Want to make creations as awesome as this one?

Предизвик за утврдување на знаењата за запишување на големи и мали броеви

Transcript

ПРЕДИЗВИК

ГОЛЕМИ И МАЛИ БРОЕВИ

Прифати го предизвикот

ЗАПОЧНИ ја авантурата и совладај ги сите препреки.
РАЗМИСЛУВАЈ - ТОЧНО И ВНИМАТЕЛНО.
СРЕЌНО!

Запишување големи и мали броеви - предизвик by Силвана ЈБинова is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ЗАПОЧНИ!

КАКО ДО ЦЕЛТА

Една по една совладај ги четирите препреки до целта - НАГРАДА за тебе.


ВОВЕД

НАГРАДА

01 КВИЗ

02 ПРОНАЈДИ!

03 ТОЧНА СЛИКА

04 СЛЕДИ ЈА НИЗАТА

ВОВЕД

ПРЕДИЗВИК - ЗАПИШУВАЊЕ НА ГОЛЕМИ И МАЛИ БРОЕВИ

Ова е ПРЕДИЗВИК кој треба да го поминеш за да станеш дел од почесниот тим СУПЕР ученици кои ќе ги разрешат проблемите со големи и мали броеви на Истражувачкиот центар за најмали и најголеми нешта.

Со секоја решена препрека (од вкупно 4) добиваш по една цифра од лозинката. Внимателно запомни ја (запиши ја).
СРЕЌНО!

почеток

КВИЗ

Заврши го квизот и ќе ја добиеш првата цифра од лозинката која ќе те одведе до наградата!

прашање 1/3

Која е стандардната форма на бројот 0.000789?

7.89x10^-4

0.789x10^-3

78.9x10^-4

квиз

следно

точно!

квиз

Честитки за храброста да се вклучиш во предизвикот!
Честитки за првиот точен одговор!

прашање 2/3

Кој број е прикажан на калкулаторот?

45x10^23

4.5x10^23

0.45x10^23

квиз

следно

точно!

квиз

Продолжи вака, уште еден точен одговор те дели од првата цифра за потеребната лозинка за ПОБЕДА!

прашање 3/3

Како може да се запише 2000 km во mm?

2x10^6 mm

2x10^9 mm

2x10^3 mm

квиз

следно

точно!

квиз

Првата препрека успешно совладана.
Запомни ја првата цифра од лозинката!

Продолжи кон следната препрека.

Погрешно!
Внимателно размисли уште еднаш.

грешка!

обидисе повторно

квиз

ПРОНАЈДИ!

Од сите тврдења кои ќе ги пронајдеш, кликни само на точните

почеток

Кликни само на точното тврдење

Користија светилказа барање во темнината.

5000=5х10^2

730=7x10^2

900=9x10^3

400=4х10^2

Кликни само на точното тврдење 2/3

Користи ја светилката за барање во темнината

0.0005=3x10^-3

0.003=3x10^-2

0.0006=6x10^4

0.0007=7x10^-4

0.0005=5x10^5

ТОЧНО!

Кликни само на точното тврдење

Користи ја светилката за барање во темнината.

0.68=6.8x10^-2

0.0035=35x10^-3

0.00022=2x10^-5

0.0045=4.5x10^-3

0.00012=12x10^-3

ТОЧНО!

ГРЕШКА!

Погрешно!
Ова тврсење не е тоќно.

Обиди се повторно

точна слика

Избери ја точната слика

почеток

Кликни НА СЛИКАТА НА КОЈА Е ПРИКАЖАН ТОЧЕН ЗАПИС

ТОЧНО!

КЛИКНИ НА СЛИКАТА НА КОЈА Е ПРИКАЖАНО ТОЧНО ТВРДЕЊЕ

ТОЧНО!

КЛИКНИ НА СЛИКАТА НА КОЈА Е ПРИКАЖАНО ТОЧНО ТВРДЕЊЕ

ТОЧНО!

КЛИКНИ НА СЛИКАТА НА КОЈА Е ПРИКАЖАНО ТОЧНО ТВРДЕЊЕ

ТОЧНО!

КЛИКНИ НА СЛИКАТА НА КОЈА Е ПРИКАЖАНО ТОЧНО ТВРДЕЊЕ

ГРЕШКА!

ОБИДИ СЕ ПОВТОРНО

почеток

НИЗИ

Избери што следува

ИЗБЕРИ ШТО СЛЕДУВА?

Кликни на формата над точниот одговор:

?

што е следно?

Кликни на формата над точниот одговор:

?

точно!

ШТО Е СЛЕДНО?

ТОЧНО!

Кликни на формата над точниот одговор:

?

грешка!

Погрешно!
Размислувај внимателно.

грешка!

Обиди се уште еднаш

7

ОДЛИЧНО!

ПРВИОТ БРОЈ Е

СЛЕДНА ПРЕПРЕКА

0

ОДЛИЧНО!

ВТОРИОТ БРОЈ Е

СЛЕДНА ПРЕПРЕКА

9

ОДЛИЧНО!

ТРЕТИОТ БРОЈ Е

СЛЕДНА ПРЕПРЕКА

2

ОДЛИЧНО!

ЧЕТВРТИОТ БРОЈ Е

НАЗАД КОН НАГРАДАТА

ВНЕСИ ЈА ЛОЗИНКАТА

ЧЕСТИТКИ!

Заслужуваш да бидеш дел од почесниот тим СУПЕР ученици кои ќе ги разрешат проблемите со големи и мали броеви на Истражувачкиот центар за најмали и најголеми нешта.