Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

O Maryi z Nazaretu mówiącej Bogu "tak." Zgadzamy się na Boży plan.

Katecheza kl. 2Temat: podręcznik i ćwiczenia str. 24,25

start

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Maryja mieszkaław Nazarecie.

Anioł Gabriel przyniósłwiadomość dla Maryi,że urodzi Syna Bożego.

posłuchaj fragmentuPisma Świętego

Obejrzyj filmiko Maryi

posłuchaj piosenki

Gdzie mieszkała Maryja?Kto Ją odwiedził?Jakimi słowami przywitał Anioł Maryję?Co Maryja odpowiedziała Aniołowi?

Czy umiesz odpowiedzieć na pytania?

Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa!Powiedziała Bogu "tak", zgodziła się zostać Mamą Pana Jezusa.Maryja zawsze była posłuszna Bogu.

Archanioł Gabriel

Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami...Pełna łaski to znaczy , że Maryja nie miała żadnego grzechu, miała zupełnie czyste serce

W Nazarecie.

Wykonajzadania 2 i 3

str. 24,25

Tym razem nie trzeba przesyłać mi wykonanych zadań.

Dziękuję Szczęść Boże!

Na koniec posłuchaj piosenki