Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Formacja

2020/21

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

Treści interaktywne ujawniają się po najechaniu kursorem lub kliknięciu.

CHALLENGE,zadanie do wykonania przed spotkaniem.

Propozycja tekstu doNAMIOTU SPOTKANIA

Pytania wiodące do RACHUNKU SUMIENIA (codziennie przez tydzień)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Izmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na od puszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Szablon

Opis challenge'u

Propozycja na Namiot Spotkania przed spotkaniem w grupie

Jakieś pytanie do refleksji.

Wierzę

Podziękuj tym, którzy przekazali Ci wiarę lub przyczynili się do jej wzrostu (księżom, animatorom, rodzicom, rodzicom chrzestnym,...). Jeśli spotkanie nie jest możliwe, zadzwoń lub napisz list.

Syr 2, 1-18

Czy widać po mnie codziennie, że jestem osobą wierzącą?Czy żyje na co dzień według wiary?

w jednego Boga Ojca wszechmogącego

Propozycja filmu pełnometrażowego

Zadbaj o relację ze swoim ojcem (rozmowa, pomoc, dobry uczynek, uśmiech, modlitwa,...)

Ps 8

Kim dla Ciebie jest BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY? Rozważ te 3 słowa.W czym dzisiaj widzisz opiekę Boga Ojca nad sobą?

Skup się na tekście piosenki w kontekście tematu spotkania.

...Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych...

Challenge:codziennie podziękuj za trzy dobre rzeczy w Tobie, w twoim życiu

Jaki jest mój obraz Boga? Czy patrzę na Niego jak na Stwórcę, Króla, Ojca? Czy podejmuję wysiłek by poznać Go takim jakim jest?Czy ufam miłości Boga? Temu, że On chce bym był święty i nieskalanyi szczęśliwy, chce dla mnie najwyższego dobra?

...I w JEDNEGO Pana Jezusa Chrystusa...

Challenge:codziennie oddaj siebie i swoje życie Bogu słowami:Nie moja lecz Twoja wola niech się stanielub Jezu Ty się tym zajmij

Flp 2, 5-11Ps 37, 1-9

Czy naśladuję Jezusa w swoim postępowaniu, wyborach?Czy jest On moim największym autorytetem?Czy Jego Słowa są dla mnie święte - są wyznacznikiem tego co jest dobre?

...Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami...

Challenge:codziennie będę trwać ze Słowem minimum 20 min - aby poznawać Jezusa, a przez Niego Ojcapropozycja: czytania z dnia (można znaleźć w Internecie ;) )* można sięgnąć po inne teksty z Pisma np. codziennie inny psalm, kolejny rozdział wybranej księgi itp.

J 1, 1-18

Czy w trwam w Jezusie? Czy moje życie daje temu świadectwo?Czy trwanie w Bogu, jest dla mnie punktem wyjścia do relacji z innymi?

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego

Znasz projekt "Jestem drugi?"

Zapytaj trzy osoby, czy uważają Jezusa za Boga i dlaczego?Zapisz odpowiedzi i przyjdź z nimi na spotkanie.Najlepiej, byś porozmawiał zarówno z kimś wierzącym, jak i niewierzącym.

J 3, 25-36 . Spójrz na postać Jana Chrzciciela - tego, który był drugipo Jezusie. Rozważ jego pewność, co do tego, kim jest Jezus, a także jego przekonania o sobie samym.Jeśli zechcesz możesz pomodlić się do św. Jana Chrzciciela, by Twoja wiara rosła.

Co dziś tzw. "świat" (media, znajomi, książki, politycy, rodzina...) wprost lub pośrednio mówili Ci o Jezusie, o Kościele i o Twojej wierze? Czego się dziś dowiedziałeś o Jezusie?

Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

Życzymy Wam błogosławionego Nowego Roku!

"Na początku było Słowo..."Przypomnij sobie fragmenty Pisma Świętego, które pociągnęły Cię do Jezusa / powodowały Twoją wiarę / przy których się nawracałaś/-eś... Wybierz 2-3 najważniejsze i miej je przygotowane na spotkanie.

J 1, 1-14Możesz skorzystać z komentarza, np. tegolub z filmiku o. Szustaka, który jest umieszczony na tym slajdzie.

Jakie słowa dziś wypowiadałaś/-eś? Czy stało się przez nie coś dobrego? Jak często używasz wulgaryzmów?"Ale często używamy wulgaryzmów świadomie. Jeśli nie będziemy mieć szacunku do słowa codziennego, nie będziemy w stanie nic przeczytać, nie będziemy w stanie niczym innym się karmić niż np. plotkami. Jak więc umiłujemy Słowo? Logos, Słowo, Drugą Osobę Trójcy Świętej."(M. Olszewski SCJ, Czas Credo. Czas nowej ewangelizacji, Nowy Sącz 2014)

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba...

