Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

11 listopada 1918 roku

nastąpiło zakończenie
I wojny światowej. Dzień ten został uznany przez Polaków za dzień odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli.

Wolności nikt i nic nie zdoła zgnieść w człowieku. Dlatego Polacy pod zaborami czuli się ludźmi wolnymi i do wolności stworzonymi. Swoją wolność ukazywali przez to, że walczyli
o polską szkołę, o język polski,
o polską kulturę. Uczcijmy pamięć tych, którzy walczyli o wolność kraju.

Wstań Polsko moja!
Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony!
Już płonie lont podziemnych min -
Krwawą godzinę biły dzwony -
Zerwane pęta - Uderz w czyn!
Wstań Polsko moja!

Polska 1918r.

Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich walczących pod zaborami.

Nadszedł rok 1918.
Prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, przedstawił Kongresowi program pokoju światowego, którego 13. punkt dotyczył utworzenia niepodległego państwa polskiego.
WOLNOŚĆ, NARESZCZIE WOLNOŚĆ!
11 listopada 1918 roku Polska była wolna.
Cieszyli się wszyscy Polacy.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson

Choć wątli i bladzi,
Lecz twarze ich harde,
wzrok dziwnie jarzący się nocą,
Szał święty w nim dojrzysz i śmierci pogardę,
Wykutą hartowanych sił mocą.
Za sto lat ucisku, łez krzywdy, przemocy
za hańby i męczarń tak wiele.
Na bój cię wyzwali, tyranie północy!
Drżyj carze! Powstali mściciele!

Warto się dzisiaj zasłuchać
W wiatru granie,
Bieg historii,
Pokoleń przemijanie.
Dziś ojczyzny uczyć się trzeba
W pochyleniu nad kołyską dziecka
Żeby dzieci od zła uchronić
I nauczyć prawości serca.
Żeby słowo
"tak"- i - "nie"
nie znaczyło jednocześnie.
Żeby szczęście
W posiadaniu
Nie zamknęło się boleśnie.
Żeby wolność
W "róbta, co chceta"
Nie została zamieniona.
To jesteśmy winni tym,
Którzy przyjdą po nas.

Weźmy sobie do serca słowa Antoniego Frnaszka, który napisał, oto te znamienne słowa:
"Każde minione pokolenie Polaków wierzyło niezłomnie, że upragniona wolność kiedyś nadejdzie. Ta wiara nakazywała im pracować i żyć dla Ojczyzny, a jeśli zajdzie potrzeba, oddać dla niej życie. I tak było. Umierali na polach bitew, w więzieniach i na zesłaniu. Dlatego uroczyście obchodząc dzień 11 listopada jako święto narodowe, nie wolno nam zapomnieć, a pamięć o ich poświęceniu winniśmy przekazywać naszym dzieciom i naszym wnukom. Tylko w ten sposób spłacimy dług wdzięczności wobec naszych przedków, którzy cierpieli i przelewali krew, aby Polska była wolna.

Piosenki dla młodszych...

i dla starszych...

Sprawdź się

Dziękujemy za uwagę