Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Święto Odzyskania Niepodległości

Szkoła Podstawowa nr 9im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie

powstanie kościuszkowskie

KALENDARIUM ZDARZEŃ

1772 r.

1791 r.

1793 r.

1794 r.

1795 r.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

I rozbiór Polski

II rozbiór Polski

III rozbiór Polski

Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucjęUchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

W wyniku II rozbioru Polski, Prusy otrzymały Wielkopolskę, Gdańsk, Toruń oraz ziemię sieradzką.Rosja zagarnęła szerokie tereny kijowszczyzny i mińszczyzny.W II rozbiorze nie wzięła udziału Austria, zajęta w tym czasie prowadzeniem wojnyz Francją.

Pierwszy rozbiór Polski– 1772 r.ziemie zabrane przez zaborców:– Rosja zagarnęła wschodnie obszary Polski– Prusy zabrały Pomorze Gdańskie i Warmię– Austria otrzymała południową Małopolskę

III rozbiór PolskiKlęska skierowanego przeciwko rozbiorom powstania kościuszkowskiego (1794) spowodowała ostateczną likwidację państwa polskiego. W wyniku III rozbioru Rosja otrzymała resztę ziem litewskich, białoruskich i ukraińskich na wschód od Bugu i linii Niemirów-Grodno. Prusy - pozostałą część Podlasia i Mazowsza z Warszawą wraz ze skrawkami Żmudzi i Małopolski. Austria - Kraków i część Małopolski pomiędzy Pilicą, Wisłą i Bugiem, część Podlasia i Mazowsza. Wywieziony do Grodna król Stanisław August Poniatowski abdykował 25 XI 1795.

Skutkiem II rozbioru Polski była insurekcja kościuszkowska w 1794 roku, wymierzona w Rosję i Prusy. Niestety, wobec przewagi przeciwników, powstanie zakończyło się klęską. Korzystając z sytuacji, caryca Katarzyna II zainicjowała III rozbiór w 1795 roku. Przyłączyły się do niego Prusy i Austria.

W drodze do wolności

1794 r. powstanie kościuszkowskie- było pierwszą na tak ogromną skalę próbą ratowania niepodległości

1830 r. - powstanie listopadowe

1863 r. - powstanie styczniowe

powstanie kościuszkowskie

powstanie listopadowe

powstanie styczniowe

"My, Pierwsza Brygada"

Śpiewa Sawa Orzechowska z klasy VA

My, mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

Im zawdzięczamy wolność:

JAN HENRYK DĄBROWSKI

TADEUSZ KOŚCIUSZKO

JÓZEF HALLER

JÓZEF PIŁSUDSKI

Józef Piłsudski1867 - 1935

wielki człowiek

niesamowity dowódca

wspaniały Polak

Hymn Polski

Jeszcze Polska nie zginęła,Kiedy my żyjemy.Co nam obca przemoc wzięła,Szablą odbierzemyMarsz, marsz Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodemZłączym się z narodem.

Jak Czarniecki do PoznaniaPo szwedzkim zaborze,Dla ojczyzny ratowaniaWrócim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodemZłączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej BasiMówi zapłakany- Słuchaj jeno, pono nasiBiją w tarabany.Marsz, marsz Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodemZłączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę.Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte,Jak zwyciężąć mamy.Marsz, marsz Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodemZłączym się z narodem.

Józef Rufin Wybicki

urodził się 29 września 1747 roku w Będominie, zmarł 10 marca 1822 roku w Manieczkach. Był polskim pisarzem i politykiem, szambelanem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do historii przeszedł szczególnie jako autor hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”.

To patron naszej szkoły!

"Wolność" Marek Grechuta

A wolność to królestwo dobrych słówMądrych myśli pięknych snówTo wiara w ludziWolność ją wymyślił dla nas BógAby człowiek wreszcie mógłW niebie się zbudzić.

Jesteśmy im winni pamięć!

Dzień 11 listopada sprawia, że na chwilę przystajemy i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie.

Po 123 latach niewoli Polska znowu wolna!

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała upragnioną niepodległość i znowu pojawiła się na mapie Europy.

Śpiewa Sawa Orzechowska z klasy VA

Dla Niepodległej SzliWykonawca: Zespół Wokalny Soul Sanoksłowa i muzyka: dr Monika Brewczak

Dla niepodległej szli

Pożegnanie Marszałka w Wejherowie

Marszałek Polski Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa i naczelny wódz Armii Polskiej, zmarł 12 maja 1935 roku o godz. 20.45 w Belwederze w Warszawie. 18 maja 1935 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe. Pożegnanie Marszałka zorganizowano m.in. w Wejherowie, o czym opowiada nam redaktor Regina Osowicka.

Ciekawostka ...

O Polsko! Święte Twe imię Po cichu i po kryjomu Z trwogą za siebie i innych Szeptano w ojców mych domach Prawdziwe jakieś nieprawdy Opowiadano o Tobie Mówiono, że jesteś świętą Mówiono, że leżysz w grobie. (…) Ojczyzno moja, na końcuś upadła! Zamożna kiedyś i w sławę, i w siłę! Ta co od morza, aż do morza władała, Kawałka ziemi nie ma na mogiłę!

3

2

1

4

DZIĘKUJEMY!