Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПРАВОУГАОНИКА

Аутор:Бранислава Цуцић Топалов

Уџбеник за 4. разред

Софија Зарупски

Да се подсетимо:

Површина правоугаоника израчунава семножењем дужина његових суседних страница.

Поступак рада:

1. Запишеш податке

2. Запишеш формулу

3. Замениш дужине страница познатим величинама

4. Извршиш рачунску операцију

Израчунај површину правоугаоника ако су дужине његових суседних страница a = 12 cm, b = 6 dm.

Задатак се налази у уџбенику на 42. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

Израчунај површину правоугаоника ако су дужине његових суседних страница a = 17 mm, b = 8 mm.

Задатак се налази у уџбенику на 42. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

Поступак рада:

На основу датих података израчунај непознату страницу правоугаоника.

Задатак се налази у уџбенику на 42. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

b = 4 dm

b = 7 dm

b = 6 dm

На основу датих података израчунај непознату страницу правоугаоника.

Задатак се налази у уџбенику на 42. страни. Израчунај у свесци и означи тачан одговор.

а = 9 cm

а = 7 cm

а = 4 cm