Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

COMENÇA AQUÍ,CRÈDITS I AUTORIA,Instruccions,2,Per a realitzar aquesta tasca: ,1.Es comença des del primer quadrat de l'esquerra cap a la dreta.2. Has d'arrossegar les targetes a la seua posició.,COMENÇA AQUÍ,Escolta aquí,INICI,OBJECTIU GENERAL - Desenvolupar la semàntica. OBJETIU ESPECÍFIC: - Establir relacions entre diferents unitats lèxiques.DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:Inicia l'activitat amb una primera imatge col·locada en la part superior, i la resta de les imatges estan baix per a que el nena/a arrosseguen i les col·loque al seu lloc. El treball consisteix en anar formant la cadena de paraules, associant unes amb altres per tenir alguna característica en comú o perquè comparteixen algun aspecte. Per exemple, si la cadena comença per maduixa, la següent imatge seria "llimona", ja que totes dues són fruites, a llimona li continuaria "groc" (comparteixen el color) i així es seguiria formant la cadena. Important: cada cadena de paraules finalitzarà quan totes les paraules estiguen col·locades adequadament, i apareixerà un botó que donarà pas a la següen tasca. Es recomana que, previ a realitzar l'activitat, es repassi amb els nens/ es el vocabulari de les targetes ja que alguns pictogrames poden portar a confusió. Per fer l'activitat amb major complexitat es pot demanar als alumnes que vagin explicant les relacions que hi ha entra les paraules o quin és el criteri per fer aquesta associació. Cada cadena està composta per vuit paraules. VARIANTS: -Formar una frase amb la paraula. -Dir més paraules de la mateixa categoría. -Proposar altres paaules que comencin amb la mateixa síl·laba. -Pragmàtica: què és, per a què serveix. ,PARAULES UTILITZADES 1. Sol - groc - taronja - pastanaga - conill - ovella - llet - formatge.2. Patinar- patins - roda- moto- vaixell- mar - aigua - got.3. Pinces- madera - tronc- arbre - llimona- groc - sol- platja.4. Verd- poma- mos/mossegar- boca- cara- màscara- disfressa- carnestoltes. ,TORNAR A L'INICI,<nombre>8</nombre> <script></script>,<nombre>8</nombre> <script></script>,<nombre>8</nombre> <script></script>,<nombre>8</nombre> <script></script>,¡¡ Ho has fet genial !!,TORNAR A L'INICI,TORNAR A L'INICI