Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

#SZKOŁA PAMIĘTA

"Non omnis moriar..."

O czym musimy pamiętać?

Każdy z nas ma

swoich przodków

1

Co to jest pamięć narodowa?

2

Miejsca pamięci w Będzinie cz. II

4

Miejsca pamięci w Bedzinie cz. III

5

Miejsca pamięci w Będzinie cz. I

3

Kto nie zna historii ...

6

Pamiętamy rodziców, dziadków. Wiemy o nich. Jak wielu jednak, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, nie sięga tą wiedzą poza pokolenie swoich rodziców, dziadków, czasem pradziadków. O tych dawniejszych nie wiemy po prostu nic. Nie wiemy kim byli, jak wyglądali. Jakie było ich życie, radości, tragedie. A przecież taka niewiedza to też rodzaj osierocenia, tyle że mniej dotkliwy. Każdy z nas ma przodków, nie każdy jednak o nich wie. Nie ma rodów starszych i młodszych. Zwroty „stary ród”, „stara rodzina” znaczą w końcu tyle tylko, że ta rodzina przechowała pamięć o sobie, o swoich przodkach. Niektórym tę wiedzę przechowywać było łatwiej, zaczęli gromadzić ją wcześniej Zawsze był jednak tego gromadzenia początek, ktoś to rozpoczął. Ktoś zatrzymał proces zapominania. Bardzo szybki proces. Ktoś zapisał to, co przekazali mu starsi od niego. (…) Zaczynamy interesować się tymi sprawami wtedy, gdy sami jesteśmy już w podeszłym wieku. Wtedy jednak najczęściej nie ma już kogo pytać.

KAŻDY Z NAS MA PRZODKÓW, NIE KAŻDY JEDNAK O NICH WIE...

Dla dziecka, każde miejsce może być miejscem pamięci.

"Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie."


Zachowanie pamięci narodu i przechowanie jego dziedzictwa jest obowiązkiem nie tylko władzy publicznej, ale i całego społeczeństwa. (...)
Definicja miejsca pamięci narodowej obejmuje : obiekty budowlane, groby i cmentarze wojenne oraz inne przedmioty upamiętniające postaci i wydarzenia znaczące zarówno dla Państwa i Narodu Polskiego, jak i innego niż polski narodu. (Z ustawy sejmowej o miejscach pamięci narodowej)

Czym był, czym jest i czym może być człowiek, o tym dowiadujemy się z historii. W tym sensie należy rozumieć znane powiedzenie

Cycerona, że „historia jest mistrzynią życia”. Wiele wieków później

Adam Mickiewicz w jednym z wykładów w Collage de France (1843 r.)

dodał, że w życiu każdej społeczności „przeszłość, nieustannie poprzez

teraźniejszość styka się z przyszłością”1

.

Człowiek, jako członek danego narodu, skupia w sobie jego przeszłość,

przyczynia się do formułowania w duchu tożsamości historycznej –

teraźniejszości, a przez to tworzy jego przyszłość. I rzeczywiście, jedynie

przez historyczną świadomość – samowiedzę historyczną – jesteśmy

w stanie sformułować pozytywne wnioski na przyszłość. Świadomość

narodowa i historyczna ukształtowane na podłożu wspólnoty losów

dziejowych narodu, stanowią jeden z zasadniczych elementów więzi

narodowej. Dzięki świadomości i pamięci historycznej kształtują

się narody i ich tożsamość. Historia jest nieodzownym czynnikiem

wychowania. Dzięki historii widzimy siebie. Dzięki niej możemy rozumieć

czyny, doświadczenia, twórczość innych ludzi. Dlatego była i jest moralną

koniecznością obrona najwyższych wartości narodu i państwa, a także

każdej jednostki.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W BĘDZINIE CZ. I

Search

+info

MIEJSCA PAMIĘCI W BĘDZINIE CZ. II

+info

+info

Golgota Wschodu

Kolumna polskiego króla

Pomnik upamiętnia polskich żołnierzy walczących w tzw. wojnie obronnej, we wrześniu 1939 roku. Obiekt powstał z inicjatywy Urzędu Miasta w Sosnowcu.

MIEJSCA PAMIĘCI W BĘDZINIE CZ. III

Search

Search

Opis obiektu: Głaz z tablicą upamiętniający więźniów KL Auschwitz-Birkenau - podobozu w Łagiszy zamordowanych w latach 1941-45.

Położenie: Będzin-Łagisza, ul.Pokoju, przy Elektrowni "Łagisza."

Opis obiektu: Figura - pomnik upamiętniająca poległych w Powstaniu Styczniowym 5 maja 1864 roku.

Położenie: Będzin, skrzyżowanie ul.Małachowskiego z ul. Modrzejowską, przed dworcem PKP

"Ci, którzy nie pamiętają swojej historii, są skazani na jej powtarzanie."

Search

Search

Search

Search

W ramach akcji #SzkołaPamięta w świetlicy szkolnej dzieci wykonywały kwiaty dla naszych lokalnych bohaterów i poznały tradycję dnia zadusznych, a w bibliotece zorganizowano małą wystawę książek o znanych osobach, historii Będzina i lokalnych legendach.


PAMIĘTAJ O TYCH CO ODESZLI INACZEJ NAPRAWDĘ BĘDĄ JUŻ MATRTWI !!!

Dziękujemy za udział w zajęciach.

Search