Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Czy wystarczy przestrzegać przykazania - "Nie zabijaj"?

Świętość życia i kwestie związane z ochroną życia poczętego

Temat

2

1

4

Pod ruchomymi ikonkami i obrazkami ukryte są dodatkowe elementy. Klikaj w nie.

Kilka słów na początek. Prezentacja ta nie do końca ma być "głosem w dyskusji". Jednak to, co w tej chwili dzieje się w przestrzeni publicznej wymaga jakiegoś uporządkowania. Przynajmniej jeśli chodzi o fundamentalne kwestie. I źle się dzieje kiedy stają się one wykorzystywane jako narzędzie do walki. Prawo do życia, to nie jest prawo katolików, polityków czy kobiet. Prawo do życia to prawo każdego człowieka. Są pewne hasła, które są w ostatnim czasie popularne: wolność wyboru, cierpienie dziecka, "mój wybór moja sprawa" - ( to zostało przeniesione z wulgarnego na polski) . Warto z nimi jednak zestawić takie jak: prawda (nie moja czy Twoja - tylko ta obiektywna), nauka, dobro... Zestawić bez negatywnego nastawienia, wrogości i spojrzeć na nie przez pryzmat miłości i wiary.

Zachęcam do obejrzenia całości i poświęcenia trochę czasu.

Witam Was kochani! Ostatnie wydarzenia mogą stać się okazją do zastanowienia się nad naszą postawą wobec życia. Czy zawsze traktuję je jako wielki dar? Mam nadzieję, że odkrywając poszczególne prawdy, w Twoim sercu zrodzi się wdzięczność za dar każdego życia, które jest cudem.

1

Trochę statystyki związanej z aborcją

1

2

3https://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja_w_Polsce#/media/Plik:Abortion_Laws.svg

Jeśli chodzi o Polskę to w roku 2019 roku z 1110 zabiegów, które zostały przeprowadzone, 1074 wynikały z powodów uszkodzenia dziecka. Podstawą do wykonania były badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazujące na PRAWDOPODOBIEŃSTWO ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby.


Bardzo ważną kwestią jest fakt, że nieczęstą sytuacją podczas badań prenatalnych jest 100% pewności. Często aborcja wykonywana jest na podstawie podejrzenia. Opierając działania na prawdopodobieństwie czy podejrzeniu podejmuje się decyzję o uśmierceniu dziecka...

Spośród tych wszystkich aborcji (z 1071) aż 435 dokonanych było z powodu trisomii 21 czyli podejrzenia zespołu Downa. Jest to przyczyna prawie połowy aborcji dokonanych w Polsce. Innym częstym rozpoznaniem (200 przypadków) były wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym. Z tego w 156 przypadkach była to wada jednego układu lub organu.


