Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Liczba 8

matematyka - edukacja wczesnoszkolna, klasa 1

Dorota Dankowska

Zobacz, jak zapisać cyfrę 8 w zeszycie.

W każdym koszyku powinno być 8 owoców lub warzyw. Uzupełnij koszyki.

8

8

Arek kupił bilet do kina. Ma zająć ósme miejce w pierwszym rzędzie licząc od lewej. Oznacz miejce Arka przesuwając cyfrę 8 na właściwy fotel.

8

Uzupełnij pola odpowiednimi liczbami.

1

7

9

9

6

5

9

4

2

3

4

6

7

8

1

2

2

3

4

4

5

5

5

6

6

7

7

7

8

8

8

Zmierz odcinki. Który odcinek jest długości 8 centymetrów? Oznacz go.

8 cm

To jest ulica nr 8. Stoją tam domki. Mieszkają w nich pary liczb, których suma zawsze wynosi 8. Wstaw liczby do odpowiednich domków.

0

1

2

3

4

4

5

6

7

8

W których koszykach jest 8 kulek? Podkreśl te kosze.

Oto skarbonki Oli, Adama i Doroty. Każdy z nich ma 8 zł. W skarbonce Oli są 3 monety, w skarbonce Doroty - 4 monety, 5 monet jest w skarbonce Adama. Wrzuć odpowiednie monety do skarbonek.

Dorota -4 monety

Ola-3 monety

Adam - 5 monet

Zaznacz co drugą liczbę na osi liczbowej. Odczytaj te liczby.

Zbadaj, czy liczba 8 jest liczbą parzystą. Wybierz 8 elementów. Połącz je w pary. Uzupełnij zdanie.

Liczba 8 jest liczbą

parzystą

nieparzystą

Graj, ćwicz, ucz się.