Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Święto Odzyskania Niepodległości

Szkoła Podstawowa nr 9
im. gen. Józefa Wybickiego
w Wejherowie

powstanie kościuszkowskie


KALENDARIUM ZDARZEŃ

1772 r.

1791 r.

1793 r.

1794 r.

1795 r.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

I rozbiór Polski

II rozbiór Polski

III rozbiór Polski

Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

W wyniku II rozbioru Polski, Prusy otrzymały Wielkopolskę, Gdańsk, Toruń oraz ziemię sieradzką.
Rosja zagarnęła szerokie tereny kijowszczyzny i mińszczyzny.
W II rozbiorze nie wzięła udziału Austria, zajęta w tym czasie prowadzeniem wojny
z Francją.

Skutkiem II rozbioru Polski była insurekcja kościuszkowska w 1794 roku, wymierzona w Rosję i Prusy. Niestety, wobec przewagi przeciwników, powstanie zakończyło się klęską. Korzystając z sytuacji, caryca Katarzyna II zainicjowała III rozbiór w 1795 roku. Przyłączyły się do niego Prusy i Austria.

III rozbiór Polski
Klęska skierowanego przeciwko rozbiorom powstania kościuszkowskiego (1794) spowodowała ostateczną likwidację państwa polskiego. W wyniku III rozbioru Rosja otrzymała resztę ziem litewskich, białoruskich i ukraińskich na wschód od Bugu i linii Niemirów-Grodno. Prusy - pozostałą część Podlasia i Mazowsza z Warszawą wraz ze skrawkami Żmudzi i Małopolski. Austria - Kraków i część Małopolski pomiędzy Pilicą, Wisłą i Bugiem, część Podlasia i Mazowsza. Wywieziony do Grodna król Stanisław August Poniatowski abdykował 25 XI 1795.

Pierwszy rozbiór Polski 1772 r.

ziemie zabrane przez zaborców:

– Rosja zagarnęła wschodnie obszary Polski

– Prusy zabrały Pomorze Gdańskie i Warmię

– Austria otrzymała południową Małopolskę

W drodze do wolności

1794 r. powstanie kościuszkowskie
- było pierwszą na tak ogromną skalę próbą ratowania niepodległości

1830 r. - powstanie listopadowe

1863 r. - powstanie styczniowe

powstanie kościuszkowskie

powstanie listopadowe

powstanie styczniowe

"My, Pierwsza Brygada"

Śpiewa
Sawa Orzechowska
z klasy VA

My, mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

Im zawdzięczamy wolność:

JAN HENRYK DĄBROWSKI

TADEUSZ KOŚCIUSZKO

JÓZEF HALLER

JÓZEF PIŁSUDSKI

Józef Piłsudski

1867 - 1935

wielki człowiek

niesamowity dowódca

wspaniały Polak

Hymn Polski


Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.


Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
- Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.


Przejdziem Wisłę,
przejdziem Wartę.
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężąć mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.


Józef Rufin Wybicki

urodził się 29 września 1747 roku w Będominie, zmarł 10 marca 1822 roku w Manieczkach.
Był polskim pisarzem
i politykiem, szambelanem Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Do historii przeszedł szczególnie jako autor hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”.

To patron naszej szkoły!

"Wolność" Marek Grechuta

A wolność to królestwo dobrych słów

Mądrych myśli pięknych snów

To wiara w ludzi

Wolność ją wymyślił dla nas Bóg

Aby człowiek wreszcie mógł

W niebie się zbudzić
.

Jesteśmy im winni pamięć!

Dzień 11 listopada sprawia, że na chwilę przystajemy i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie.

Po 123 latach niewoli Polska znowu wolna!

11 listopada 1918 r. Polska
odzyskała upragnioną niepodległość
i znowu pojawiła się na mapie Europy.

Śpiewa
Sawa Orzechowska
z klasy VA

Dla Niepodległej Szli
Wykonawca: Zespół Wokalny Soul Sanok
słowa i muzyka: dr Monika Brewczak

Dla niepodległej szli

Pożegnanie Marszałka
w Wejherowie

Marszałek Polski Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa i naczelny wódz Armii Polskiej, zmarł 12 maja 1935 roku o godz. 20.45 w Belwederze w Warszawie.
18 maja 1935 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe. Pożegnanie Marszałka zorganizowano m.in. w Wejherowie, o czym opowiada nam redaktor Regina Osowicka.

Ciekawostka ...

O Polsko!
Święte Twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych Szeptano w ojców mych domach Prawdziwe jakieś nieprawdy Opowiadano o Tobie
Mówiono, że jesteś świętą Mówiono, że leżysz w grobie. (…) Ojczyzno moja, na końcuś upadła!
Zamożna kiedyś i w sławę, i w siłę!
Ta co od morza, aż do morza władała,
Kawałka ziemi nie ma na mogiłę!

3

2

1

4

DZIĘKUJEMY!