Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

הנחיות להובלת השתלמות בפסג"ה באר שבע לשנת הלימודים תשפ"ב

הכנו עבורכם מורי המורים סביבה המרכזת את כל החומרים הרלוונטיים להובלת הפיתוח המקצועי

מדריך שימוש בתיקתק

מדריך לניהול סביבת למידה במודל

משרד החינוך zoom

דיווח מרצה

קישורים ללמידה מרחוק

הנחיות להובלת הפיתוח המקצועי

הנחיות

לקריאה לחצו על מסמך הנהלים של מרכז פסג"ה באר שבע

אנו במרכז פסג"ה מאמינים בלמידה מתמשכת (L.L.L) המותאמת לצורכי הפיתוח המקצועי של הלומד ושל הארגון כדרך חיים, שהרי פיתוח מקצועי מבוסס דיאלוג פיתוח הוא ליבת המערכת. האתגרים שניצבו בפנינו בשנתיים האחרונות, חייבו גם אותנו בשינויים במטרה להמשיך לתת את מיטב המענים למשתלמים. באמצעות מפגשי שיח עם צוותי הנהלה, גננות ומפקחים ושאלוני משוב שהועברו למשתלמים, בנינו מערך השתלמויות מגוון המותאם לצרכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ומוסדות החינוך ובהלימה לחזון החינוכי וליעדים שהוגדרו. ליווי בתכנון הפיתוח המקצועי מתחיל באיתור צרכים וממשיך בתרגום הצרכים הארגוניים והאישיים של עובד ההוראה לכדי פדגוגיה מעשית, אשר תוביל לקידום הישגי הלומדים במכלול התחומים, שהרי עובדי ההוראה הם סוכני השינוי. צוות מרכז פסג"ה באר-שבע בנה השנה מערך השתלמויות מגוון, גמיש ומותאם לצרכים האישיים והארגוניים של עובדי ההוראה המשתלמים. אין לנו ספק שמסגרות אלה תמשכנה לתרום להשבחתם של תהליכי הוראה-למידה והערכה ועובדי ההוראה ימשיכו להפיק מכל אלה את המיטב.

א-סינכרוני

+ כניסה

+ כניסה

+ סינכרוני

+ כניסה

דגמי הוראה דיגטליים

למידה מתוקשבת

מדריך למפגש סינכרוני/א-סינכרוני

מאת שרית כהן ורותי סלומון

קמפוס IL

לכל סוגיה, שאלה, בקשה ניתן לפנות במייל לצוות פסג"ה
merkazpisgabeersheva@gmail.com