Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2020/21MATERIAŁY DLA ANIMATORÓW,Formacja,Zapraszamy!,Spotkania dla grup w tzw. "luce formacyjnej" zostały oparte na kolejnych fragmentach Credo.Lektura pomocnicza, w którą powinien zaopatrzyć się jak najszybciej animator to: "Nasza wiara. Credo rozważane i wprowadzane w życie" R. Cantalamessy.Każdy ze slajdów zawiera wiele treści do wyboru. Często ukryte są one w elementach inteaktywnych, na które trzeba najechać kursorem lub w nie kliknąć. Zanim zapoznasz się z naszymi propozycjami, sięgnij do materiałów pomocniczych dla uczestników (tutaj), zapoznaj się z odpowiednim fragmentem lektury oraz spisz swoje pomysły na spotkanie.Życzymy owocnej formacji,Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu,Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Izmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.,Szablon,Tutaj może być kilka słów o celu, o temacie spotkania.,Propozycja modlitwy na rozpoczęcie i zakończenie,Kolejne elementy spotkania. Opis dodajemy w "dymku". Jeśli jest za dużo karteczek, usuwamy.,Kolejne elementy spotkania. Opis dodajemy w "dymku". Jeśli jest za dużo karteczek, usuwamy.,Fragmenty z Pisma Św. (sigla) lub inne KKK.,Wierzę,CEL: rozróżnienie wiary "letniej" i powierzchownej od dojrzałej i radykalnej decyzji. wzbudzenie pragnienia rozwoju w wierze i "bycia gorącym".,Mk 9,23,Kolejne elementy spotkania. Opis dodajemy w "dymku". Jeśli jest za,JP2, Przemówienie z Westerplatte(klik),Mt 17, 20,Mk 16,16,Mk 4,26-29,Kol 2, 6-7,Łk 16,10,Ef 5, 3-7,Łk 12, 47-48,Łk 12,40,Mk 13, 33-37,Mt 6,21,Mt 5, 13-16,Mt 5, 37,Jk 2, 14-26,Syr 4, 20-27,Jk 1, 26-27,Mt 6, 1,Mt 6, 24,Mt 7, 13-14,Mt 5, 11-12,Mt 7, 21-23,Świadectwo animatora i tekst do wykorzystania o świadectwie wiary (klik),CredoModlitwa spontaniczna z powtarzanym wezwaniem "Przymnóż nam wiary"Tajemnica "Zwiastowania" z dopowiedzeniami w intencji życia i w intencji naszej Ojczyzny.,w jednego Boga Ojca wszechmogącego,Wierzę w BOGA (klik),Wierzę w Boga OJCA (klik),Ojciec - ojcostwo ziemskie (klik),Jaki powinien być ojciec? (BARDZO ważne w grupach męskich),Wierzę w Boga Ojca WSZECHMOGĄCEGO (klik),Ps 8,Pwt 6, 4-5,Iz 45, 22-24,KKK 268,KKK 270,KKK 272-274,Ps 115,3,Mdr 11 ,23,Prz 4,1-4,Mt 11, 25-27,Syr 3, 1-16,Syr 7, 27-28,Credo,Modlitwa uwielbieniowa Wielkiego, wszechmocnego Boga,Modlitwa "Ojcze nasz".,...Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych...,Evangelium Vitae,Stworzenie - wypowiedź niewidzialnego Boga,Ps 19,str. 105-124Nasza Wiara, R.Cantalamessa,Ps 23,Ps 139,Mdr 2, 23-24,Ef 1, 4-10,Ef 2, 1-10,...I w JEDNEGO Pana Jezusa Chrystusa...,Modlitwa księdza Dolindo,Ps 37, 3-7a,str. 49-64str. 125-136Nasza Wiara, R.Cantalamessa,1 Kor 12, 3,Ef 3, 17-19,Ef 3, 4-5,Dz 2 , 36,Rz 10, 9-10,Flp 3, 7-12,Rz 14, 8-9,1 Kor 8, 5-6,Flp 2, 5-11,J 1, 1-,J 1, 1-,...Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami...,?,?,Ps 19,Wielki grzech świata wobec Stwórcystr. 125-136Nasza Wiara, R.Cantalamessa,Ps 23,Ps 139,Mdr 2, 23-24,Ef 1, 4-10,Ef 2, 1-10,Image+text,Section,2,Quote,Image,6,Map,Index,4,12,Timeline,1,8,10,Text,3,Comparison,11,5,Text 2,Image+text 2,7,9,Process,Image+text 3,Write a title here,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper,info,+,Write a title here,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.,SUBTITLE HERE,Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea,info,+,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,Write a title here,info,+,Write a title here,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea,+,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna,Write a title here,1,2,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna,Write a title,Write a title,Write a title here,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin urna leo, porta at porta et, venenatis nec dui. ,Step 1,Describes a process,Step 2,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin urna leo, porta at porta et, venenatis nec dui.,Step 3,Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea,Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.,2018,2014,2012,Timeline,2016,2010,Lorem ipsum dolor sit amet,+,Lorem ipsum dolor sit amet,+,Lorem ipsum dolor sit amet,+,Lorem ipsum dolor sit amet,+,Lorem ipsum dolor sit amet,+,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin urna leo.,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.,VS,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.,Write a title here,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.,Write a title here,Vídeo,Name Surname,Subtitle here,Team,Name Surname,Subtitle here,Name Surname,Subtitle here,Name Surname,Subtitle here,Thank you!