Teraz odrobina świadectwa. Moja córka w okresie prenatalnym też miała stwierdzone podejrzenie niewielkiej wady (2 organy: serce i nerki). Nie wiadomo było do końca jak będzie jak się urodzi. Lekarz mówił, że trzeba będzie obserwować i być czujnym, ale wszystko powinno się z czasem "pozamykać". Już w 9 miesiącu życia wiedzieliśmy, że coś jednak jest nie tak. Nie chodzi o szczegóły, ale fakt jest taki, że mam dziecko, które jest pod stałą i bardzo szeroką opieką medyczną. Wśród słabości zdrowotnych, najistotniejsza jest ta, że ma wrodzoną wadę serca i jest po operacji kardiochirurgicznej. Tłumaczę jej, że ma w sercu biżuterię, która musi jej w życiu wystarczyć - ze względu na implant nigdy nie będzie mogła mieć żadnych kolczyków, tatuażów, musi bardzo uważać na wiele takich codziennych życiowych kwestii. Drugim organem który jest na stałe pod opieką specjalistów są nerki. Dokładnie tak jak w okresie prenatalnym zwracał uwagę lekarz... I co? Zupełnie nic. Jest wesołą, bardzo mądrą i zdolną dziewczynką, która każdego dnia daje mi tyle samo radości, co zdrowy syn. A że trzeba się trochę więcej martwić? Jaką ktoś ma pewność, że w pewnym momencie życia nie zachoruje poważnie na coś...? Albo jego bliscy...? Nie jest dobrym rozwiązaniem pozbywanie się za WSZELKĄ CENĘ przeciwności w życiu. Ja jestem przekonana, że wyrzucanie z życia tego co jest ciężkie, nie dodaje życiu lekkości. Tak naprawdę dźwigając życiowe trudy, nabieramy sił. Życzę wszystkim spojrzenia na chorobę dziecka, ale i każdą trudność w życiu, nie jak na wyrok. Tylko jak na szansę. Szansę na bycie lepszym, cierpliwszym, ufniejszym... To nie heroizm. To życieNajświeższe statystyki z 2019 roku pokazują, że tylko w tym roku dokonano na całym świecie prawie 50 mln aborcji. To są dane oficjalne nie opisujące skali zjawiska jeśli chodzi o zabiegi "prywatne" w tak zwanym podziemiu. W Stanach Zjednoczonych, gdzie prawie połowa ciąż jest niezamierzona, aż 40% jest przerywana przez aborcję.


Np. w Belgii w 2009 r. ponad połowa (52,35%) dokonanych aborcji była tłumaczona przyczynami osobistymi, 25 % problemami małżeńskimi i rodzinnymi.... Wielka Brytania ma najbardziej liberalne prawo, które pozwala na przeprowadzenie aborcji do 24 tygodnia czyli 6 miesiąca ciąży. Francja pozwala na przerwanie ciąży na żądanie, czyli bez przyczyny do 12 tygodnia ciąży.2

Trochę biologii

1

2

3

Najważniejszą kwestią w walce ochronę życia poczętego jest uznanie naukowych dowodów na to, że człowiek jest człowiekiem w pełni tego słowa znaczeniu, od momentu poczęcia. Często dyskutowano na ten temat, czy początek życia ludzkiego określa moment ukształtowania serca (ok. 21 dzień ciąży - czyli najczęściej gdy mama się orientuje, że jest w ciąży, serce już bije)... Są środowiska, które nazywają dziecko płodem, zlepkiem komórek. Na pomoc tym poszukiwaniom przyszła genetyka.


Bardzo ważnym kryterium, które jest ściśle naukowe jest kryterium genetyczne. Kryterium genetyczne poparte jeszcze zasadą potencjalności w praktyce utożsamia zapłodnioną komórkę jajową z osobą ludzką. I tak zapłodnienie to proces powstania zygoty, czyli komórki zawierającej pełny genotyp człowieka, z której przez bruzdkowanie powstaje zarodek, w wyniku połączenia żeńskiej gamety z gametą męską.
W momencie zapłodnienia powstaje człowiek. Od tego momentu powstaje odrębna istota ludzka o odrębnym kodzie genetycznym. To właśnie on zawiera całość informacji dotyczącej organizmu i warunkującej nie tylko cechy widoczne, ale i te, których nie sposób dostrzec gołym okiem, jak np. zdrowie czy tendencje do zapadania na konkretne choroby. Wiadomości w nim zawarte można wykorzystać także w celu profilaktyki różnych dolegliwości.


3

Trochę historii

1

2

3

Bardzo ważnym pojęciem, które pomaga zrozumieć aborcję jest eugenika. Najkrócej rzecz biorąc jest to selekcja i regulacja rozmnażania zwierząt oraz ludzi, aby ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone. Twórcą eugeniki był Galton, a jej celem było zachęcanie do "produkcji" lepszych osobników, a zniechęcanie i ograniczanie tych mniej wartościowych.

