Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katalog studenta
i nie tylko...

PORADNIK STUDENTA

RODZAJE KATALOGÓW

01

WIRTUALNE BIBLIOTEKI

02

IBUK
libra

03

PRZYPISY
I
BIBLIOGRAFIA

04

ZAPISZ SIĘ

DO BIBLIOTEKI
KONTAKT

05

TEMATYKA

Strona internetowa
Książnicy Pedagogicznej

Kliknij tutaj:

http://www.kp.kalisz.pl/

Katalogi - jak znaleźć?

Link do Książnicy:

Rodzaje katalogów:

Katalog biblioteczny to elektroniczna baza danych
wszystkich dokumentów bibliotecznych
znajdujących się w bibliotece.
Wyróżniamy takie katalogi jak:
  • Katalog książek
  • Katalog czasopism
  • Katalog zbiorów specjalnych
  • Kartotekę zagadnieniową

Katalog książek -
jak skorzystać?

I. Wejdź na stronę KP: http://kp.kalisz.pl/.

II. Kliknij w zakładkę: KATALOG KSIĄŻEK.

III. Strona startowa katalogu to wyszukiwanie proste. Wpisujesz dowolnie temat, autora, tytuł. Wyszukiwanie zaawansowane daje możliwość zawężenia listy wyników.

IV. Wyszukiwanie zaawansowane. Tutaj musisz wybrać kategorię, która Cię interesuje.
Jeśli poszukujesz autora, wybierasz Autor; podobnie z tytułem.

V. Temat: To kategoria szczególnie użyteczna przy doborze literatury do prac pisemnych. Wpisujemy konkretnie temat, np. rozwój, pedagogika wczesnoszkolna, media itd.
System będzie podpowiadał jakie są dostępne kategorie.

Link do
katalogu książek:

Katalog książek

wyszukiwanie proste

Katalog książek

wyszukiwanie zaawansowane

Tutaj wybieramy kategorię wg której chcemy przeszukać katalog.

Po wpisaniu określonego tematu wyświetlają nam się określone pozycje. Listę wyników możemy zawęzić poprzez określenie: formy
i typu, dostępności, placówki.Jak dobrać najnowsze pozycje?

Rok wydania: tutaj mamy do wybrania przedział, który nas interesuje. W nawiasie została podana liczba egzemplarzy. Można wybrać kilka opcji.
Oprócz tego można wybrać okres
powstania dzieła, kraj wydania, język, odbiorcę, dodatkowe tematy, gatunek i dziedzinę.Katalog czasopism

KATALOG CZASOPISM -
baza danych obejmująca czasopisma dostępne
w Książnicy Pedagogicznej.Link:

Katalog Zbiorów Specjalnych

Zbiory Specjalne obejmują:

Rękopisy
Starodruki
Mikrofilmy
Płyty CD
Taśmy magnetofonowe
Płyty gramofonowe
Filmy VHS
Grafiki
Fotografie
Dokumenty życia społecznego
Przeźrocza
Kartografię

Czytelnik może wypożyczać na zewnątrz multimedia, kasety video i taśmy magnetofonowe.

Link:

Katalog Zbiorów Specjalnych -
jak korzystać?

WSKAZÓWKI:

Katalog on-line Zbiorów Specjalnych umożliwia wyszukiwanie dokumentów poprzez wybranie opcji: autor, tytuł, sygnatura, hasło przedmiotowe i inne;
Wielkość liter nie ma znaczenia.

Wyszukiwanie

Dane autorów należy wpisywać w kolejności: NAZWISKO IMIĘ.
Aby wpisać poprawnie hasło przedmiotowe należy sformułować główny temat (np.: Przemoc w szkole - film edukacyjny; Warszawa - plan miasta)
Aby uszczegółowić wyszukiwanie można użyć opcji „słowa w wybranych indeksach” oraz „słowa w dowolnym indeksie”.

Numery klasyfikacyjne
w katalogu Zbiorów Specjalych


Każdy dokument w zbiorach specjalnych zaopatrzony jest w numer klasyfikacyjny „sygnaturę”.

