Want to make creations as awesome as this one?

Мотивација за учење зошто треба да знаеме за запишување на многу големи и многу мали броеви

More creations to inspire you

Transcript

Научници од Истражувачкиот центар за најголеми и најмали нешта бараат СУПЕР ученици.

СЕ БАРААТ СУПЕР УЧЕНИЦИ

5 September 2020

НАЈВАЖНИ ВЕСТИ ДЕНЕС

medianews.com

Creative Commons License Мотивација - големи и мали броеви by Силвана ЈБинова is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

5 September 2020

НАЈВАЖНИ ВЕСТИ

medianews.com

ОТКРИТИја во биологија

01

Број на клетки во телото на човекот

100 000 000 000 000
(околу 100 трилиони)

Број на црвени клвни клетки во 1л крв

5 000 000 000 000
(околу 5 трилиони)

Просечна маса на клетка од тело на човек

0.000000000001 kg
(12 децимални места)

5 September 2020

НАЈВАЖНИ ВЕСТИ

medianews.com

ОТКРИТИја во наука за вселената

02

880000000000000000000000000m

(25 нули)
Дијаметар на видливиот дел од Универзумот

1 990 000 000 000 000 000 000 000 000 000kg
(28 нули)
Маса на Сонцето

0.000000000000000000000000001 kg/m3

(28 децимални места)
Приближна густина на Универзумот

5 September 2020

НАЈВАЖНИ ВЕСТИ

medianews.com

ОТКРИТија во хемија

03

Маса на електрон

0.000000000000000000000000000000911 kg
(33 децимални места)

Маса на протон
0.000000000000000000000000001673 kg
(30 децимални места)

Маса на неутрон

0.000000000000000000000000001675 kg
(30 децимални места)

Истражувачкиот центар за најголеми и најмали нешта бара СУПЕР ученици кои ќе можат овие мноооогу големи и мнооогу мали броеви да се запишат на едноставен начин (со помалку цифри).

СЕ БАРААТ СУПЕР УЧЕНИЦИ

5 September 2020

НАЈВАЖНИ ВЕСТИ ДЕНЕС

medianews.com

СЕ БАРААТ СУПЕР УЧЕНИЦИ КОИ ЌЕ МОЖАТ ГОЛЕМИТЕ БРОЕВИ ДА ГИ "НАПРАВАТ" МАЛИ ??!!!??

5 September 2020

НАЈВАЖНИ ВЕСТИ ДЕНЕС

medianews.com