Jeśli dziś pierwszy raz czytasz o tym, że w rachunku sumienia można dumać także nad tym, co dobre, może przyda się zgłębienie tematu...? Niektórzy radzą, by w codziennym rachunku sumienia dziękować za wszystkie przyjemności, np. za dobre jedzenie.

Czy jest ktoś kogo podziwiasz, albo Cię inspiruje? Zapoznaj się z biografią jednej osoby, która Cię zaciekawiła lub jest Twoim autorytetem (film, książka, artykuły, rozmowa...). Może masz kogoś wpisanego na listę "Kiedyś się tym zajmę"... - teraz jest na to czas :)

J 3, 16-21

Jakie zachowania innych ludzi, które dziś widziałeś, uważasz za godne podziwu?Co Ty dziś zrobiłeś wartego pochwały? Przyznaj się do tego bez wstydu :)

... i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem.

Zrób coś dla ciała - aktywność fizyczna, spacer, zabieg pielęgnacyjny, masaż, ładny ubiór i podziękuj Bogu za swoje ciało i czynności, które możesz dzięki niemu wykonywać.

Ga 5, 16 - 26

Czy prosisz Ducha Świętego o pomoc w walce z pokusami? Czy traktujesz swoje ciało z godnością? Czy nie poświęcasz mu zbyt dużo uwagi lub czy go nie zaniedbujesz?

Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany...

Jednodniowy post w czyjeś intencji - kogoś kto prosił Cię o modlitwę lub z kim masz trudną relację. Uczyń z tego wyraz miłości do bliźniego.

2 Kor 6, 1 - 10

Czy dostrzegam wartość cierpienia w moim życiu? Jak przeżywam swoje cierpienia/trudności?

... i zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo.

Opis challenge'u: W niedzielę zrezygnuj/ogranicz czas korzystania z telefonu (fb, ig, tiktok, yt, itp.) czy komputera i zadbaj o dobry czas z bliskimi -> daj czas (gest miłości) rodzinie czy przyjaciołom.

Propozycja na Namiot Spotkania przed spotkaniem w grupie: Flp 2, 12 - 16Zachęta do pracy nad zbawieniem212A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.13Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.14Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań,15abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego*. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.16Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem*.

Czy dostrzegam konieczność nawracania się w moim życiu? Jak dbam o nawrócenie każdego dnia?

Wstąpił do nieba;siedzi po prawicy Ojca,i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić zywych i umarłcyh

Challenge: zapytaj kogoś o sąd w jakiejś sprawie - komuś kogo dobrze znasz przedstaw jakąś ważnej dla Ciebie sprawę i dowiedzieć się jak jak ona ją rozsądza.

Jk 2, 1-9

Kiedy osądzam innych? Kiedy ja jestem osądzany? Czy te sądy budują na bezstronności czy gniewie? Jakie różnice czynię miedzy ludźmi (mój odpowiednik złotych pierścieni)?

...a królestwu Jego nie będzie końca.

W dn. 5-8.03.2021 papież Franciszek odbył pielgrzymkę do Iraku, który jeszcze niedawno (pod panowaniem ISIS) był miejscem potwornego męczeństwa chrześcijan.M.in. na "targach bydła i kobiet" chrześcijanki sprzedawano jako niewolnice seksualne. Najmłodsza miała 5,5 roku...W tym kraju w czasie pielgrzymki papieża odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych religii na równinie Ur. Tam, gdzie Abraham uwierzył w obietnicę potomstwa licznego, jak gwiazdy na niebie, wspólnie modlili się synowie Abrahama: muzułmanie, chrześcijanie i żydzi. Na Mszy Świętej sprawowanej przez papieża Franciszka w katedrze św. Józefa pojawił się niespo-dziewanie prezydent Iraku Barham Salih, który jest muzułmaninem.Czy nie są to okruchy Królestwa Niebieskiego na Ziemi...?

Przemówienie Ojca Świętego w czasie spotkania międzyreligijnego na równinie Ur, 6.03.2021 r.

