zostali współuwielbieni z Chrystusem, przedstawia wiernym ich przykłady, pociągające wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa Boże dobrodziejstwa.

Apostołowie, zwracając się do chrześcijan, nazywali ich świętymi. Stawać się świętymi to zadanie dla każdego z nas na całe życie. Odkrywając i wypełniając nasze powołanie, postępujemy ku źródłu naszej świętości. Tylko żyjąc blisko Boga, możemy się do Niego upodobnić. Do świętości Pan Jezus wzywa każdego z nas, mówiąc: Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5,48).

  1. Co oznacza pojęcie „świętych obcowanie”?
  2. Co to jest Kościół chwalebny?
  3. Dlaczego Kościół czci świętych?

Kult świętych – w chrześcijaństwie jest to obdarzanie szacunkiem osób uważanych za zbawione: Matki Bożej oraz świętych i błogosławionych. Według Kodeksu prawa kanonicznego celem kultu jest umocnienie świętości Kościoła – Ludu Bożego, który otrzymuje przykład do naśladowania i wstawiennictwo świętych przed Bogiem (por. kanon 1186).

KOŚCIÓŁ CIERPIĄCY

KOŚCIÓŁ PIELGRZYMUJĄCY

KOŚCIÓŁ CHWALEBNY

ŚWIĘTYCH OBCOWANIE

Kościół Chwalebny, czyli ci wszyscy, którzy są już zjednoczeni w życiu wiecznym z Bogiem, wstawiający się za nami.

(łac. communio sanctorum) – wspólnota świętych, duchowe zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie.

Cierpiący, czyli wszyscy ci, którzy zmarli, lecz jeszcze nie weszli do Królestwa Bożego i na skutek swoich grzechów muszą się oczyścić (czyściec).

Pielgrzymujący, czyli my – żyjący tu na ziemi, pielgrzymujący do Boga

nasze obowiązki względem bliskich zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu:

01

02

03

ofiarowanie Mszy Świętej

podjęcie postu w intencji zmarłych

nasza modlitwa