Eugenika stała się narzędziem w ręku Adolfa Hitlera (choć korzystało i korzysta z niej do tej pory wiele państw), który wprowadzał oparte na niej swoje programy. Naziści prowadzili szeroko zakrojone, często okrutne eksperymenty na ludziach, aby przetestować swoje teorie genetyczne. W latach 30. i 40. reżim nazistowski przeprowadzał sterylizację setek tysięcy umysłowo upośledzonych ludzi i w przymusowych programach zabijał dziesiątki tysięcy osób uznanych instytucjonalnie za upośledzonych.

Zdecydowanie naukowe i znakomite wyjaśnienie eugeniki przedstawia ten film pt. "Eugenika". Naprawdę otwiera oczy na wiele zjawisk, z którymi dziś mamy do czynienia.
W Polsce prawo do pozwalające na aborcję w nieograniczonym zakresie, obowiązywało tylko raz w historii - w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1943 -1945. Procesy norymberskie pokazały, ze niearyjskie kobiety były również zmuszane do aborcji i poddawane "świadczeniom aborcyjnym". W tym samym czasie kobiety niemieckie za dokonanie aborcji były karane śmiercią. Sowieckie prawodawstwo również uznawało legalność aborcji z różnych przyczyn.
4

Trochę religii

Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego?

2270 Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia.

Poszukując odpowiedzi na pytanie: czy aborcja jest złem i dlaczego życie jest święte, nie sposób nie odnieść się do wiary chrześcijańskiej. Podstawą szacunku do każdego człowieka jest uznanie jego niezbywalnej godności.


2258 "Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej".

V przykazanie -
NIE ZABIJAJ

Nie znajdziesz tam odnośnika:
*ale jeśli..... to możesz.

Zapis przykazania w Starym Testamencie koncentruje się na wyrażeniu ratzach czyli nie morduj. Natomiast Jezus pokazuje nie tylko sam skutek – zabójstwo, śmierć - ale wskazuje na przyczynę łamania przykazania „nie zabijaj”. W Ewangelii poleca nam wejść na jeszcze wyższy poziom i przekroczyć ten czysto prawny. Mamy wzbić się ponad to: ponad serce, ponad nienawiść, nieczystą intencję, złą myśl i złe słowo. Jezus proponuje swoim uczniom całkowite odrzucenie przemocy, we wszystkich jej formach. Postawa implikuje rezygnację z zemsty i nakazuje miłość nawet wobec nieprzyjaciół: A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują» (…) Mt 5, 43.

BIBLIA O ŻYCIU OD POCZĘCIA

"Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi".

Ps 138,15

W świetle wiary dużo łatwiej dostrzec, że każde życie jest cudem i znakiem Bożej miłości.

Kto tak naprawdę nie ma prawa wyboru? Tylko ten, kto nie żyje....

Prawo wolności wyboru nie może ograniczać cudzej wolności, a tym bardziej jego prawa do życia.

Czy mogę w imię wolności, decydować o tym, kto ma żyć?

Czy decydując o swojej ciąży dedyduję o swoim ciele czy o innym ludzkim ciele? Ciąża to inne ciało wewnątrz kobiety. Inny człowiek, ma inne serce, inny kręgosłup itd. Czy mam zatem prawo decydować o innym życiu w imię własnej wolności?

Nie mogę zgodnie ze swoim wyborem, kierując się własną wolnością, odbierać tej wolności i tego samego prawa wyboru drugiemu człowiekowi.

VS

+info

+info

Dla chętnych: naprawdę warto tego wysłuchać. W spokoju, stwarzając sobie warunki do przemyśleń i refleksji.


Kolejne rozważanie, które jest spojrzeniem z innej perspektywy na sprawę aborcji. Długie, ale warto posłuchać.


POSŁUCHAJ....

....Posłuchajcie nas i was nienarodzonych,

dotąd cichych, dotąd zawsze bez obrony....

Chcemy bowiem przemówić nareszcie...

PRAWA JEDNEGO CZOWIEKA NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY DO ODBIERANIA PRAW DRUGIEMU. TYM BARDZIEJ, KIEDY JEST ON SŁABSZY.

