Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

103. ROCZNICA ODZYSKANIANIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Wiek XVIII był ciemną kartą w historii naszego kraju. Polska znalazła się wówczas pod zaborami. Terytorium Polski zostało podzielone pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. Polacy na 123 lata utracili swoją wolność.

Państwa zaborcze narzuciły Polakom obce języki i kulturę. Robiły wszystko, aby Polacy zapomnieli o swojej tożsamości narodowej, dlatego też młodzi ludzie nie mogli uczyć sięw szkole historii, języka polskiego i geografii. Wszelkie przejawy polskości były surowo tłumione.

Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości. Jednak każda z nich kończyła się niepowodzeniem. Tak było chociażby w przypadku powstania listopadowego i styczniowiego.

Sytuacja na frontach I wojny światowej i osłabienie pozycji państw zaborczych wpłynęły korzystnie na położenie Polski.I tak też nasza ojczyzna po 123 latach niewoli powraca na mapę świata. Określana będzie jako II Rzeczpospolita.

Niestety odrodzone państwo polskie musiało zmierzyć się z wieloma problemami. Były to chociażby: zniszczenia wojenne, problemy gospodarcze, niejednolity system administracyjny i finansowy oraz nieuregulowana kwestia granic.

Aby odzyskać utracone ziemie, Polska musiała stoczyć walkę o granicę. W 1918 roku doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego przeciwko Niemcom. Było to jedyne powstanie w naszej historii, które zakończyło się całkowitym zwycięstwem Polski. Tym sposobem praktycznie cała Wielkopolska (oprócz Piły, Piła znalazła się w granicach Polski w roku 1945) została przyłączona do naszej ojczyzny. Możemy być dumni, że tak ważne wydarzenie rozegrało na obszarze terenu, którego jesteśmy mieszkańcami.

Ojcowie polskiej niepodległości:

Józef Piłsudski

Roman Dmowski

Ignacy Jan Paderewski

Polityk i działacz niepodległościowy, twórcaI Brygady Legionów Polskich

Polityk, mąż stanu, reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Wersalu pod Paryżem

Światowej sławy pianista i polityk, wspólnie zR. Dmowskim reprezentował Polskę w Wersalu

Józef Piłsudski - kilka ciekawostek

Być może zastanawiasz się, czemu Józef Piłsudski nosił takie duże, sumiaste wąsy. Otóż w młodości, kiedy został przewiezony do więzienia w Magdeburgu, został tak mocno pobity, że wybito mu dwa przednie zęby. Tak okazałe wąsy miały ukrywać ten defekt.

Józef Piłsudski miał swojego konia. Była to klacz o imieniu Kasztanka. Piłsudski był do niej bardzo przywiązany i często się z nią fotografował.

Pierwsza audycja radiowa w Polsce została przeprowadzona z użyciem głosu Józefa Piłsudskiego. Czy Ty też chciałbyś/abyś usłyszeć głos tego bohatera ? Kliknij w link i posłuchaj

Józef Piłsudski wśród ludzi budził podziw, a nawet uwielbienie. Mimo to był osobą bardzo skromną. Chętnie przebywał w towarzystwie swoich córek: Jadwigi i Wandy. Ze względu na to, że cieszył się również sympatią dzieci, otrzymał przydomek "dziadek".

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Święto zostało ustanowione w roku 1937. Po zakończeniu II wojny światowej zostało zniesione przez komunistów. Przywrócono je dopiero w roku 1989.

Dlaczego Polacy upamiętniają dzień 11 listopada ?

A dlaczego robisz to Ty ?

11 pytań na 11 LISTOPADA