CD Dokumenty elektroniczne (możliwość wypożyczenia na zewnątrz)
ST Stare druki
GF Fotografie
P Przeźrocza
R Rękopisy
M Mikrofilmy
K Kartografia
KV Kasety video
G Grafiki
PŁ Płyty gramofonowe
MZ Muzykalia
DS Dokumenty Życia Społecznego

Ciekawostka

Pracownia Władysława Kościelniaka

Miejsce służy pielęgnowaniu pamięci o jednym
z najwybitniejszych kaliskich artystów plastyków,
ale także kronikarzu Kalisza. W zrekonstruowanej pracowni mistrza odbywają się prelekcje
dla młodzieży szkolnej poświęcone artyście i jego dorobkowi. Pracownia znajduje się pod opieką
Działu Zbiorów Specjalnych.

Kartoteka zagadnieniowa

KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA –
szczególnie pomocna przy tworzeniu literatury przedmiotu. Służy do wyszukiwania konkretnego tematu zarówno w czasopismach jak i książkach. Jeśli zależy nam głównie na artykułach, zaznaczamy tę informację po lewej stronie w: Forma i typ – artykuły.

Kartoteka
zagadnieniowa

Tutaj możemy zawęzić kategorie i wybrać te, które nas najbardziej interesują. Szczególnie pomocne jest to
w wyszukiwaniu artykułów.

Link do Kartoteki zagadnieniowej:

IBUK libra

Jest to największa wypożyczalnia internetowa
w Polsce. W Wypożyczalni
Książnicy Pedagogicznej można uzyskać
dostęp do Libry poprzez kontakt z Wypożyczalnią (telefoniczny, mailowy, osobisty).
Czytelnik Książnicy otrzymuje kod, który wprowadza
do Libry.


Link do IBUK libra:

IBUK libra -
jak skorzystać?

I. Wchodzimy na stronę internetową : https://libra.ibuk.pl/.
II. Logujemy się przez Facebooka, Gmaila lub rejestrujemy się.

III. Gdy mamy już kod dostępu, jesteśmy zalogowani,
otworzy nam się strona główna. Po lewej stronie widnieje katalog
oraz opcja: zmień instytucję. Klikamy i wpisujemy KOD PIN.
IV. Wybierając kolejne pozycje możemy tworzyć własną bibliotekę i swobodnie korzystać z dostępnych publikacji.
Link do Przewdonika po IBUK libra:
https://view.genial.ly/5fa534d39d0c0a0d1c07c541/presentation-przewodnik-po-ibuk-libra

Wirtualne biblioteki

I. Wolne lektury -
II. POLONA -
III. LEKTURY.GOV.PL -
IV. Federacja Bibliotek Cyfrowych -
V. Opolska Biblioteka Cyfrowa -
VI. Google Books -

VII. Academia.edu -

Rodzaje przypisów

I. Przypis źródłowy – zwykły – książka [wydawnictwo zwarte]
Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł książki kursywą, Miejsce wydania, rok wydania, strona.

Np.: L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.

II. Praca / Rozdział w dziele zbiorowym [gdy każdy rozdział jest innego autorstwa]
Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, w: Tytuł pracy zbioru kursywą, Inicjał imienia autora zbioru. Nazwisko autora zbioru (red.), Miejsce wydania, rok wydania, strona.
Np.: Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008,
s. 185-187.

III. Praca zbiorowa - książka [wydawnictwo zwarte] - autorzy stali
Konstrukcja: Tytuł kursywą, Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Miejsce wydania, rok wydania, strona.
Np.: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008, s. 185-187.

IV. Artykuł z czasopisma:
Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu w czasopiśmie, „Tytuł czasopisma”, rok wydania, numer
(i inne oznaczenia numeru), strona.

Np.: M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjskie wymiary nacjonalizmu z perspektywy środkowoeuropejskiej, „Przegląd Polonijny” 1995, nr 1, s. 115.

Rodzaje przypisów

V. Źródła internetowe:
Konstrukcja: *Autor–jeśli jest*, Tytuł, link, [data dostępu].

Np.: CIA World Facebook 2007, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html#People, [dostęp: 20.05.2007].

VI. Gdy dzieło było wcześniej cytowane w całej pracy – Dz. cyt./Op.cit.
L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.
Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 20084, s. 185-187
L. Gardocki, Prawo..., dz. cyt., s. 26.

