Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Liczba 9

matematyka - edukacja wczesnoszkolna, klasa 1

Dorota Dankowska

Zobacz, jak zapisać cyfrę 9 w zeszycie.

W każdym koszyku powinno być 9 kotów lub psów. Uzupełnij koszyki.

9

9

Ela kupiła bilet do teatru. Ma zająć dziewiąte miejsce w drugim rzędzie licząc od prawej. Oznacz miejce Eli przesuwając cyfrę 9 na właściwy fotel.

9

Uzupełnij pola odpowiednimi liczbami.

6

3

4

8

1

2

2

3

4

4

5

5

5

6

7

7

7

8

6

7

9

9

8

6

8

9

3

9

Zmierz odcinki. Który odcinek jest długości 9 centymetrów? Oznacz go.

9 cm

To jest ulica nr 9. Stoją tam domki. Mieszkają w nich pary liczb, których suma zawsze wynosi 9. Wstaw liczby do odpowiednich domków.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

W których koszykach jest 9 kulek? Podkreśl te kosze.

W każdej skarbonce jest 9 zł. Pod każdą skarbonka napisano, ile monet jest w sarbonce. Uzupełnij odpowiedno skarbonki monetami.

4 monety

3 monety

5 monet

Beata ma 9 zł. Która dziewczynka to Beata? Zaznacz.

Przełóż gruszki z koszyka do koszyka tak, aby w każdym koszyku było po 9 gruszek.

9

9

Zaznacz co trzecią liczbę na osi liczbowej. Odczytaj te liczby.

Zbadaj, czy liczba 9 jest liczbą parzystą. Wybierz 9 elementów. Połącz je w pary. Uzupełnij zdanie.

Liczba 9 jest liczbą

parzystą

nieparzystą

Graj, ćwicz, ucz się.