Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

5

Celebracja EUCHARYSTII

kl 8, podręcznik str. 31

Katecheza

6

4

1

PRZYPOMNIENIE

WIADOMOŚCI


Czy wiesz?

  • Kto i kiedy ustanowił Eucharystię?
  • Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił Eucharystię?
  • Co znaczy słowo " Eucharystia"?
  • Co nam daje Eucharystia jako Komunia Św.?

Dlaczego Msza Święta jest tak ważna?
Dlaczego nazywamy ją "centrum życia Kościoła"?

„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostateczny(J 6,53-54).

'Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc:

„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!”,

tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”. (Łk 22, 14–20)

Eucharystia (gr. εὐχαριστία, eucharistía, „dziękczynienie”) lub Najświętsza Ofiara, Sakrament Ołtarza, Msza [Święta], Komunia .

Eucharystia jest prawdziwym Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Jest ona sakramentem, który stanowi dla nas pokarm na drodze do wieczności. Chrystus obecny w Eucharystii zaprasza do częstego udziału we Mszy Świętej, przyjmowania Go w Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przyjmowanie Komunii Świętej - gładzi grzechy powszednie, zachowuje od grzechów śmiertelnych, pogłębia zjednoczenie z Chrystusem.

Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy spożytej z Apostołami w Wielki Czwartek.

Eucharystia, Msza Święta, Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Zgromadzenie Pana, Najświętsza Ofiara, święta i Boska liturgia, święte Tajemnice, Najświętszy Sakrament ołtarza, Komunia Święta.


Czego nauczysz się dzisiaj?

  1. Z jakich części składa się Msza Święta?
  2. Jakie elementy możemy wyróżnić w liturgii Słowa?
  3. Z jakich części słaa sie liturgia Eucharystyczna?.
  4. Jak powinien wyglądać nasz osobisty udział we Mszy Świętej?

Z jakich części składa się Msza Święta?

Liturgii Słowa

Liturgii Eucharystycznej

Co wchodzi w skład:

wykonaj zadanie 1 / str.16

I Czytanie

II Czytanie

Modlitwa powszechna

psalm responsoryjny

aklamacja

Wykonywana podczas liturgii słowa, przed odczytaniem Ewangelii. Zwykle jest to dwukrotnie lub trzykrotnie powtórzone słowo Alleluja.

wyznanie wiary

homilia

inaczej kazanie

Ewangelia

zad. 3/ str. 17

dziękczynienia

pierwszy dzień tygodnia

Pamiętaj Boże o swoim Kościele...
Spraw aby lud wzrastał w świętości

Dopuść ich do oglądania Twojej światłości

zmiłuj się nad nami wszystkimi
i daj nam udział w życiu wiecznym

pod kartką masz odpowiedzi :)

skorzystaj z tekstu
5. Aklamacja ze str.19

do domu

Obejrzyj filmik

Carlo Acutis: Eucharystia jest moją autostradą do nieba

św. Tereska od Dzieciątka Jezus

6

5

4

zadanie domowe

pomódl się za kapłanów

dziękuję!

kliknikj w kraba