VII. Gdy następny przypis dotyczy dzieła przed chwilą cytowanego – Tamże/Ibidem.
L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.
Tamże, s.36.


Bibliografia - informacje

Bibliografię dzielimy na literaturę podmiotu i literaturę przedmiotu.

Literatura podmiotu
wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji.

Literatura przedmiotu
wybrane opracowania naukowe, książki, artykuły pozwalające poznać stan badań
nad interesującym nas tematem.

Bibliografia -
przykład

Bibliografia

Literatura podmiotu:
Kochanowski J., Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1991.

Literatura przedmiotu:
Wydawnictwa zwarte:
Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, pod red. Z. J. Nowak, T.1, Katowice 1985.
Weintraub W., Rzecz czarnoleska, Kraków 1977.

Artykuły:
Bedynak J., Semantyka nazw. „Fraszka” a konteksty kulturowe, „Pamiętnik Literacki” 2018, z.1.

Źródła elektroniczne:
Zmudzińska W., Religijność Jana Kochanowskiego w świetle jego twórczości, https://historia.org.pl/2019/09/23/religijnosc-jana-kochanowskiego-w-swietle-jego-tworczosci/. [dostęp: 04.11.2020].Szczegółowych informacji w sprawie przypisów i bibliografii udziela:

Dział Informacyjno - Bibliograficzny
Kontakt
Czytelnia:
telefon: (62) 767 68 83
email: czytelnia@kp.kalisz.pl

Chcesz do nas dołączyć?Kontakt:
Wypożyczalnia
tel. 62 767 68 83
email: wypozyczalnia@kp.kalisz.pl

Informacje dla czytelnika:

1. Konto można założyć online. Wchodzimy na stronę internetową KP: http://kp.kalisz.pl/.
Po lewej stronie znajduje się zakładka : ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI (klikamy i wypełniamy formularz.
Wówczas można już rezerwować książki.
Pozostałe formalności:
wydanie karty, opłaty (rejestracja 10 zł; karta 5 zł),

podpisanie Karty Zobowiązania zostaną dopełnione w Wypożyczalni.
2. Konto można również założyć bezpośrednio w bibliotece. Potrzebny będzie dowód osobisty.
Zostanie podpisana Karta Zobowiązania, a następnie wydana karta czytelnika.
Czytelnik zostanie zapoznany z regulaminem Ksiażnicy.
Zostaną podane informacje o koncie elektronicznym.
3. Limit książek to 10. Okres wypożyczenia to miesiąc. Gdy książka będzie potrzebna dłużej
można ją przedłużyć 2-krotnie
, pod warunkiem, iż inny czytelnik wcześniej jej nie zarezerwowuje.
Można ją prolongować poprzez swoje konto online albo telefonicznie: 62 767 68 83 .

4. Kara za przetrzymanie książki wynosi 0,15 gr za każdą dobę.
5. Zalecamy rezerwować książki dzień wcześniej. Niektóre książki mogą być dostępne
po godzinie 12-nastej następnego dnia ze względu na ich inną lokaliację księgozbioru.

Wpłaty na konto bankowe

Należności wobec Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu prosimy wpłacać na konto:
PKO BP SA 35 1020 4027 0000 1002 1520 1349
W zależności od rodzaju należności w tytule przelewu należy podać:
1. kara za przetrzymane zbiory: imię i nazwisko osoby obciążonej karą oraz tekst - wpłata za przetrzymane zbiory, Kalisz
2. opłata rejestracyjna: imię i nazwisko właścicela karty bibliotecznej oraz tekst -
opłata rejestracyjna 10 zł, Kalisz
3. opłata za wydanie karty: imię i nazwisko właściciela karty bibliotecznej oraz tekst - opłata za wydanie karty bibliotecznej 5 zł, Kalisz

Zasady korzystania z biblioteki
w trakcie pandemii

Kontakt

adres mailowy: wypozyczalnia@kp.kalisz.pl

tel. 625065971

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9 -19
sobota 9 – 14

PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz
ul. Południowa 62

Zaprasza Dział Udostępniania Zbiorów