Want to make creations as awesome as this one?

EL TURÓ RODÓ

Transcript

Introducció:

Arran de l'evolució de la cultura del ferro i a conseqüència dels contactes entre la població indígena i els pobles colonitzadors mediterranis fenicis i grecs va desenvolupar-se la cultura ibèrica que s'estenia des del sud de França fins a Andalusia. Foren un conjunt de pobles independents entre si que compartien els trets bàsics d'una mateixa cultura, com una mateixa escriptura. Els ibers van ser el primer poble de la península Ibèrica que va utilitzar la indústria; metal·lúrgica d'una manera generalitzada. L'agricultura era la base de l'economia. També era destacada la seva activitat tèxtil i la producció de la ceràmica, primer a mà i més endavant amb torn. La societat ibèrica tenia una certa jerarquia. Practicaven una religió basada en el culte a la naturalesa.

Activitats:

Visitem el Turó Rodó!