Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

Saps la història d'Adam i Eva, i que els hi va passar? Clica aqui damunt per esbrinar-ho...

Les primers pàgines de la Bíblia ens expliquen que Déu al crear al món“va veure que tot era bo”i el confià per a la seva continuïtat a l’home perquè en tingués cura.Però mirant el món es preguntem,per què existeix el sofriment i mal? I per què els homes no viuen com a germans?Per això creà aAdamiEvaamb el seuESPERITi el seuAMORi els va oferir la seva amistat per viure sense conèixer el mal.Per ells,TEMPTATSpel diable,desobeïren DÉU, s’allunyaren d’ELLi quedaren sotmesos a la ignorància, al sofriment i al poder de la mort.Això és elPECAT ORIGINALamb el qual naixem tots i que fa falta que siguemSALVATS per Jesús.DÉUque ens estima no s’allunya de nosaltres, per això ensenvià un salvador JESÚSperquè aprenguem a dominar el pecat y poder mantenir la nostra amistat amb Déu.

1

Mira el vídeo i passa pantalla

2

Les primers pàgines de la Bíblia ens expliquen que Déu al crear al món“va veure que tot era bo”i el confià per a la seva continuïtat a l’home perquè en tingués cura.Però mirant el món es preguntem,per què existeix el sofriment i mal? I per què els homes no viuen com a germans?Per això creà aAdamiEvaamb el seuESPERITi el seuAMORi els va oferir la seva amistat per viure sense conèixer el mal.Per ells,TEMPTATSpel diable,desobeïren DÉU, s’allunyaren d’ELLi quedaren sotmesos a la ignorància, al sofriment i al poder de la mort.Això és elPECAT ORIGINALamb el qual naixem tots i que fa falta que siguemSALVATS per Jesús.DÉUque ens estima no s’allunya de nosaltres, per això ensenvià un salvador JESÚSperquè aprenguem a dominar el pecat y poder mantenir la nostra amistat amb Déu.

Mira el vídeo i contestales preguntes.Després passa pantalla.

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

Fes l'activitat i després passa pantalla.

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

Fes l'activitat i després passa pantalla.

¡Sort!

Anem a respondreunes preguntes...

Comencem

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

PREGUNTA 1 de 5

Adam i Eva

Abrahma i Sara

Isacc i Rebeca

Com es deien els nostres pares que vivien al jardía de l'Eden?

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

¡CORRECTE!

SeGüENT PREGUNTA

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

PREGUNTA2de 5

Del pomer i del Cirerer

De l'arbre de la Vida

Del coneixement del bé i del mal

De quin arbre Déu els hi va dir a Adam i Eva que no podien menjar?

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

¡Correcte!

següent PREGUNTA

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

PREGUNTA3de 5

Llop

Gos

Serp

Quin animal va temptar Eva per menjar de l'arbre prohibit?

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

¡correcte!

següent PREGUNTA

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

PREGUNTA4de 5

Valentia

Vergonya

Tristesa

Quins sentiments van tenir Adam i Eva després de menjar el fruit de l'arbre prohibit?

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

¡correcte!

següent PREGUNTA

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

PREGUNTA5de 5

allunya de Déu

fa torhar tistos

fa enfadar els altres

El pecat ens...

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

¡correcte!

següent Pantalla

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

Mira el vídeo i contestales preguntes.Després passa pantalla.

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

A veure quant etcosta feraquesttrencaclosques

L'Amor de Déu és més fort que el pecat

Molt bé, has acabat l'activitat

L'Amor de Déu és més fort que el pecat