Fragment

Całość

Piosenki pochodzą z płyty "Nieśmiertelni" poświęconej prześladowanym chrześcijanom. Słuchaj tekstu uważnie i do końca.Więcej: www.swm.pl/niesmiertelni

Połącz post z jałmużną i modlitwą, np. odmów sobie jakiegoś wydatku, przekaż zaoszczędzoną sumę na wybrany cel i pomódl się za tych, którym mają służyć Twoje pieniądze. Podobny pakiet możesz stworzyć bazując na zaoszczędzeniu czasu. Najważniejsze jest to, by post, modlitwa i jałmużna "zagrały" razem w orkiestrze :)

Mt 25Cały 25 rozdział Ewangelii wg św. Mateusza w różnych obrazach objaśnia nam temat Królestwa Bożego.Po uważnej lekturze całego rozdziału wybierz fragment, który Cię porusza i módl się dalej w oparciu o ten krótszy fragment.

Czy chciałbyś, by Twoje postępowanie stało się normą prawną w kraju? Czy chciałbyś, by wszyscy dookoła zaczęli postępować tak jak Ty? Gdyby ktoś uważnie Cię dziś obserwował i zorganizował swoje królestwo w oparciu o takie same zasady, jakimi Ty się kierujesz, to byłoby to dobre miejsce do życia? Dlaczego tak? Dlaczego nie?

"My, potomkowie Abrahama i przedstawiciele różnych religii, czujemy, że mamy przede wszystkim następujące zadanie: dopomóc naszym braciom i siostrom, aby wznieśli spojrzenie i modlitwy ku Niebu. (...)Z tego miejsca, będącego źródłem wiary, z ziemi naszego ojca Abrahama, potwierdzamy, że Bóg jest miłosierny, i że najbardziej bluźnierczym wykroczeniem jest profanowanie Jego imienia poprzez nienawiść do brata. Wrogość, ekstremizm i przemoc nie rodzą się z ducha religijnego: są zdradą religii. A my, ludzie wierzący, nie możemy milczeć, gdy terroryzm nadużywa religii. Przeciwnie, naszym zadaniem jest jednoznaczne wyjaśnianie nieporozumień. Nie pozwólmy, aby światło Nieba zostało przesłonięte chmurami nienawiści! (...)Nie będzie pokoju tak długo, jak długo inni będą oni a nie my. Nie będzie pokoju tak długo, jak długo sojusze będą zawierane przeciwko komuś, ponieważ sojusze jednych przeciwko drugim jedynie zwiększają podziały. Pokój nie potrzebuje zwycięzców ani przegranych, ale braci i sióstr, którzy pomimo nieporozumień i ran przeszłości, przechodzą od konfliktu do jedności. (...)Od czego zatem może rozpocząć się droga do pokoju? Od wyrzeczenia się posiadania nieprzyjaciół. Kto ma odwagę patrzeć na gwiazdy, kto wierzy w Boga, nie ma wrogów, których musiałby zwalczać. Ma tylko jednego wroga, który stoi u drzwi jego serca i puka, aby wejść: jest to nieprzyjaźń. Podczas gdy niektórzy szukają raczej wrogów niż przyjaciół, podczas gdy tak wielu szuka własnych korzyści kosztem innych, ten, kto patrzy w gwiazdy obietnicy, ten, kto podąża drogami Boga, nie może być przeciwko komuś, lecz dla wszystkich. Nie może usprawiedliwiać żadnej formy dyktatu, ucisku czy przewrotności, nie może przyjmować postawy agresywnej."

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela

tekst jest Hymnem z Jutrzni

Przed następnym spotkaniem odpowiedz sobe na pytanie: Co jest dla Ciebie najważniejsze, czym chciałbyś się kierować? Zapisz odpowiedź na kartce i włóż do szuflady (tak abyś mógł do niej wrócić po spotkaniu). Nie musisz przynosić kartki na spotkanie, jest ona dla Ciebie.

J 14, 25 - 31:To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!

Jak poznajemy Ducha Świętego? Skąd wiemy jaki jest?

...który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.

1) W ciągu tygodnia sporządź listę czynów, które przyczyniają się do budowania jedności.2) Odpowiedz sobie na pytanie czy budujesz jedność w swoim otoczeniu. ( rodzinie, wspólnocie, szkole, itp.)

Ef 4, 17-32Chrześcijanin - nowym człowiekiem17To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem,18umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca.19Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.20Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.21Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,22że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,23odnawiać się duchem w waszym myśleniu24i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.Zamiast wad - cnoty25Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego5, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. 26Gniewajcie się, a nie grzeszcie6: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! 27Ani nie dawajcie miejsca diabłu! 28Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. 29Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. 30I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego7, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 31Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. 32Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

Do jakiego życia wzywa mnie Bóg?

tekst jest Hymnem z Jutrzni

Przed następnym spotkaniem odpowiedz sobe na pytanie: Co jest dla Ciebie najważniejsze, czym chciałbyś się kierować? Zapisz odpowiedź na kartce i włóż do szuflady (tak abyś mógł do niej wrócić po spotkaniu). Nie musisz przynosić kartki na spotkanie, jest ona dla Ciebie.

