Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dziękuję Panu Bogu za ludzi, za życie.

Temat:

kl.1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Modlitwa na początek..

Słowo Boże...

"Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam"

(...) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,

na obraz Boży go stworzył:

stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił mówić do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi". i rzekł Bóg: "Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem". (Rdz 1, 26a-29)

Pomyśl i odpowiedz..

Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boga.


wolną wolę

rozum

duszę nieśmiertelną

serce zdolne do miłości

Bóg dał człowiekowi

W czym jesteśmy
podobni do Boga?

Wolna wola sprawia, że podejmujemy decyzje, np. chcę się uczyć, chcę coś zrobić dobrego, chcę poznawać Pana Boga...

Dusza to skarb cenniejszy niż wszystkie zabawki świata.

Często dziękuj Panu Bogu za to,

że Cię kocha i że dał Ci nieśmiertelną duszę.


Człowiek otrzymał od Boga rozum. Jest on potrzebny, gdy myślimy o tym, jak wykonać różne czynności. rozum pomaga nam uczyć się czytać, pisać, jak być dobrym, odróżniać dobro od zła.

Życie to najcenniejszy dar od Boga

Dziękuję Ci Boże że mnie tak pięknie stworzyłeś !

Ja jestem, ja czuję ,

ja żyję ..
.

piosenka

Pan Bóg dał ludziom dar przekazywania życia.

Ponieważ bardzo pragnął, abyśmy także my pojawili się na świecie, przekazał nam życie za pośrednictwem rodziców.
Oni nie tylko dali nam życie, ale także opiekują się nami.

Miłości uczymy się w rodzinie.

Kto należy do Twojej rodziny? Wybierz postacie...

Podziękuj Rodzicom za opiekę i wychowanie

Wykonaj zadanie 2 na str. 25

oraz
zadanie 1 ze str. 87

Tym razem nie trzeba przesyłać do mnie zadań.

posłuchaj piosenki

Dziękuję i pozdrawiam.
Niech Bóg błogosławi Wam i Waszym Rodzinom!