Nie można dziecka - nawet chorego - traktować jak element ograniczajacy wolność kobiety. Nie można istnienia życia sprowadzić do problemu, choćby jego urodzenie wiązało sie z cierpieniem.

Nikt też nie da gwarancji żadnej mamie, że jak urodzi zdrowe dziecko, to się nie zmieni albo za chwilę, albo w dalszej przyszłości. Eliminowanie z życia wszelkich trudności poświęceń, wyrzeczeń - odziera ludzi z ich człowieczeństwa. Usuwanie ciężarów nie uczyni z nas mistrzów, a jedynie słabeuszy i kaleki życiowe. Nie wzmocni, lecz osłabi... .

Mamy zło zwyciężać dobrem,

ale nie możemy dobra czynić złem

"Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie, nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy".

Jan Paweł II

Aborcja na życzenie nie odwołuje się w zasadzie do żadnych przyczyn, nie musi być poparta poważnymi argumentami, a jednak w wielu miejscach na świecie dopuszczona.


Aborcja eugeniczna

Najważniejszą kwestią, która jest podnoszona podczas dyskusji jest potencjalna choroba dziecka, która rzekomo ma stanowić podstawę do zakończenia jego życia. Na tym właśnie polega aborcja eugeniczna, że odwołując się do uszkodzenia płodu zmierza się do usunięcia ciąży.Liberalizacja prawa aborcyjnego i inicjatywa „Aborcja bez granic” – celem działalności licznych organizacji proaborcyjnych, jest całkowite doprowadzenie na świecie do możliwości legalnego zabijania dzieci aż do końca 40 tygodnia – czyli do porodu. Aborcje takie są wykonywane w Chinach (szczególnie w przypadku płci żeńskiej) jako element polityki państwa, a także w Stanach Zjednoczonych – w stanie Nowy York.

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili.. (Mt 25,40)

Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo, przygotowane wam od założenia świata... Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść, bo byłem spragniony, a daliście Mi pić...

... Bo byłem przybyszem,

a przyjęliście Mnie (. . . )

(Mt 25,34b-35)

https://www.biblijni.pl/Mt,25,31-46

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Pod względem prawa do życia każda niewinna istota ludzka jest absolutnie równa wszystkim innym". Jan Paweł II

"MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI"

(2 Kor 12,9)

Współczesny człowiek to superbohater, człowiek sukcesu. Sukcesu za wszelką cenę. Za cenę sumienia, za cenę spokoju, czasem nawet za cenę życia. Powinien radzić sobie ze wszystkim, zawsze i wszędzie.

Skutkiem tego jest nieumiejętność mierzenia się z różnego rodzaju trudnościami, jakie przynosi życie. Każdy problem urasta do rangi życiowej tragedii, z którym nie wiadomo jak sobie poradzić.

Kształtowane jest w pokolenie przeznaczone tylko i wyłącznie do sukcesu. W taki sposób by był zawsze silny, piękny, zdrowy, szczęśliwy. Dobrzze wykształcony i odpowiednio "ustawiony" w życiu.

Cierpienia i trudności nie są same w sobie dobre, ale mogą do dobrego prowadzić. Mogą uczynić mnie lepszym, cierpliwszym.. Te sprawy, których chętnie pozbylibyśmy się z życia, nieodwołalnie na nie wpływają i kształtują naszą osobewość i duchowość.

WOLNY WYBÓR TO NIE MOŻE BYĆ

WYBOREM DWÓCH OPCJI JEDNOCZEŚNIE

Jest to jakiegoś rodzaju hipokryzja. Pójście w dwóch kierunkach jednocześnie....

Z jednej strony jesteśmy za tym, aby takie osoby miały równe szanse, opowiadamy się za szacunkiem dla nich, a z drugiej -

nie chcemy by się rodziły....

Nie dajemy podstawowego prawa należnemu każdemu człowiekowi - prawa do życia.

+info

UTWÓR OD SERCA DLA SERCA

Dzieci z zespołem Downa to niesamowici ludzie.