J 14, 25 - 31:To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!

Jak poznajemy Ducha Świętego? Skąd wiemy jaki jest?

Wyznaję jeden chrzest...

Pomódl się za swoich rodziców i chrzestnych. Podziękuj Bogu za łaskę chrztu, (możesz podziękować również rodzicom, chrzestnym).Dowiedz się co oznacza Twoje imię ze Chrztu Świętego.

Rz 6, 1-7

Co dla Ciebie konkretnie oznacza umrzeć dla grzechu?

...na odpuszczenie grzechów

Zaplanuj spowiedź świętą.

Ps 51

?

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Śmiech to przedsionek nieba :D

Ale niebo!Umieraniei pokemony

Przeprowadź 4 wywiady (najlepiej z osobami z różnych środowisk) zbierające przekonania i nastwienie do życia wiecznego.Możesz zapytać na przykład, czy:- zdarzyło się komuś wcześniej więcej/dłużej rozmawiac z kimś na ten temat- oczekuje go, wyobraża sobie jak będzie- ma jakieś pytania w tym temacie, wątpliowści

1 Tes 4, 13-14

Dlaczego ludzie obawiają się śmierci? Co sprawia, że przestają?Czy Życie wieczne i zmartwychwstanie ciał należą do częstych tematów?Może spotkałeś się z tym tematem w ostatnim tygodniu, miesiącu, roku…?Zdarzyło Ci się kiedyś rozmawiać o nim w poza chrześcijańskich "okolicznościach" / kręgach?

Amen

Poszerz grono swoich znajomych na niebieskim facebookuTu dowiesz się wiecej o co chodzi (str. 1-5)Święci codziennego użytkuSZYMON HOŁOWNIA ma bardzo dobre znajomości w niebie. Nic dziwnego, w końcu kontakty pielęgnowane przez lata przynoszą efekty. W swojej najnowszej...Google BooksA tu znajdziesz propozycje nowych znajomościWszyscy Świetni - Wszyscy Święci. Codziennie Archives - Aleteia PolskaItaliano Française English Español Portuguese Polska Slovenščina...Aleteia Polska

2 Kor 1,18-22Mt 5, 13-16Jeśli chcesz możesz sięgnąć do komentarza

1. Jakim Bożym obietnicom powiedziałem już „Amen” w moim życiu?2. Czy mam jakichś swoich ulubionych, szczególnie bliskich mi świętych?Jakie ich „światło”, jaki ich „smak” pociągnął mnie od nich, zaintrygował?

Modlitwa o dobry humor - św. Tomasz MorusPanie, obdarz mnie dobrym trawieniem,a również czymś, co mógłbym strawić.Daj mi zdrowie ciała i dobry humor,by móc je zachować.Daj mi, Panie, duszę prostą, która potrafiuznać za skarb wszystko, co jest dobrei która nie zlęknie się widokiem zła,ale raczej znajdzie sposób,by doprowadzić wszystko na swoje miejsce.Daj mi duszę, która nie zazna nudy,zrzędzenia, westchnień, lamentówi nie pozwól, bym zbytnio martwił się zawalidrogą,która nazywa się „ja”.Daj mi, Panie, poczucie humoru.Udziel mi łaski zrozumienia żartu,by odkryć w życiu trochę radościi by móc użyczyć jej innym.Amen.

Index

Section

1

2

3

4

Image+text

Text

Quote

Text 2

5

6

7

8

Image+text 2

Image+text 3

Image

Process

9

10

11

12

Timeline

Map

Comparison

Write a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

info

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Write a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

SUBTITLE HERE

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

info

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat

Write a title here

info

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

Write a title here

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Write a title here

1

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Write a title

Write a title

Write a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin urna leo, porta at porta et, venenatis nec dui.

Step 3

Step 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin urna leo, porta at porta et, venenatis nec dui.

Step 1

Describes a process

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Timeline

2010

2012

2014

2016

2018

Lorem ipsum dolor sit amet

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet

+

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin urna leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Write a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Write a title here

VS

Vídeo

Team

Name Surname

Subtitle here

Name Surname

Subtitle here

Name Surname

Subtitle here

Name Surname

Subtitle here

Thank you!