Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

O Maryi z Nazaretu mówiącej Bogu "tak." Zgadzamy się na Boży plan.

Katecheza kl. 2

Temat: podręcznik i ćwiczenia str. 24,25

start

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Maryja mieszkała

w Nazarecie.

Anioł Gabriel przyniósł

wiadomość dla Maryi,
że urodzi Syna Bożego.

posłuchaj fragmentu
Pisma Świętego

Obejrzyj filmik
o Maryi

posłuchaj piosenki

  • Gdzie mieszkała Maryja?
  • Kto Ją odwiedził?
  • Jakimi słowami przywitał Anioł Maryję?
  • Co Maryja odpowiedziała Aniołowi?

Czy umiesz odpowiedzieć na pytania?

Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa!

Powiedziała Bogu "tak", zgodziła się zostać Mamą Pana Jezusa.

Maryja zawsze była posłuszna Bogu.

Archanioł Gabriel

Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami...

Pełna łaski to znaczy , że Maryja nie miała żadnego grzechu, miała zupełnie czyste serce

W Nazarecie.

Dziękuję

Szczęść Boże!

Na koniec posłuchaj piosenki