Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

הנחיות להובלת השתלמות בפסג"ה באר שבע לשנת הלימודים תשפ"א. התחלה. מרכז פסג"ה כאקוסיסטם, באמצעות דיאלוג פיתוח בסביבות למידה משתנות, לפיתוח מקצועי של סגלי הוראה על-פי ערכי המשאל"ה (מערכתיות, שיתופיות, איתור צרכים, למידה תוך כדי והתחדשות). חזון פסג"ה. הכנו עבורכם מורי המורים סביבה המרכזת את כל החומרים הרלוונטיים להובלת הפיתוח המקצועי. תהליכי הפיתוח המקצועי בשנת הלימודים הנוכחית ינוהלו ב "למידה מרחוק" היברידית המשלבת מפגשי למידה סינכרוניים ומפגשים בלמידה א-סינכרונית. השילוב של השניים יתבצע באופן שהלומד יחווה למידה אינטגרלית אחת.. Moodleהנחיות ב. הנחיות לתיק תק. משרד החינוך zoom. דיווח מרצה. מדריכים. הנחיותלפ"מ. 30%-70%. 50%-50%. 80%-20%. 20%-80%. 70%-30%. מודלים אפשריים ל"למידה מרחוק" היברידית. להמשך קריאת ההנחיות. הנחיות. נספח. עפ"י הנחיות משרד החינוך- לחץ כאןמשך מפגש סינכרוני עד 3 שעות אקדמיות, באם תתקיים בו התנסות, חלוקה לחדרים והפעלת לומדים. במפגש של 3 שעות יש לאפשר הפסקה קצרה באמצע.בכל מפגש א-סינכרוני תינתן מטלה.חובה לעמוד ב – 80% מהמטלות.. דגמי הוראה דיגטליים. מדריך למפגש סינכרוני/א-סינכרונימאת שרית כהן ואתי סלומון. למידה מתוקשבת. קמפוס IL. + כניסה. + כניסה. + סינכרוני. + כניסה. א-סינכרוני. לכל סוגיה, שאלה, בקשה ניתן לפנות במייל לצוות פסג"הmerkazpisgabeersheva@gmail.com. 70% בלמידה א-סינכרונית30% בלמידה סינכרונית. 70% בלמידה סינכרונית30% בלמידה א-סינכרונית. בחירה בעקרון זה תאפשר קורס הכולל אפשרות 1:50% בלמידה סינכרונית50% בלמידה א-סינכרונית. 80% בלמידה א-סינכרונית20% בלמידה סינכרונית. 80% - בלמידה סינכרונית20% - בלמידה א-סינכרונית