To wielka strata, że tylu z nich nie ma szansy, by z nami "mieszkać pod tym samym niebem i na dłoni podać nam serce".

Cieszę się bardzo, że mogę pracować na co dzień z ludźmi z zespołem Downa. Że mogłam dać coś od siebie i wziąć udział w projekcie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Downa. Udało mi się napisać tekst oraz muzykę i w ten sposób stworzyć piosenkę, której przesłanie jest jasne: Dziękuję za ich obecność w świecie!

+info

Sytuacja chorego Alfiego

+info

DECYDOWANIE O ŻYCIU I SMIERCI DIZECKA W NIEKTÓYCH PAŃSTWACH

NIE DOTYCZY TYLKO OKRESU PRENATALNEGO, ALE I DZIECIŃSTWA

Dr n.med. Izabela Pałgan to znakomity specjalista, świetna Pani Doktor, która opiekowała się też moją córką. Specjalnie Wam o tym piszę, bo było mi dane obserwować jej szczególną troskę o chorych. Sprawa Alfiego była głośna na całym świecie. W wielkim skrócie można określić, że cierpiącego na chorobę neuodegeneracyjną Alfiego, wbrew woli rodziców i opinii lekarzy (m.in. Dr Pałgan) zgodnie z obowiązującym brytyjskim prawem, odłączono chłopca od aparatury, która wspomagałą jego życie. Szczegóły w linku

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawa_Alfiego_Evansa

Trzeba być świadomym, że odbieranie prawa do życia zaczyna się od aborcji chorych dzieci, potem rozszerza się dalej na dzieci zdrowe (aborcja na życzenie), następnie zmierza ku możliwość uśmiercenia dziecka do momentu porodu. Jak pokazuje życie - dotyka i dzieci już urodzone i żyjące wśród nas.

+info

Kalectwo nie zmniejsza wartości człowieka!

+info

NICK VUJICIC - niepełnosprawny mówca motywacyjny, ewangelizator bez rąk i nóg.

Przekonuje, że życie każdego człowieka również kalekiego, ma sens.

Kilka słów o aborcji od osoby zainteresowanej czyli niepełnosprawnego Nicka

+info

Czy cierpienie, choroba, niepełnosprawność uniemożliwiają szczęście?

Nick Vujicic jest znakomitym przykładem na to, że kalectwo czy choroba nie zmniejsza wartości człowieka. Warto obejrzeć też film "Cyrk motyli", w którym jest pokazana droga do odkrycia cudu w każdym życiu. Nawet w takim, którego ludzie się boją. Bo wydaje się gorsze, trudniejsze. Niepotrzebne - warte zniszczenia w zarodku....

Dopuszczenie aborcji eugenicznej zakłada, że ze względu na chorobę dziecka można usunąć ciążę. Wiele przypadków pokazuje, że nawet jeśli diagnoza jest trafna i dziecko rodzi się chore, nie przeszkadza to jemu i jego rodzinie być szczęśliwym... Jest to związane z ogromnym bólem, często cierpieniem, ale jest możliwe do udźwignięcia, a nawet może stać się drogą do wzmocnienia i spełnienia. Każde życie ma sens.

Niepełnosprawność, chorobę, cierpienie czy nawet śmierć, przedstawia się w dzisiejszym świecie jak coś, co jest najgorszą tragedią w życiu. A zarówno cierpienie jak i śmierć są sprawą naturalną i nie da się tak po prostu ich wyeliminować. Jest to niemożliwe. To nie warunki zewnętrzne decydują o tym, czy ktoś jest szczęśliwy, tylko jego wnętrze... Człowiek mający wszystko w życiu: zdrowie, piękno, wykształcenie, powodzenie, majątek - może być w rzeczywistości nieszczęśliwy, pusty. I odwrotnie. Chory, niepełnosprawny niejednokrotnie potrafi być wdzięczny za to, co ma. I jego życie - człowieka o takich samych prawach jak zdrowego - może mieć głęboki sens.

3

2

1

4

Dawid Pindel

<><

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!