Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

104. ROCZNICA ODZYSKANIANIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Wiek XVIII był ciemną kartą w historii naszego kraju. Polska znalazła się wówczas pod zaborami. Terytorium Polski zostało podzielone pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. Polacy na 123 lata utracili swoją wolność.

Państwa zaborcze narzuciły Polakom obce języki i kulturę. Robiły wszystko, aby Polacy zapomnieli o swojej tożsamości narodowej, dlatego też młodzi ludzie nie mogli uczyć się w szkole historii, języka polskiego i geografii. Wszelkie przejawy polskości były surowo tłumione.

Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości. Jednak każda z nich kończyła się niepowodzeniem. Tak było chociażby w przypadku powstania listopadowego i styczniowiego.

Sytuacja na frontach I wojny światowej i osłabienie pozycji państw zaborczych wpłynęły korzystnie na położenie Polski. I tak też nasza ojczyzna po 123 latach niewoli powraca na mapę świata. Określana będzie jako II Rzeczpospolita.

Niestety odrodzone państwo polskie musiało zmierzyć się z wieloma problemami. Były to chociażby: zniszczenia wojenne, problemy gospodarcze, niejednolity system administracyjny i finansowy oraz nieuregulowana kwestia granic.

Aby odzyskać utracone ziemie, Polska musiała stoczyć walkę o granicę. W 1918 roku doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego przeciwko Niemcom. Było to jedyne powstanie w naszej historii, które zakończyło się całkowitym zwycięstwem Polski. Tym sposobem praktycznie cała Wielkopolska (oprócz Piły, Piła znalazła się w granicach Polski w roku 1945) została przyłączona do naszej ojczyzny. Możemy być dumni, że tak ważne wydarzenie rozegrało na obszarze terenu, którego jesteśmy mieszkańcami.

Światowej sławy pianista i polityk, wspólnie z R. Dmowskim reprezentował Polskę w Wersalu

Polityk, mąż stanu, reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem

Polityk i działacz niepodległościowy, twórca I Brygady Legionów Polskich

Ignacy Jan Paderewski

Roman Dmowski

Józef Piłsudski

Ojcowie polskiej niepodległości:

Być może zastanawiasz się, czemu Józef Piłsudski nosił takie duże, sumiaste wąsy. Otóż w młodości, kiedy został przewiezony do więzienia w Magdeburgu, został tak mocno pobity, że wybito mu dwa przednie zęby. Tak okazałe wąsy miały ukrywać ten defekt.

Józef Piłsudski - kilka ciekawostek

Józef Piłsudski miał swojego konia. Była to klacz o imieniu Kasztanka. Piłsudski był do niej bardzo przywiązany i często się z nią fotografował.

Pierwsza audycja radiowa w Polsce została przeprowadzona z użyciem głosu Józefa Piłsudskiego. Czy Ty też chciałbyś/abyś usłyszeć głos tego bohatera ? Kliknij w link i posłuchaj

Józef Piłsudski wśród ludzi budził podziw, a nawet uwielbienie. Mimo to był osobą bardzo skromną. Chętnie przebywał w towarzystwie swoich córek: Jadwigi i Wandy. Ze względu na to, że cieszył się również sympatią dzieci, otrzymał przydomek "dziadek".

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Święto zostało ustanowione w roku 1937. Po zakończeniu II wojny światowej zostało zniesione przez komunistów. Przywrócono je dopiero w roku 1989.

A dlaczego robisz to Ty ?

Dlaczego Polacy upamiętniają dzień 11 listopada ?

11 pytań na 11 LISTOPADA