Want to make creations as awesome as this one?

Милица Петровић за Едуку

Transcript

Биљни и животињски свет станишта у Србији

ЦИЉ ЧАСА

Стандарди постигнућа

1ПД.1.1.6. 1ПД.2.1.5. 1ПД.2.1.6. 1ПД.3.1.1.

Презентација прати садржај Едукиног уџбеникаРадна свеска за 4. разред,Љиљане Вдовић и Бранке Матијевић.Задаци за вежбање налази се на странама 25 и 26.

Презентација прати садржај Едукиног уџбеника Природа и друштво за 4. разред,Љиљане Вдовић и Бранке Матијевић.Лекције које се утврђују налазе се на странама 40 - 45.

Циљеви и задаци часа: уочавање и разликовање биљних и животињских врста различитих станишта у Србији; уочавање и именовање начина адаптације живих бића условима који владају у одређеном станишту.

Која станишта у Србији си до сада упознао?На овом часу утврдићемо знање о биљним и животињским врстама различитих станишта у Србији, њиховој повезаности и начинима прилагођавања условима живота.

У Србији, биљке и животиње настањују следећа станишта: шуме, ливаде, пашњаке, реке, језера и баре.

Биљни и животињски свет станишта у Србији

1

2

3

4

5

6

7

Слика је преузета из Радне свеске са стране 26.

Слика је преузета из Уџбеника са стране 48.

Прати кораке, па реши задатке уРадној свесци на странама 25 и 26.

У којим крајевима Србије су заступљене шуме?Уколико се не можеш сетити, одговор потражи на страни 40 у Уџбенику.

1. Одиграј игрицу па одговори на 1. питање у Радној свесцина страни 25.Биљни и животињски свет 1.

Како се даждевњак прилагодио условима средине у којој живи?Уколико се не можеш сетити, одговор потражи на страни 43 у Уџбенику.Радна свеска, страна 25.

Одиграј игрицу па одговори на 4. питање у Радној свесцина страни 25.Лековите ливадске биљке

Одиграј игрицу па одговори на 5. питање у Радној свесцина страни 26.Шуме

Да поновимо! У ланцу исхране биљке су произвођачи и од њих ланац исхране почиње.Потрошачи су биљоједи, месоједи и сваштоједи.Састави правилан ланац исхране.

1. Које станиште је заједничко за роду, локвањ и рогоз?

РЕКА

ЈЕЗЕРО

БАРА

Браво! Сада можеш решити 2. задатак у Радној свесци на страни 25.

Даље...

Забави се и провери своје знање!

гугл упитник

Додатни/домаћи задатак

Сада можеш лако да решиш задатке у Вежбанци, Љиљане Вдовић, на страни 29.

Природа и друштво: вежбанка за 4. разред, Љиљане Вдовић.Задаци за вежбање налази се на страни 29.

Гугл упитник који се налази на претходном слајду помоћи ће ти да одговориш на питања у Вежбанци.