Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2020/21

HORARIO ESCOLARAULA virtual

PINCHA

pincha no teu curso para acceder á aula virtual ou blogue

1ºa primaria

2ºa primaria

3ºa primaria

5ºb primaria

4ºa primaria

5ºa primaria

1ºb primaria

6ºA primaria

2ºb primaria

3ºb primaria

4ºb primaria

6ºb primaria

4ºinFantil (3anos)

6ºinFantil (5anos)

5ºinFantil (4anos)

departamento orientación

4º infantil (3 anos)

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

relixión

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

global

GLOBAL

inglés

valores

PSICOMOT

PSICOMOT

linguaxe

linguaxe

linguaxe

linguaxe

linguaxe

5º infantil (4 anos)

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

relixión

GLOBAL

GLOBAL

global

GLOBAL

GLOBAL

inglés

valores

PSICOMOT

PSICOMOT

linguaxe

linguaxe

linguaxe

linguaxe

linguaxe

6º infantil (5 anos)

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

relixión

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

global

GLOBAL

inglés

valores

PSICOMOT

PSICOMOT

linguaxe

linguaxe

linguaxe

linguaxe

linguaxe

1ºa primaria

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

música

relixión

titoría

titoría

titoría

titoría

titoría

inglés

inglés

ed.física

ed.física

valores

PLÁSTICA

1ºB primaria

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

música

relixión

titoría

titoría

titoría

titoría

titoría

inglés

inglés

ed.física

ed.física

valores

PLÁSTICA

2ºa primaria

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

música

relixión

relixión

titoría

titoría

titoría

titoría

titoría

inglés

inglés

ed.física

ed.física

valores

valores

PLÁSTICA

2ºB primaria

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

música

relixión

relixión

titoría

titoría

titoría

titoría

titoría

inglés

inglés

ed.física

ed.física

valores

valores

PLÁSTICA

V

L

M

X

J

C. Naturais

C. Sociais

Ed. física

Relix.

Matemáticas

C. Naturais

Ed. física

Plástica

L. Galega

Inglés

C. Sociais

L. Galega

L. Castelá

Ed. física

C. Sociais

Música

L. Galega

L. castelá

Inglés

L. Castelá

C. Naturais

L. Galega

3ºa primaria

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Val.

/

9:00 - 9:50

9:50 -10:40

10:40 - 11:30

12:20 - 13:10

13:10 - 14:00

V

L

M

X

J

L. Castelá

C. Sociais

Música

Relix.

Matemáticas

C. Sociais

Inglés

L. Galega

L. Castelá

Matemáticas

L. Galega

C. Naturais

Plástica

Matemáticas

C. Naturais

L. Galega

L. Castelá

Ed. Física

C. Sociais

Inglés

L. Galega

3ºB primaria

Ed. física

Inglés

L. Castelá

Val.

/

Matemáticas

9:00 - 9:50

9:50 -10:40

10:40 - 11:30

12:20 - 13:10

13:10 - 14:00

Pica para videoconferencia coa titora

V

L

M

X

J

L. Castelá

Ed. Física

C. Sociais

Inglés

Música

L. Galega

C. Naturais

Obradoiro

Plástica

L. Galega

C. Sociais

L. Castelá

Matemáticas

L. Castelá

Ed. Física

Inglés

Matemáticas

L. Galega

C. Naturais

Inglés

4ºa primaria

Matemáticas

Matemáticas

L. Castelá

/

L. Galega

Relix.

Val.

9:00 - 9:50

9:50 -10:40

10:40 - 11:30

12:20 - 13:10

13:10 - 14:00

V

L

M

X

J

L. Castelá

L. Galega

C. Naturais

Relix.

Ed. Física

L. Castelá

L. Galega

C. Sociais

Música

Inglés

L. Galega

C. Sociais

Obradoiro

Matemáticas

Inglés

C. Naturais

Plástica

Matemáticas

Ed. Física

L. Galega

L. Castelá

4ºB primaria

Matemáticas

Matemáticas

L. Castelá

Val.

