Want to make creations as awesome as this one?

Oś czasu stworzona na potrzeby projektu eTwinning "Pokaż, co masz w portfelu"

More creations to inspire you

Transcript

SP 2, Siewierz

wymiana towarów

HISTORIA ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

starożytność

czas

środek

pieniądz kruszcowy

czas

środek

średniowiecze

SP 3, Piotrków Trybunalski

SP nr 11 Olsztyn

autor

autor

czasy pierwotne

Najstarszym sposobem nabywania dóbr był barter, czyli wymiana jednych towarów na inne. Takie dobra nazywano płacidłami, czyli była to najdawniejsza forma pieniądza. Wśród płacideł były towary o pełnej wartości użytkowej, np. siekierki, skóry, futra, sól, pręty żelaza, ale i takie, które nie miały praktycznie żadnej wartości użytkowej, jak muszle czy różne kruszce. W Polsce popularnymi środkami płatniczymi były skóry kun i wiewiórek, bursztyn, płótno i pręty żelaza. W Chinach zazwyczaj płacono jedwabiem. W Indiach, Japonii oraz w niektórych regionach Azji i Oceanii popularnym płacidłem były muszle, a w Ameryce Środkowej – ziarna kakaowca czy herbaty.źródło: wikipedia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Pieniądz kruszcowy– jedna z formpieniądza, która pojawiła się w początkowej fazie jego rozwoju i zastąpiła wymianę towarów powszechnego użytku. Pomysł wykorzystaniametaliznacznie usprawnił wymianę handlową. Na początku rolę pieniądza pełniły metale nieszlachetne, takie jakżelazo,miedźorazbrąz, natomiast w toku dalszej ewolucji zastąpiły jemetale szlachetne-złotoisrebro, a takżeplatyna.

Grzywna – jednostka masy używana w średniowieczu w Polsce, Czechach i na Rusi oraz jednostka płatnicza.Jedna grzywna oznaczała masę pół funta. Z jednej grzywny srebra bito 60 sztuk (kopę) monet praskich, lub 48 groszy praskich.1 grzywna = 4 wiardunki = 24 skojce = 60 szelągów = 720 fenigów1 grzywna = 20 groszy = 60 szelągówIstniały też grzywny żelazne, jak grzywna siekieropodobna czy grzywna grotopodobna,funkcjonujące jako płacidło, czyli pieniądz przedmiot­owy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.