/

Inglés

9:00 - 9:50

9:50 -10:40

10:40 - 11:30

12:20 - 13:10

13:10 - 14:00

5ºa primaria

TITORÍA

SALA DE MIGUEL

INGLÉS

SALA DE LOLI

ED.FÍSICA

SALA DE MARÍA

RELIXIÓN

SALA DE SOL

MÚSICA

SALA DE JOSE ANTONIO

L

Me

M

X

V

LUNS9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Lingua Galega10:40 – 11:30Lengua Castellana11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Sociais13:10 – 14:00Música

MARTES9:00 – 9:50Inglés9:50 – 10:40Matemáticas10:40 – 11:30Lengua Castellana11:30 – 12:2012:20 – 13:10Lingua Galega13:10 – 14:00Educación física

MÉRCORES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Música10:40 – 11:30Inglés11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Naturais13:10 – 14:00Educación Física

XOVES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Lingua Galega10:40 – 11:30Lengua Castellana11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Sociais13:10 – 14:00Plástica

VENRES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Inglés10:40 – 11:30Relixión/Valores11:30 – 12:2012:20 – 13:10Lengua Castellana13:10 – 14:00Lingua Galega

5ºb primaria

TITORÍA

SALA DE SILVIA

INGLÉS

SALA DE DIEGO

ED.FÍSICA

SALA DE ÓSCAR

RELIXIÓN

SALA DE SOL

MÚSICANATURAIS

SALA DE JOSE ANTONIO

L

Me

M

X

V

LUNS9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Lingua Galega10:40 – 11:30Lengua Castellana11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Sociais13:10 – 14:00Inglés

MARTES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Inglés10:40 – 11:30Educación Física11:30 – 12:2012:20 – 13:10Lengua Castellana13:10 – 14:00Lingua Galega

MÉRCORES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Lengua Castellana10:40 – 11:30Ciencias Naturais11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Sociais13:10 – 14:00Lengua Castellana

XOVES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Educación Física10:40 – 11:30Relixión/Valores11:30 – 12:2012:20 – 13:10Inglés13:10 – 14:00Lingua Galega

VENRES9:00 – 9:50Música9:50 – 10:40Ciencias Naturais10:40 – 11:30Matemáticas11:30 – 12:2012:20 – 13:10Lengua Castellana13:10 – 14:00Plástica

6ºa primaria

TITORÍA

SALA DE BEA

INGLÉS

SALA DE DIEGO

ED.FÍSICA

SALA DE MARÍA

RELIXIÓN

SALA DE SOL

MÚSICA

SALA DE JOSE ANTONIO

FRANCÉS

SALA DE ANA

L

Me

M

X

V

LUNS9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Lengua Castellana 10:40 – 11:30Lingua Galega11:30 – 12:2012:20 – 13:10Inglés13:10 – 14:00Educación Física

MARTES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Relixión/Valores10:40 – 11:30Lengua Castellana11:30 – 12:2012:20 – 13:10Inglés13:10 – 14:00Ciencias Sociais

MÉRCORES9:00 – 9:50Música9:50 – 10:40Matemáticas10:40 – 11:30Lingua galega11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Sociais13:10 – 14:00Ciencias Sociais

XOVES9:00 – 9:50Inglés9:50 – 10:40Matemáticas10:40 – 11:30Francés11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Naturais13:10 – 14:00Ciencias Naturais

VENRES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Lengua Castellana10:40 – 11:30Lingua Galega11:30 – 12:2012:20 – 13:10Educación Física13:10 – 14:00Plástica

6ºB primaria

TITORÍA

SALA DE LUIS

INGLÉS

SALA DE DIEGO

ED.FÍSICA

SALA DE MARÍA

RELIXIÓN

SALA DE SOL

MÚSICA

FRANCÉS

SALA DE ANA

SALA DE JOSE ANTONIO

L

Me

M

X

V

LUNS9:00 – 9:50Inglés9:50 – 10:40Matemáticas10:40 – 11:30Lengua Castellana11:30 – 12:2012:20 – 13:10Francés13:10 – 14:00Lingua Galega

MARTES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Lengua Castellana10:40 – 11:30Relixión/Valores11:30 – 12:2012:20 – 13:10Educación Física13:10 – 14:00Inglés

MÉRCORES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Lengua Castellana10:40 – 11:30Ciencias Sociais11:30 – 12:2012:20 – 13:10Lingua Galega13:10 – 14:00Plástica

XOVES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Inglés10:40 – 11:30Música11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Naturais13:10 – 14:00Ciencias Naturais

VENRES9:00 – 9:50Matemáticas9:50 – 10:40Educación Física10:40 – 11:30Lingua Galega11:30 – 12:2012:20 – 13:10Ciencias Sociais13:10 – 14:00Ciencias Sociais

2º primaria

2º primaria

infantil

infantil

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

departamento de orientación

AL

AUDICIÓN E LINGUAXE

1ºprimaria

1ºprimaria